English version of this page
Anita Kluge overleefde Bhopal (India Nu 212, nov-dec 2014)
 
Bhopal 1984: Dood door schuld (India Nu 212, nov-dec 2014)

logo HRGM

Human Rights & Grievance Mechanisms

Sumangali

SUMANGALI:
Uitgebuite Dalit-meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt
MVO EN DALITS
dec 2009: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Dalits: kastendiscriminatie op de werkvloer en in de keten
1-1-2006: The Ambedkar Principles: Employment and additional principles on economic and social exclusion formulated to assist all foreign investors in South Asia to address caste discrimination
MVO EN NATUURSTEEN
16-2-2015: Children of the stone quarries (Ethical Consumer)
9-2-2015: Wet drilling in mines made mandatory (Hindustan Times)
4-2-2015: Mine owners told to maintain record of all workers (The Times of India)
1-12-2014: Waar stof de dood brengt: Silicose-doden in mijnen Rajasthan laten spoor van jonge weduwen achter (The Hindu)
1-12-2014: Beltrami & de strijd tegen kinderarbeid in India (Beltrami B Magazine)
17-8-2014: Silicosis swallows mine workers in Rajasthan (Business Standard)
aug 2014: Marble Quarry Workers of Makrana - Beyond the Resource Curse Charting a Path to Sustainable Livelihood for Mineral-Dependent Communities (Mine Labour Protection Campaign (MLPC)/Canberra Australian National University)
26-7-2014: Debt Bondage in the Sandstone Quarries of Rajasthan (Economic and Political Weekly)
1-7-2014: Hazardous Work - All 14 mine workers diagnosed with silicosis (The Times of India)
feb 2014: Detection Of Silicosis Among Stone Mine Workers From Dholpur District (National Institute of Miners' Health)
feb 2014: Detection Of Silicosis Among Stone Mine Workers From Karauli District - Report II (National Institute of Miners' Health)
13-1-2011: Miner Tuberculosis Creates Village of Widows in Rural India (Women News Network)
dec 2010: Werkgroep ijvert voor betere werkomstandigheden: Angst en uitbuiting in de steengroeven (Punt)
MEER INFORMATIE OVER MVO
SUMANGALI: Uitgebuite Dalit-meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt
23-2-2015: Nieuw rapport Mind the Gap: Grote merken doen niet genoeg om werknemers in de kledingindustrie en de elektronica-industrie in India te verzekeren van een waardig bestaan (Future in Our Hands)
8-12-2014: Maak de aanvoerketen transparant (Groenekwesties)
5-12-2014: Tea workers in India falling prey to human traffickers (The Sydney Morning Herald)
30-10-2014: "Groen is de Rode Draad biedt kansen... Maar..." (InRetail.nl)
14-7-2014: Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen
6-6-2014: Betere prijzen voor boeren: hogere lonen en minder kinderarbeid (LIW)
22-5-2014: India among countries that systematically violate workers' rights, says report (Business Standard)
19-5-2014: New ITUC Global Rights Index - The world's worst countries for workers (ITUC)
jan 2014: Slavernij en Kinderarbeid in India's Handgemaakte Tapijtindustrie
2-9-2013: Tips van Gerard Oonk voor de handelsmissie naar India (Vice Versa)
11-4-2013: EU-India Free Trade Agreement / EU-India Vrijhandelsverdrag [update]
RAPPORTEN
Addressing Modern Slavery in Tamil Nadu Textile Industry - Feasibility Study Report (Freedom Fund, 2-2-2015)
Mind the Gap: How the global brands are not doing enough to ensure a dignified life for workers in the garment and electronics industry in India (Future in Our Hands/Cividep, feb 2015)
Flawed Fabrics – The abuse of girls and women workers in the South Indian textile industry (SOMO/LIW, okt 2014)
Marble Quarry Workers of Makrana - Beyond the Resource Curse Charting a Path to Sustainable Livelihood for Mineral-Dependent Communities (Mine Labour Protection Campaign (MLPC)/Canberra Australian National University)
The Price of Less Child Labour and Higher Wages (LIW, jun 2014)
Fact Sheet Forced Labour: Focus on the role of buying companies (SOMO, sep 2013)
Wages of Inequality - Wage Discrimination and Underpayment in Hybrid Seed Production in India (FLA/LIW, dec 2012)
Bonded (child) labour in the South Indian Garment Industry: An Update of Debate and Action on the 'Sumangali Scheme' (SOMO/LIW, jul 2012)
Maid in India – Young Dalit Women Continue to Suffer Exploitative Conditions in India’s Garment Industry (SOMO/LIW, apr 2012)
Still 'Captured by Cotton'? (SOMO/LIW, mrt 2012)
MVO Referentiekader - versie 2012 (MVO Platform, jan 2012)
PERSBERICHTEN
28-10-2014: Nieuw rapport: Moderne slavernij in de Indiase textielindustrie - Inspanningen van modemerken en winkelketens hebben nog geen resultaat (persbericht SOMO/LIW)
12-8-2013: Ploumen: kinderarbeid en lage lonen in Indiase zaadsector ‘snel uitbannen’ - Rapport LIW leidt tot actie van bedrijven en brancheorganisatie (persbericht LIW/Campagne 'Stop Kinderarbeid')
18-7-2012: Bedrijven en politiek komen in beweging: Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie krijgt wereldwijd aandacht (persbericht SOMO/LIW)
25-4-2012: Jonge Dalit-vrouwen uitgebuit in Indiase kledingfabrieken: Ondanks mooie beloften nog steeds misstanden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, onthult nieuw rapport 'Maid in India' (persbericht SOMO/LIW)
5-3-2012: Still 'Captured by Cotton'? Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch (persbericht SOMO/LIW)

