Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - TIJDSCHRIFT INDIA NU

25 mei 2018

Oude nummers nu € 1,00 per stuk (excl. portokosten)

India Nu was een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Landelijke India Werkgroep, en het enige Nederlandstalige tijdschrift dat specifieke informatie gaf over India. In het blad werden achtergrond- en actuele artikelen, interviews, boekbesprekingen etc. opgenomen over onder meer cultuur, economie, politiek, milieu, ontwikkelingssamenwerking en toerisme.

Helaas hield het tijdschrift per 1-3-2015 op te bestaan. Door het sterk teruglopende aantal abonnees was het niet meer mogelijk het blad financieel 'op de been te houden'.

Oude nummers
Van een groot aantal afleveringen van India Nu (voorheen India Nieuwsbrief) zijn nog exemplaren na te bestellen (via onderstaand formulier). Zie hiervoor de index op nummer.
Zie ook de thematische index (vanaf februari 1983). Daar vindt u ook een overzicht van de verschenen 'specials' en themanummers.

Online artikelen
Een aantal in India Nu verschenen artikelen is online te bekijken.    Ik wens de volgende losse nummers te ontvangen:

               

Adresgegevens (* verplicht):

naam: *
organisatie:
straat + huisnr: *
postcode: * plaats: *
land: (indien NIET Nederland)
e-mail: *
telefoon:
Ik wens per email op de hoogte te worden gehouden van het werk van de
Landelijke India Werkgroep (via de één- of tweemaandelijkse nieuwbrief
India Nieuws en de halfjaarlijkse India Actief)
opmerkingen:Privacywetgeving:

Ook wij houden rekening met de regels rondom de privacy van uw gegevens.
Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toezending van de gewenste aflevering(en) van India Nu, uw emailgegevens uitsluitend voor onze digitale nieuwsbrieven;
adres- en emailgegevens worden niet verstrekt aan een andere partij.

U kunt ten alle tijden aangeven dat uw gegevens verwijderd dienen te worden uit ons adressenbestand (zie hieronder).
Wilt u zich afmelden voor IndiaNieuws en India Actief?

Stuur een email naar h.maas@indianet.nl o.v.v. "Verwijder mijn gegevens!" en eventueel uw naam en postcode.
Of klik op de UNSUBSCRIBE-link onder onze emailberichten.
Uw emailadres wordt dan uit ons bestand verwijderd.