Landelijke India Werkgroep

Outcast Heroes

Dalit Leaders Fighting Caste Discrimination in India

by
Fatusch Productions
2008


Naar schatting is een vijfde van de Indiase bevolking Dalit. Dalits, ook wel onaanraakbaren genoemd, vallen buiten het kastensysteem. Dalits leven in armoede en worden gediscrimineerd. Hoewel het kastensysteem al 60 jaar officieel is verboden is er weinig veranderd. Ook de economische bloei van de laatste jaren zorgt niet voor een verbetering. Toch zijn er Dalits opgeklommen op de sociale ladder. Sommigen zetten zich nu in om de positie van andere onaanraakbaren te verbeteren. Als tegenreactie op dit zelfbewustzijn neemt het geweld tegen Dalits vanuit de hogere kasten toe en blijft kastendiscriminatie nog altijd een serieus mensenrechtenprobleem. 'Outcast Heroes', de nieuwe documentaire van Fatusch Productions, gaat dieper op deze zaken in.

'Outcast Heroes' (regie: Ferri Ronteltap) is het eerste deel van een serie documentaires van Fatusch Productions over lokaal leiderschap in ontwikkelingslanden. De producties portretteren idealisten die zich vanuit hun eigen sociaal-culturele context, kracht en filosofie inzetten voor een menswaardige wereld en opkomen voor de rechten van anderen. In april 2009 was 'Outcast Heroes' te zien op het Movies that Matter-festival. Ruth Manorama, een van de geportretteerde Dalit-leiders, was aanwezig om de documentaire na te bespreken.

Bekijk de hele documentaire op www.outcastheroes.nl, geef je reactie en teken de petitie tegen kastendiscriminatie van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) via www.dalits.nl/dnn_petitie.html.


Deze DVD is gratis te bestellen
(u betaalt alleen de porto- en verzendkosten: € 5,00):

* telefonisch: 030-2321340

* per e-mail: stuur naam en adresgegevens naar h.maas@indianet.nl

* door overmaking van dit bedrag op
girorekening 2483548 van de Landelijke India Werkgroep te Utrecht,
o.v.v. "Outcast Heroes" en uw adresgegevens

Duur documentaire: 45 min
Taal: Engels
Ondertiteling: Nederlands of Engels