terug

WORKSHOP
SCHONE KLEREN GEMEENTE
lokaal werken aan milieuvriendelijke kleding

De gemeente koopt jaarlijks voor een aanzienlijk bedrag in aan bedrijfskleding voor gemeentelijke diensten zoals de plantsoenendienst, de reinigingsdienst, de brandweer en de vervoersbedrijven. De Schone Kleren Kampagne spreekt gemeenten aan op hun rol als voorbeeldconsument. De gemeente kan laten zien dat zij het belangrijk vindt dat kleding op een goede manier geproduceerd wordt. Een Schone Kleren Gemeente zorgt ervoor dat in de toekomst alleen dienstkleding ingekocht wordt die onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt en niet schadelijk is voor het milieu.
In samenwerking met COS Utrecht hebben de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en de Alternatieve Konsumenten Bond in de eerste helft van 2002 een aantal workshops beleidsbeïnvloeding georganiseerd, waarin de lobby voor een Schone Kleren Gemeente centraal stond.
Wij zullen in de tweede helft van 2002 nog éénmaal een dergelijke workshop organiseren, in Utrecht. Als u belangstelling heeft voor deelname aan deze workshop, geef dat dan aan ons door via onderstaand formulier. Wij houden u dan op de hoogte van datum en tijd.

Ochtendprogramma
Tijdens het ochtendprogramma staat de kledingindustrie en de rol van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Vervolgens wordt gekeken naar de rol die lokale groepen kunnen spelen om in samenwerking met gemeenten toe te werken naar een Schone Kleren Gemeente.

Middagprogramma
In het middaggedeelte staat beleidsbeïnvloeding door lokale groepen op gemeenteniveau centraal. Met de overige deelnemers stelt u een stappenplan op waardoor duidelijk wordt hoe u de gemeente het best kunt benaderen, wat het juiste moment is om een stap te zetten en hoe onderling het beste samengewerkt kan worden. Besproken wordt welke te verwachten knelpunten zich voordoen en hoe u daarmee om kunt gaan. Ook komen andere middelen zoals de pers en media aan bod.

Hoe kunt u deelnemen aan de workshop?

U kunt zich aanmelden door per persoon onderstaand formulier volledig in te vullen en (per e-mail) te verzenden naar de Landelijke India Werkgroep, Utrecht. De kosten bedragen 10 euro per persoon (inclusief materialen).
Meer info:

Christa de Bruin / Schone Kleren Kampagne, (020) 412 27 85, ccc@xs4all.nl òf
Jantien Meijer / LIW, (030) 2321 340, info@indianet.nl.

Antwoordstrook WORKSHOP Schone Kleren Gemeente.
(S.v.p. PER PERSOON volledig invullen en versturen met de knop "VERZENDEN")

naam organisatie:
naam deelnemer:
adres deelnemer:
postcode: plaats:
telefoonnummer:
e-mail:


(Problemen met het verzenden van dit formulier? Neem contact op via een van bovenstaande nummers!)

Volledig herzien: 28-3-2002 !!
ACTIEHANDLEIDING ter ondersteuning van werkgroepen Schone Kleren Gemeente, met achtergrondinformatie, tips en adviezen.

De tekst van deze handleiding kan worden gedownload als Worddocument (358 kB)!SCHONE KLEDING
(Landelijke India Werkgroep)

SCHONE KLEREN KAMPAGNE

ACTIE
Schone Kleren Gemeente

ActieHANDLEIDING
Schone Kleren Gemeente

Landelijke India Werkgroep - 3 juli 2002