English press release   pdf   print terug

PERSBERICHT

19 december 2017


Rapport pleit voor nieuwe aanpak van bestrijding kinderarbeid in Indiase ‘schoenenstad’ Agra

Stop Kinderarbeid en Fair Labor Association willen ‘kinderarbeidvrije zone’ en verantwoorde toeleveringsketens bij de productie van leer en schoenen


Den Haag, 19 december 2017 - Een nieuw onderzoeksrapport van de Stop Kinderarbeid (SKA) Coalitie, de Fair Labor Association (FLA), en iMentor brengt de omvangrijke kinderarbeid in kaart bij de productie van schoenen in de stad Agra, een van India's belangrijkste centra voor de binnenlandse- en exportproductie van schoenen (circa 25% van de Indiase export van schoenen wordt in Agra geproduceerd). Het rapport Children’s Lives at Stake - Working Together to End Child Labour in Agra Footwear Production wordt vandaag gepubliceerd.

Om kinderarbeid in Agra te verminderen, stellen de FLA en SKA samenwerking voor tussen schoenenbedrijven, toeleveranciers, de overheid, maatschappelijk organisaties en lokale gemeenschappen om een ‘kinderarbeidvrije zone’ te creëren. "Een nieuwe aanpak om alle kinderen in een gemeenschap uit het werk en (terug) naar school te krijgen is absoluut noodzakelijk", aldus Sofie Ovaa, coördinator van de coalitie Stop Kinderarbeid. “Dat moet gebeuren in combinatie met een goede risicoanalyse en concrete maatregelen van schoenenbedrijven om problemen met kinderarbeid en andere arbeidsrechtenschendingen in hun keten op te lossen. De combinatie van zo’n ‘gemeenschapsaanpak’ om kinderarbeid in Agra te stoppen én de uitvoering van beleid door bedrijven om de arbeidsomstandigheden in de volledige toeleveringsketen te verbeteren, inclusief het betalen van eerlijke lonen, zal leiden tot blijvende resultaten."

Onderzoekers ontdekten dat in een aantal wijken van Agra die zij hebben onderzocht, slechts 55 procent van de kinderen onder de 14 jaar naar school gaat. Van de werkende kinderen in de onderzochte gemeenschappen is de helft helemaal nooit naar school geweest. Veel van hen werken thuis of in informele, kleine productie-eenheden waar ze helpen bij het produceren van schoenen. Uit interviews met werknemers en andere betrokkenen uit de gemeenschap blijkt dat de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid in de (informele) schoenenindustrie vaak te herleiden is tot een laag inkomen in de schoenenproductie en een gebrek aan onderwijsvoorzieningen.

De onderzoekers constateerden dat vanwege de zeer lage lonen die soms onder het wettelijke minimum liggen, ouders niet in staat zijn voldoende te verdienen met hun werk in de schoenenindustrie om te zorgen voor hun gezin. Verder zijn in de bezochte gemeenschappen geen middelbare overheidsscholen (voor kinderen van 12 jaar en ouder), en voor kinderen onder de 12 zijn er te weinig lokale overheidsbasisscholen die bovendien niet voldoende uitgerust zijn om kinderen een degelijke opleiding en onderwijs te bieden.

Hoewel het onderzoeksteam geen kinderarbeid heeft geconstateerd in een van de exportfaciliteiten die ze bezochten, vonden ze voorbeelden van uitbesteding aan informele werkplekken. Deze uitbesteding vergroot het risico op kinderarbeid voor internationale bedrijven die schoenen uit deze regio willen inkopen. Bedrijven staan onder toenemende druk - van overheden, het maatschappelijk middenveld, consumenten, investeerders en anderen - om te onderzoeken of kinderarbeid ergens in hun toeleveringsketens voorkomt en een actieplan te ontwikkelen om dit aan te pakken.

"Het terugdringen van kinderarbeid in Agra vereist de betrokkenheid en samenwerking van meerdere belanghebbenden. Er is geen schakel binnen de keten of partij in de bedrijfstak die individueel in staat is om kinderarbeid te stoppen," zei Sharon Waxman, voorzitter en CEO van FLA. "De sector is ongelooflijk complex, en ons onderzoek toont aan dat merken en leveranciers moeten samenwerken in afstemming met activiteiten van lokale gemeenschappen ondersteund door lokale overheden, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen. Samen kunnen zij succesvol zijn in het verminderen en voorkomen van kinderarbeid."

De Fair Labor Association en de Stop Kinderarbeid Coalitie doen een reeks aanbevelingen voor schoenenbedrijven om kinderarbeid te helpen beperken en bij te dragen aan verantwoorde toeleveringsketens in Agra. Beide organisaties zullen bedrijven blijven helpen deze risico's te identificeren en modellen te ontwikkelen om ze effectief te bestrijden en te voorkomen.Download het rapport Children’s Lives at Stake - Working Together to End Child Labour in Agra Footwear Production

Download de samenvatting van het rapport Children’s Lives at Stake - Working Together to End Child Labour in Agra Footwear ProductionVoor contact met een vertegenwoordiger van de Stop Kinderarbeid Coalitie die is betrokken bij het project, bel: Gerard Oonk at +31-30-2321340; email: g.oonk@indianet.nl

Voor contact met de Fair Labor Association kunt u contact opnemen met Andrew Korfhage: +1 202-386-7185 of via email: akorfhage@fairlabor.org

Over Stop Kinderarbeid
Stop Kinderarbeid is een coalitie bestaande uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Stop Kinderarbeid wordt gecoördineerd door Hivos en werkt nauw samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Stop Kinderarbeid werkt met haar partners aan een gebiedsgerichte aanpak van kinderarbeid, een effectieve methode om alle kinderen in bepaalde gemeenschappen op school te krijgen. Daarnaast werkt Stop Kinderarbeid in sectoren als kleding, schoenen, natuursteen, koffie en goud aan productieketens zonder kinderarbeid en spreekt zij beleidsmakers op het onderwerp aan. (www.stopkinderarbeid.nl)

Over Fair Labor Association
De Fair Labor Association bevordert en beschermt de rechten van arbeiders en verbetert arbeidsomstandigheden door samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, en hogescholen en universiteiten. De FLA houdt transparant en onafhankelijk toezicht om ervoor te zorgen dat de strenge arbeidsnormen worden nageleefd waar FLA lidbedrijven hun producten inkopen en dat zij oorzaken van schendingen identificeren en met oplossingen komen voor misstanden op de werkvloer. De FLA is gevestigd in Washington, D.C. en heeft kantoren in Genčve en Shanghai. (www.fairlabor.org )


Landelijke India Werkgroep - 19 december 2017