English version of this page   print terug


PERSBERICHT

26 oktober 2005


Multinationals oorzaak van kinderslavernij
door onderbetaling boeren


De multinationale bedrijven Monsanto, Bayer en Syngenta, ook in Nederland actief, betalen de Indiase boeren die katoenzaad voor hen produceren veel te weinig om volwassenen in plaats van kinderen in dienst te nemen. De boeren zouden bijna 40% meer voor hun product moeten krijgen om volwassenen het wettelijk minimumloon van één euro per dag te kunnen betalen.
Nu werken nog steeds tienduizenden kinderen en tieners circa 13 uur per dag in de katoenzaadteelt in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh voor nog geen halve euro. Zij zijn in veel gevallen door leningen aan hun ouders gedwongen aan het werk.

Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep gepubliceerde rapport ‘The Price of Childhood’1 van de Indiase onderzoeker Dr. Davuluri Venkateswarlu en de Britse landbouweconoom Lucia da Corta van Oxford University. Beide onderzoekers achten de multinationale én Indiase zaadbedrijven niet alleen medeverantwoordelijk voor de omvangrijke kinderarbeid in de katoenzaadteelt maar ook voor het ontduiken van het wettelijk minimumloon in India.
De ouders van kinderen die in de katoenzaadteelt werken zijn vaak (deels) werkloos. Als zij wel werk hebben in die sector dan bedraagt hun loon meestal niet veel meer dan de helft van het wettelijk minimumloon. De arbeiders in de katoenzaadteelt, voor het overgrote deel kinderen en tieners tot 18 jaar, moeten ‘gewoon’ doorwerken als er met gevaarlijke pesticiden gespoten wordt.

Wie betaalt de prijs van de kinderjaren?
Uit het onderzoek blijkt dat boeren verlies zouden lijden als zij, in plaats van kinderen, volwassenen tegen het wettelijk minimumloon in dienst zouden nemen. Dat geldt niet voor de bedrijven. De prijs die bedrijven nu berekenen aan de consument voor een kilo katoenzaad is 3.6 tot 12 maal zo hoog als het bedrag die zij aan de boeren betalen! Als zij de vervanging van kinderarbeid door volwassen arbeid zelf betalen dan vermindert die enorme marge met 4 tot ruim 20%. Het zou de consument 3 tot 11% meer kosten.

Bedrijven als Monsanto, Bayer en Syngenta erkennen inmiddels dat er kinderarbeid in hun productieketen voorkomt en dat ze daar mede verantwoordelijk voor zijn. Zij óntkennen echter dat er enig verband bestaat tussen de prijs die ze aan ‘hun boeren’ betalen en de omvangrijke kinderarbeid bij die boeren.
Het gevolg is dat de door bedrijven gestarte activiteiten tegen kinderarbeid in de katoenzaadketen slechts een beperkt effect hebben. Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel werkende kinderen (6-14 jaar) tussen 2002 en 2004 weliswaar is gedaald tot de helft van alle arbeiders op de katoenzaadvelden in Andhra Pradesh, maar dat de andere helft nu voor 70% bestaat uit tieners tussen de 15 en 18. Zij werken evenals kinderen 13 uur per dag tegen nauwelijks meer loon dan de kinderen.

Gebrekkige controle
Monsanto, Bayer en Syngenta maar ook Indiase bedrijven zijn de afgelopen jaren door onder meer de Landelijke India Werkgroep, maar ook door Duitse en Amerikaanse organisaties, aangesproken op de omvangrijke en slavernij-achtige kinderarbeid in hun productieketen. Dit seizoen zijn deze bedrijven gestart met controles, sancties en beloningen, waaronder een 5% bonus als een boer zonder kinderarbeid werkt.

De gerenommeerde kinderrechtenorganisatie MV Foundation, die zelf al jaren succesvol kinderarbeid bestrijdt2, heeft echter de gezamenlijke veldcontroles met de bedrijven stopgezet omdat daarmee teveel gesjoemeld zou worden. De controles werden tevoren aangekondigd waardoor er weinig kinderen te vinden waren. De MV Foundation vond ze zelf wél. De MV Foundation is overigens wel bereid om afspraken met bedrijven maken over een vorm van onafhankelijke controle.

De bevindingen van het onderzoek gelden evenzeer voor de vele Indiase bedrijven. Deze doen, ondanks toezeggingen van enkelen van hen, nog nauwelijks iets aan de bestrijding van kinderarbeid.

Het rapport ‘The Price of Childhood’ vindt u op: http://www.indianet.nl/pricechildhood.html.

Achtergrondinformatie over dit onderwerp, waaronder eerdere persberichten, rapporten en artikelen uit de pers, vindt u op:
http://www.indianet.nl/katoenz.html.

Voor verdere achtergrondinformatie over omvang en aard van kinderarbeid in de katoenzaadteelt, zie hieronder.Achtergrond: omvang en aard van kinderarbeid in de katoenzaadteelt

Volgens een onderzoeksrapport van Dr. Venkateswarlu van vorig jaar oktober (zie http://www.indianet.nl/cotseed2.html) werkten in 2003 nog bijna 83.000 kinderen in de katoenzaadteelt in Andhra Pradesh, India. Daarvan werkten er ruim 12.000 voor multinationale ondernemingen. Bijna alle kinderen zijn ‘kasteloos’ (dalits) of van een ‘lagere’ kaste. Het huidige aantal is niet precies bekend, maar nog onlangs schreef de Indiase Mumbai Mirror twee artikelen over het onderwerp (zie http://www.indianet.nl/a050910.html en http://www.indianet.nl/a050911.html) en rapporteerden twee Duitse medewerkers van Eine Welt Netz NRW over kinderarbeid bij boeren die voor Bayer katoenzaad telen.

Van de slavernij-achtige omstandigheden waaronder de kinderen werken doet niet alleen de Mumbai Mirror verslag maar ook een rapport over de periode maart 2004-januari 2005 van de MV Foundation: http://www.indianet.nl/elimchl.pdf.


Nadere informatie:
Gerard Oonk - Landelijke India Werkgroep
Telefoon: 030-2321340 of 06-51015260; email: g.oonk@indianet.nl


Recente foto’s van kinderen/tieners in de katoenzaadteelt (gratis te gebruiken met vermelding van fotograaf):


foto: Werner Paczian
(JPG, 2,2 mB)

foto: Werner Paczian
(JPG, 2,4 mB)

foto: Werner Paczian
(JPG, 2,4 mB)

foto: Jens Elmer
(JPG, 0,2 mB)

foto: Werner Paczian
(JPG, 2,1 mB)
alle foto's zijn genomen in september 2005 in Andhra Pradesh, India


Noten:
1 ‘The Price of Childhood – On the link between prices paid to farmers and the use of child labour in cottonseed production in Andhra Pradesh, India’, door Dr. Davuluri Venkateswarlu en Lucia da Corta, oktober 2005; publicatie van de Landelijke India Werkgroep, International Labor Rights Fund (USA) en Eine Welt Netz NRW.
2 Zie: ‘Elimination of child labour in cotton seed farms through social mobilisation’, March 2004-January 2005.

méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 25 oktober 2005