print terug


PERSBERICHT

14 augustus 2003


Dubbelnummer India Nu over:

Honger in India, de 'stopzetting' van de hulp en
schuldslavernij voor Unilever in India


Het nieuwe dubbelzomernummer van India Nu is uit met een aantal artikelen over de Indiase 'voedselparadox'. Terwijl er bijna 50 miljoen ton graan in warenhuizen van de overheid ligt, voor een deel weg te rotten, zijn ruim 400 miljoen mensen in India ondervoed. Echt honger lijden ongeveer 130 miljoen mensen.
India Nu gaat in op feiten en oorzaken. Ook belicht het blad de Indiase 'right to food campaign', de grootschalige corruptie met voedsel en de goede resultaten van een boerenorganisatie. In woord en beeld wordt teruggeblikt op de actie 'Eten voor India' uit 1966.

Verder in India Nu een uitvoerig artikel over de recente 'stopzetting' van de bilaterale hulp aan India. In feite wilde India de ontwikkelingssamenwerking op een andere manier voortzetten. Minister Van Ardenne heeft echter geen belangstelling voor deze vorm van 'ownership' en gooit de deur na 40 jaar samenwerking met een klap dicht.
Het artikel is te vinden op: http://www.indianet.nl/in-hulp.html.

In mei besteedden de media veel aandacht aan de betrokkenheid van Unilever bij grootscheepse schuldslavernij in India. Het artikel 'Unilever en Advanta beloven schoorvoetend beterschap' gaat dieper in op het probleem en beschrijft hoe beide bedrijven op de beschuldigingen reageerden.
Het artikel is te vinden op: http://www.indianet.nl/in-unile.html.

Tenslotte in dit dubbelnummer: Sunita Nair, voorvechtster van vrouwenrechten, en India op Schiermonnikoog.

Een los nummer van de India Nu kost €3,50 inclusief porto, een jaarabonnement €17,50.

Voor een overzicht van eerdere India Nu-nummers: zie http://www.indianet.nl/in_f_n.html.

Voor een persexemplaar bel of mail:
Gerard Oonk, Landelijke India Werkgroep
tel. 030-2321340, e-mail: g.oonk@indianet.nl


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....
Landelijke India Werkgroep - 15 augustus 2003