Informatie over
VRIJWILLIGERSWERK IN INDIADe Landelijke India Werkgroep bemiddelt zelf niet actief op het gebied van vrijwilligerswerk in India. Ook kunnen wij niet zonder meer de adressen van bij ons bekende organisaties opsturen. De meeste daarvan werken niet met buitenlandse vrijwilligers, vanwege taal-, cultuur- en inwerkproblemen en soms ook vanwege de politieke gevoeligheid van het werk dat zij doen. Er zijn enkele organisaties die dat wel doen. Gezien de aard van ons werk - voorlichting en beleidsbeïnvloeding in Nederland - hebben wij besloten om onze beperkte menskracht niet te steken in bemiddelingswerk op dit gebied.

De mogelijkheden om vanuit een Europese organisatie in India vrijwilligerswerk te doen zijn beperkt. India kent zelf veel goed geschoolde werklozen. Wel zijn verschillende mensen er in geslaagd om zelf contacten te leggen op het gebied waarop zij werkzaam willen zijn (bijvoorbeeld gezondheidszorg). Dat vereist het nodige eigen initiatief, waarbij de LIW soms met een adres voor een ingang kan zorgen. Daarnaast is het raadzaam LIW-publicaties op je interessegebied aan te schaffen en in onze bibliotheek te komen kijken. Dat levert waarschijnlijk nieuwe ingangen en ideeën op.

Bij ons zijn de volgende organisaties bekend die wel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in India bieden:

 1. The Institute of Cultural Affairs
  Deze organisatie stuurt vrijwilligers uit naar diverse ontwikkelingslanden, waaronder een tiental projecten in India. De uitzending wordt vooraf gegaan door een gedegen voorbereiding en selectie. De voorbereiding bestaat uit een training van twaalf dagen, waarbij aandacht wordt besteed aan onder andere participatieve methoden en duurzaamheid van projecten. Het volgen van deze training is voor uitzending verplicht.
  Adres: Institute of Cultural Affairs (ICA), Minahassastraat 1, 1094 RS Amsterdam, e-mail: icaned@xs4all.nl. Voor meer informatie over het vrijwilligersprogramma, zie http://www.icanederland.nl.

 2. Jongeren & Missie
  Jongeren & Missie wil jonge mensen inspireren zich in te zetten voor een betere wereld. Zij worden voorbereid om een tijd het leven te delen met mensen in het zuidelijk deel van de wereld. Omgaan met andere ideeŽn, gebruiken en leefomstandigheden, maar vooral ook hoe om te gaan met elkaar als mens, staan daarin centraal. Dit geldt ook zo tijdens de voorbereiding en begeleiding. Zij bieden jongeren vanaf 18 jaar de mogelijkheid om drie maanden tot een jaar bij projecten in een ontwikkelingsland - waaronder India - te werken.
  Kijk eens op www.jongerenenmissie.nl.
  Adres: Jongeren & Missie, Walpoort 12, 5211 DK 's-Hertogenbosch, tel. 073-6130715.

 3. SAMEN - Jongeren en Straatkinderen
  Bemiddeling voor jongeren naar m.n. Don Bosco projecten (m.b.t. straatkinderen en werkende kinderen) elders in de wereld.
  Adres: SAMEN - Jongeren en Straatkinderen, Apollolaan 91, 1077 AM Amsterdam, tel. 020-6792095, e-mail:
  info@samen.org. Contactpersoon: Michael Baumeister. Zie voor meer informatie ook: www.samen.org.

 4. Stichting IJU
  Een jaar vrijwilligerswerk in diverse landen, waaronder India. De stichting biedt vooraf een uitgebreide voorbereiding. In India wordt samengewerkt met vrouwenontwikkelingsorganisaties en Dalit-organisaties (in de deelstaten Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa en West-Bengalen).
  Adres: Stichting IJU, Postbus 501, 6800 AM Arnhem; voor meer informatie: http://www.iju.nl en info@iju.nl.

 5. Stichting Internationale Werkkampen (SIW), Internationale Vrijwilligerswerk
  Bemiddeling (jonge) vrijwilligers, in het bijzonder in de zomermaanden.
  Adres: Willemstraat 7, 3511 RJ Utrecht, tel. 030-2317721. (ma, di, do: 10.30-12.30 uur; ma, wo: 14.00-16.30). Zie voor meer informatie ook: http://www.siw.nl.

 6. Stichting AFS Nederland
  Verzorgt al sinds 1947 in Nederland uitwisselingsprogramma's voor jongeren. Geen commerciële belangen. Sinds enige tijd worden jongeren uitgezonden naar India i.h.k.v. Wereldwerkprogramma. Een deel van hun programmabijdrage komt ten goede aan de projecten waar zij te werk worden gesteld.
  Adres: AFS, Postbus 59, 3645 ZK Vinkeveen, tel. 0297-214076, fax 0297-213389; info@afs.nl; zie voor meer informatie ook: http://www.afs.nl.

 7. Calcutta Rescue Fund Nederland
  Deze organisatie ondersteunt het project Calcutta Rescue dat de Britse arts Jack Preger in Calcutta heeft opgezet. Calcutta Rescue geeft medische zorg, voorlichting en onderwijs aan krottenwijkbewoners in Noord-Calcutta. De organisatie werkt met internationale vrijwilligers. Calcutta Rescue Fund Nederland informeert (potentiële) Nederlandse vrijwilligers en werft fondsen om het werk in Calcutta mogelijk te maken.
  Adres: Frans Halslaan 34, 2343 EJ Oegstgeest, tel/fax: 071-5173432. Contactpersoon: Jeroen van Basten Batenburg. Zie voor meer informatie ook: http://www.calcuttarescue.nl.

 8. Missionaries of Charity Nederland
  Nederlandse tak van Moeder Teresa's internationale congregatie. De zusters hebben hun hoofdkwartier in Calcutta. Het is mogelijk daar vrijwilligerswerk te doen in een van de centra, maar de Missionaries of Charity zijn ook elders in India actief (o.a. in Jaipur).
  Adres: 's-Gravendijkwal 13, 3021 EA Rotterdam, tel: 010-4773611. Contactpersonen: zuster M. Soshan en zuster Lutgarde.

 9. AMAIDI - Volunteering In India
  Helpt internationale (en vooral Nederlandse) vrijwilligers en stagiaires aan een geschikte werkplek in India. Voor meer informatie over deze organisatie, zie http://www.amaidi.org.
  Adres: Reg. Office, Opp. Kerala Ayurveda Center, Diwan Kandappa Nagar, Kottakuppam Post, Vanur Taluk, 605104 Tamil Nadu; tel: (+91)(0)413-2623438; info@amaidi.org; skype: amaidi1; MSN: amaidivolunteer. Contactpersoon: Camille van Neer (director).


Een uitgebreidere lijst van mogelijkheden om als vrijwillig(st)er in India te werken vind je op http://www.idealist.org!


English version of this page
Landelijke India Werkgroep - 3 augustus 2012