Zicht op duurzaamheid van grafstenen?

december 2006


De overheid moet zich meer inzetten om de transparantie van productieketens te vergroten. Dit is de conclusie van het op 7 december gepubliceerde rapport “Zicht op duurzaamheid? Transparantie in productieketens onderzocht” van het MVO-platform. Zie persbericht.

In het kader van het onderzoek naar transparantie en duurzaamheid heeft de Landelijke India Werkgroep (LIW) gekeken naar granieten grafmonumenten. De hamvraag is hoe duurzaam granieten grafstenen zijn en welke informatie hierover beschikbaar is voor consumenten en consumentenorganisaties. U vindt deze bijdrage in het rapport (PDF, 1600 kB) in hoofdstuk 2, pag. 13.


Landelijke India Werkgroep - 14 december 2006