print back/terug


RECTIFICATION
regarding report The Dark Sites of Granite

October 4, 2017

On the 29th of September 2017, a revision has been made to the report The Dark Sites of Granite: Modern slavery, child labour and unsafe work in Indian granite quarries - What should companies do? An irregularity was found in the analyses of export data and accordingly the companies Antolini Luigi & C S.p.A and Edwards Slate & Stone are no longer mentioned as buyers from quarry 3 in the research report (removals from pages 20, 43, 45, 47, 48, 49, 50 and 52). A link between these two companies and quarry 3 cannot actually be proven based on the export data we have been provided with.

To avoid publishing any inaccuracies, the India Committee of the Netherlands and Stop Child Labour follow a strict adversarial procedure. This procedure gives companies we publish about the opportunity to respond to findings that directly relate to them, before publication. Unfortunately, both companies mentioned did not respond to the request for review and did not inform us about any inaccuracies in the draft chapters of the report.

Download the rectified report and abstractRECTIFICATIE
m.b.t. rapport The Dark Sites of Granite

4 oktober 2017

Op 29 september 2017 is een correctie doorgevoerd in het rapport The Dark Sites of Granite: Modern slavery, child labour and unsafe work in Indian granite quarries - What should companies do? Er is een onregelmatigheid ontdekt in de exportdata-analyse. De bedrijven Antolini Luigi & C S.p.A and Edwards Slate & Stone worden niet langer genoemd als inkopers van groeve 3 in het onderzoeksrapport (verwijderingen van pagina’s 20, 43, 45, 47, 48, 49, 50 en 52). De exportdata die wij hebben ontvangen bevatten geen bewijs voor een link tussen deze twee bedrijven en groeve 3.

Om te voorkomen dat er onnauwkeurigheden worden gepubliceerd volgen de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid een strikte procedure van hoor en wederhoor. Deze reviewprocedure geeft bedrijven de gelegenheid om te reageren op bevindingen die rechtstreeks met hen verband houden, voorafgaand aan publicatie. Helaas hebben beide genoemde bedrijven niet gereageerd op het verzoek om een review en hebben zij ons niet op de hoogte gebracht van onjuistheden in de concept-hoofdstukken van het rapport. Als in een reactie de onnauwkeurigheid zou zijn gesignaleerd, zouden we de publicatie hiervan hebben kunnen voorkomen.

Download het gerectificeerde rapport en de gerectificeerde samenvattingIndia Committee of the Netherlands - October 4, 2017