Duurzaam inkopen
door de Nederlandse overheid


KINDERARBEID & MVO
BESTRIJD KINDERARBEID - LEVER GEEN HALF WERK!


De Nederlandse regering kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Samen met andere organisaties zet de Landelijke India Werkgroep (LIW) zich in voor een actief overheidsbeleid op dit terrein. Klik HIER voor een overzicht.....

De wereld wordt steeds kleiner. De nationale economieën raken in Global Village meer en meer vervlochten. Dat uit zich in een groeiende omvang van directe buitenlandse investeringen en internationale handel. Veel 'noordelijke' ondernemingen zien in het Zuiden, ook in India, lucratieve uitbestedings- en investeringsmogelijkheden.
Dat kan gunstige effecten hebben op de lokale economie KLIK HIER voor meer informatie over KINDERARBEID IN DE INDIASE KATOENZAADTEELTdoor groeiende werkgelegenheid en koopkracht. Maar bewoners van ontwikkelingslanden als India, volwassenen en kinderen, zijn ook regelmatig de dupe als rechtenloze slecht betaalde arbeidskrachten die goedkope produkten voor de westerse markt maken. De normen in het Zuiden zijn minder streng, en controle op de naleving ervan is bovendien dikwijls een wassen neus. Tijdens een bijeenkomst in maart 2000 bogen wetenschappers en activisten zich over de mogelijkheden om multinationale bedrijven via wettelijke middelen, campagnes en gedragscodes tot beter gedrag aan te zetten. Van deze bijeenkomst is een uitvoerig verslag beschikbaar.
Wereldwijd zouden ondernemingen zich aan zekere minimale sociale en milieunormen moeten houden. Dat betekent bijvoorbeeld vrijheid voor vakbonden om zich te organiseren, geen discrimatie op de werkplek en geen gedwongen arbeid of kinderarbeid.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen houdt niet op bij de grens. U kunt als consument uw eigen verantwoordelijkheid nemen. Door te kiezen voor 'kinderarbeidvrije' producten als Rugmark-tapijten, of door kledingbedrijven te vragen om 'schone kleding'. Meer over wat er, ondermeer in India, is bereikt via keurmerken en gedragscodes is te lezen in 'Verantwoord ondernemen boekt winst: Over FIFA-voetballen, Rugmark-tapijten en IKEA-textiel'. Een rapport van de internationale vakbeweging (IVVV) van juni 2002, laat zien dat het desondanks in India zeer slecht is gesteld met de naleving van fundamentele arbeidsnormen.

