print terug

PERSBERICHT

25 november 1980Massale staking in West-Bengalen


Op donderdag 27 november om 6 uur 's ochtends begint een totale 24-uurs staking in de Indiase deelstaat West-Bengalen. De staking is uitgeroepen door de Links Front partijen in West-Bengalen (dat ruim 50 miljoen inwoners telt), waarvan de belangrijkste de deelstaatregering vormen.
De 'Bengal Bandh' (totale staking) beoogt een massaal protest tegen o.a. de diskriminerende houding die de centrale regering van Indira Gandhi aanneemt tegenover met name de drie door linkse partijen geregeerde deelstaten.
Premier Jyoti Basu van West-Bengalen beschuldigde op 6 november de centrale regering van Indira Gandhi ervan West-Bengalen "politiek te diskrimineren" door nauwelijks voedsel uit de centrale voedselvoorraad beschikbaar te stellen ten behoeve van de "voedsel-voor-werk" programma's, die in West-Bengalen de arme boerenbevolking van een minimaal inkomen moeten voorzien.

De staking is verder gericht tegen de schrikbarende prijsstijgingen van essentiële produkten en met name tegen de Nationale Veiligheids Verordening (National Security Ordinance). Deze verordening, op 22 september door de regering Gandhi uitgevaardigd, maakt preventieve inhechtenisneming mogelijk. Volgens velen gaat deze vrijheidsbeperkende verordening zelfs verder dan de MISA (Maintenance of Internal Security Act, Wet op het Behoud van de Interne Veiligheid) die tot excessen geleid heeft tijdens de Noodtoestand onder Indira Gandhi (1975-1977).

De afgelopen weken is het verzet tegen het overheidsbeleid sterk gegroeid. Zes oppositiepartijen hebben hun krachten gebundeld waar het gaat om schending van mensenrechten, prijsstijgingen e.d. Verder hebben vele vakcentrales, studenten- en vrouwenorganisaties en vrijwel de gehele nationale pers gewaarschuwd tegen de ondemocratische gevolgen van m.n. de Nationale Veiligheids Verordening.
De akties en demonstraties hebben hun (voorlopig) hoogtepunt gevonden in de algemene staking in West-Bengalen.

Ook in het buitenland komen protesten los van juristen en mensenrechtenorganisaties (zoals Amnesty International).
De Landelijke India Werkgroep heeft zich solidair verklaard met de gehele georganiseerde oppositie tegen het mensenrechten schendende en diskriminerende beleid van de regering Gandhi in het algemeen en met de algemene staking van 27 november en de eisen van het Links Front in het bijzonder.

In aansluiting op de huidige gespannen situatie in India zal de Landelijke India Werkgroep in India Nieuwsbrief 9 (te verschijnen in de tweede week van december) aandacht schenken aan de Links Front regeringen en aan de mensenrechten schendende wetten van de regering Gandhi.


Landelijke India Werkgroep - 28 juni 2004