English press release   print terug

PERSBERICHT

29 januari 2008


Op verzoek van de Nederlandse en Indiase regering, de ngoís Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep (SKK/LIW), XS4ALL en Antenna (internet providers), en het Indiase kledingbedrijf Fiber & Fabrics International tezamen met dochterbedrijf Jeans Knit Private Limited (FFI/JKPL), heeft Minister van Staat Ruud Lubbers vanaf medio december 2007 een bemiddelingspoging geleid om een structurele oplossing te vinden voor de gerezen conflicten. Eind januari 2008 hebben partijen hun geschil beŽindigd.

De ngoís en het Indiase bedrijf hebben gezamenlijk de volgende oplossing bereikt: in overleg met de lokale Indiase organisaties en vakbonden wordt een Ombudspersoon in Bangalore aangezocht om toekomstige problemen op te lossen. De Ombudspersoon is onafhankelijk en geniet het vertrouwen van alle betrokken partijen, lokaal en internationaal. Wanneer werknemers, lokale organisaties of SKK/LIW klachten over de arbeidssituatie hebben bij FFI/JKPL, kunnen zij deze aan de Ombudspersoon voorleggen, die het mandaat heeft ze op te lossen. De werknemers zijn vrij zich desgewenst daarnaast te organiseren in een vakbond van hun keus, die rechtstreeks met het management van FFI/JKPL kan overleggen. SKK en LIW hebben er vertrouwen in dat eventuele schendingen van arbeidsrechten zo tijdig kunnen worden gerapporteerd en op een goede manier worden opgelost. Wanneer FFI/JKPL of hun afnemers klachten hebben over opmerkingen of gedrag van ngoís of vakorganisaties, kunnen zij deze eveneens aan de Ombudspersoon voorleggen, die zelfstandig issues kan verifiŽren en beslissingen kan nemen die bindend zijn voor partijen.

Gesteund door deze structurele en duurzame oplossing hebben partijen geen behoefte meer hun verschil van mening over de door de locale Indiase organisaties gestelde, en door FFI/JKPL betwiste, gebeurtenissen uit het verleden (2005/2006), verder voor de rechter uit te vechten. Het Indiase bedrijf trekt alle juridische procedures in en SKK en LIW hebben hun campagnes tegen FFI/JKPL en tegen het Nederlandse jeansmerk G-Star beŽindigd. De ngoís hebben de klacht over vermeende schending van de OESO Richtlijnen ingetrokken.

G-Star, de belangrijkste en voormalige afnemer van FFI/JKPL, herstelt in goed overleg met Lubbers haar commerciŽle relatie, opdat ruim 5500 Indiase werknemers niet de dupe worden. Lubbers heeft zich ervan vergewist dat, met het staken van de juridische procedures en het benoemen van een ombudsman, er geen reden is om de arbeidsvoorwaarden niet Ďin complianceí te achten met het Indiase recht en internationale standaarden. Hij heeft G-Star daarom aangemoedigd haar werkrelatie met het Indiase productiebedrijf te herstellen. Hij heeft deze oproep gedaan in de verwachting dat andere afnemers zullen volgen.

Lubbers werd aan Indiase zijde bijgestaan door Dhr. Ashok Khosla, die zowel voor de Indiase regering als de VN heeft gewerkt. Khosla is voorzitter van NGO Development Alternatives en co-voorzitter van de Club van Rome. Lubbers en Khosla zijn beiden vertegenwoordiger van het Handvest van de Aarde (Earth Charter). Khosla is gevraagd een geschikte kandidaat (m/v) als Ombudspersoon voor te dragen. De Ombudspersoon zal werken vanuit het kader van het Indiase recht en internationale standaarden, waaronder het Handvest van de Aarde. De Indiase Grondwet uit 1949 garandeert de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. De Indian Trade Union Law 1926 functioneert in India op adequate wijze: vakbonden vertegenwoordigen werknemers tegenover werkgevers. Khosla en Lubbers zullen de komende tijd als klankbord voor de Ombudspersoon beschikbaar blijven, maar zullen ook als Custodians blijven waarborgen dat de overeenkomst houdt.


Landelijke India Werkgroep - 29 januari 2008