print terug


PERSBERICHT

1 augustus 2006Themanummer India Nu:

Het Nieuwe India: mythe of realiteit?


‘Het Nieuwe India: mythe of realiteit?’ is het thema van het dubbeldikke zomernummer van India Nu. India lijkt het (welwillende) slachtoffer te zijn geworden van een wereldwijde groeihype. Groeit de Indiase economie echt zo snel of is dit een waanbeeld? Vormt de nieuwe Indiase middenklasse een bedreiging voor het Westen? Wat betekenen de glorieuze groeicijfers voor de armen in India? India Nu zoekt de nuances rondom de Indiase groeihype.

Onderwerpen in India Nu 161/162 (dubbelnummer):

  • Snelle economische groei India is waanbeeld
  • Interview met anti-globaliste Vandana Shiva
  • Kinderarbeid India neemt toe ondanks economische groei
  • Indiase middenklasse ziet geen toekomst in India
  • Moderne Indiase moeder ontdekt status van werk
  • Indiase communisten flirten met westers kapitalisme
  • Fotoreportage: Leven langs de snelweg in Assam

‘India is shining!’, is de nieuwe Indiase politieke mantra. India Nu onderzoekt in het dubbeldikke zomernummer wat er onder die schittering schuil gaat. Wat moeten we denken bij economische groeicijfers van boven de negen procent? Die economische groeicijfers zijn onderdeel van een waanbeeld, betoogt stadssocioloog Hans Schenk. Een historisch overzicht van de Indiase economie laat bovendien zien dat die groeicijfers helemaal niet nieuw zijn.

Anti-globaliste Vandana Shiva stelt in een interview met India Nu dat de economische groei in India gebaseerd is op vernietiging van de armen: ‘Het India waarin ik leef groeit niet; het krimpt.’ Kinderarbeid in India krimpt helaas niet. Op de jubileumconferentie van de 25-jarige Landelijke India Werkgroep werd gesteld dat honderd miljoen Indiase kinderen niet naar school gaan.

De Indiase middenklasse profiteert wel van de groeiende Indiase economie. Toch emigreren zij massaal naar het buitenland. Heeft het Nieuwe India hen niet genoeg te bieden? Moderne Indiase moeders ziet gelukkig wel mogelijkheden in het Nieuwe India. Uit onderzoek blijkt dat zij steeds meer status en autonomie ontleent aan betaald werk.

‘Het Nieuwe India: mythe of realiteit?’: lees het dubbeldikke zomernummer van India Nu en vel zelf uw oordeel!

India Nu kan worden besteld via 030-2321340, losse nummers kosten €3,50 inclusief porto. Meer informatie op www.indianet.nl.

Abonnee worden? Meld u aan:
  • telefonisch, via 030-2321340;
  • via een formulier op www.indianet.nl;
  • door het abonnementsgeld (€19,50 per jaar) te storten op giro 2483548 t.n.v. Landelijke India Werkgroep, Utrecht o.v.v. 'abonnement India Nu'; uw abonnement gaat dan in met het meest recente nummer.méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 1 augustus 2006