Coca-Cola Asked to Shut Plant in India: New report Highlights Coca-Cola's Shortcomings in India (India Resource Center, 15-1-2008)
Major Rally Against Coca-Cola: Communities in Rajasthan Demand Shut Down Bottling Plant (India Resource Center, 12-12-2005)
State Government Challenges Coca-Cola's Bottling Operation in India (India Resource Center, 28-11-2005)
Major Protest Planned Against Coca-Cola in India (India Resource Center, 27-11-2005)
Strijd om water: Coca Cola delft onderspit tegen dorpsraad van Perumatty (India Nu 147, jan-feb 2004)
uitgebreide informatie over Coca-Cola-campagne in India: www.indiaresource.orgDe Nederlandse regering kan een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Samen met andere organisaties zet de Landelijke India Werkgroep (LIW) zich in voor een actief overheidsbeleid op dit terrein. Hieronder een selectie....

Naar een actiever beleid

26-2-2015: 
Kamerleden: 'Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven' - Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen (LIW)
6-2-2015: 
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer n.a.v. Algemeen Overleg (op 25 feb.) over eindrapport MVO Sector Risico Analyse en reactie kabinet op SER-advies 'IMVO-convenanten'
14-7-2014: 
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen
13-9-2013: 
Brief van CNV/Greenpeace/FNV/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking n.a.v. het Algemeen Overleg beleidsbrief MVO en Bangladesh op 19 september 2013
10-7-2013: 
Gemengde reacties op MVO-nota Ploumen en Kamp (Vice Versa)
24-5-2013: 
Antwoord op Kamervragen ChristenUnie, PvdA en PvdD (ingez. 6-5-2013) aan de Minister van BuZa en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over financiering van bouwprojecten in India waar schending van arbeids- en kinderrechten plaatsvindt
3-10-2012: 
Antwoorden op Kamervragen GroenLinks, ChristenUnie en SP (ingezonden 30-8-2012) aan de staatssecretarissen van EL&I en BuZa over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie
2-5-2012: 
Verslag Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over maatschappelijk verantwoord ondernemen
1-5-2012: 
Brief staatssecretaris BuZa aan de Tweede Kamer n.a.v. toelichting op het OS-bedrijfsleveninstrumentarium
25-4-2012: 
Motie Tweede Kamer over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie aangenomen
6-4-2012: 
Brief van MVO Platform aan de Tweede Kamer n.a.v. het Algemeen Overleg MVO op 11-4-2012
5-4-2012: 
Brief van LIW/SOMO aan de Tweede Kamer n.a.v. het Algemeen Overleg MVO op 11-4-2012
19-3-2012: 
Inbreng LIW bij hoorzitting mensenrechten Tweede Kamer op 19 april 2012
2-3-2012: 
Brief van LIW/SOMO aan staatssecretaris Bleker (EL&I) n.a.v. brief Bleker (23-11-2011) en update Still 'Captured by Cotton'?
23-11-2011: 
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over de inspanningen van C&A tegen het Sumangalisysteem in de Zuid-Indiase textielsector
28-6-2011: 
Motie van kamerlid Dikkers (PvdA) m.b.t. naleving OESO-Richtlijnen en ISO 26000 bij Public Private Partnerships op gebied van OS
8-6-2011: 
Brief MVO Platform aan Vaste Commissie Buitenlandse Zaken n.a.v. Algemeen Overleg over Mensenrechten op 14 juni 2011
21-4-2011: 
Brief MVO Platform aan Kamer n.a.v. Algemeen Overleg MVO 27 april 2011
7-10-2010: 
Brief van MVO Platform aan de Leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken betreffende MVO en de begroting van Economische Zaken
8-2-2010: 
Brief van MVO Platform aan de Tweede Kamer betreffende voorstellen t.b.v. het Algemeen Overleg over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 11 februari 2010
28-1-2010: 
Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer n.a.v. de MVO voortgangsreportage

meer ACTIEF BELEID
Wilt u op de hoogte worden gehouden over nieuwe ontwikkelingen over dit onderwerp?
Klik dan HIER !


English version of this page
Landelijke India Werkgroep -