uit NCDO Jaarboek 2005-2006:
Kantelende verhoudingen in donorwereld door opkomende economieën:
China en India knagen aan westers hulprecept

Nieuwe EU-strategie voor de relatie met India
Joint Press Statement for 5th India-EU Summit
(8 nov 2004)

EU and India agree 'Strategic Partnership'

MEER INFORMATIE
dec 2005: Ontwikkelingsland Ún supermacht: Beeld van India mag kantelen, hulp blijft broodnodig (Omarmen)
18-3-2004: antwoorden op kamervragen (24-2-2004) Tjon-A-Ten en Koenders (PvdA) over de levering van medische apparaten aan India
27-11-2003: antwoorden op kamervragen (4-11-2003) Tjon-A-Ten en Stuurman (PvdA) over de positie van vrouwen in India
17-11-2003: Nederland stopt hulp aan armen, niet India (Nederlands Dagblad)
12-9-2003: Bilaterale ontwikkelingssamenwerking met India: Einde verhaal of nieuw begin? (notitie OS)
13-6-2003: kamervragen GroenLinks n.a.v. mogelijke beëindiging bilaterale ontwikkelingssamenwerking India en Nederland
9-6-2003: persbericht Ministerie BuZa: 'Van Ardenne verwelkomt einde hulprelatie met India'
6-6-2003: kamervragen PvdA n.a.v. mogelijke beëindiging bilaterale ontwikkelingssamenwerking India en Nederland
4-6-2003: persbericht: 'India wil alleen bilaterale hulp van G8-landen en EU, niet meer van Nederland'
3-6-2003: persbericht Indiase regering: 'Finance Ministry to formulate new guidelines for bilateral aid in consultation with development partners'
23-4-2003: Miffed by Jaswant, Gujarat, Dutch review aid to India (Times of India)
21-4-2003: European MPs' criticism may have led Jaswant to shun aid (Times of India)
jul 1991: De (on)zin van Ontwikkelingshulp: Een Indiase visie (India Nu)
India maakt einde aan 'onze' bilaterale hulp

Nederland moet kans grijpen op nieuwe relatie met India (India Nu, mei-aug 2003)
Should New Delhi turn away aid? (The Economic Times, 13-6-2003)
Indiase visie op bilaterale hulp (The Hindu, 20-6-2003)
'Hou je hulp maar' (Internationale Samenwerking, jul/aug 2003)
Pride and Policy: Politics of development Cooperation (The Times of India, 1-7-2003)
Bilaterale ontwikkelingssamenwerking met India: Einde verhaal of nieuw begin? (notitie OS, 12-9-2003)


Het jaar 1999 stond in het teken van vijftig jaar Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking. In dat jubileumjaar was de sector volop in beweging, mede door de koerswijziging van minister Herfkens. Het aantal landen waarmee Nederland een bilaterale ontwikkelingsrelatie onderhoudt is fors teruggeschroefd. De minister zat met een 'beheersprobleem'. Ook is zij van mening dat hulp alleen werkt als landen voldoen aan een aantal criteria: ze moeten een behoorlijk sociaal-economisch beleid voeren en een goed bestuur hebben. Ook moeten ze arm genoeg zijn.
India behoort tot het lijstje van 17 geselecteerde landen die in aanmerking komen voor bilaterale hulp. Daar zijn kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Het land is een parlementaire democratie en heeft een vrije pers, maar doet het slecht als het gaat om corruptie, effectief bestuur, sociaal beleid en mensenrechten.
Van de 'blanco cheque' die de geselecteerde landen aanvankelijk van de minister zouden krijgen, is inmiddels niet langer sprake. De kritiek uit de 'Zuid-Noord beweging' (waaronder de LIW) heeft kennelijk effect gehad. Natuurlijk is het goed als landen - niet alleen de regering maar vooral de armen die van de hulp moeten profiteren - meer zeggenschap krijgen over de hulp. Maar de hulp moet dan wel bijdragen aan 'duurzame armoedebestrijding' op lokaal niveau. Ook moet de overheidsbegroting inzichtelijk zijn zodat geld niet wordt doorgesluisd naar andere zaken, zoals wapens. Gezien bijvoorbeeld de recente (kern)wapenwedloop tussen India en Pakistan is dat een reële eis. De Nederlandse bilaterale hulp aan India zal zich richten op Andhra Pradesh, Gujarat en Kerala. Deze deelstaten zijn door Ontwikkelingssamenwerking gekozen op basis van dezelfde criteria als zijn gehanteerd voor de selectie van de landen.Reactie van de Nederlandse regering (12-12-2007) op de brief "Pleidooi voor een nieuw Nederlands India-beleid" aan de ministers van BuZa, EcZa en SoZa (18-10-2007).

Verslag van de India missie van de staatssecretaris van Economische Zaken, J. Wijn, en de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, A. van Ardenne-Van der Hoeven (21 t/m 26 november 2002).

LIW briefing voor Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Eveline Herfkens, in verband met haar werkbezoek aan India in januari 2002.
Verslag van dit werkbezoek van Herfkens aan India (26 t/m 29 januari 2002).

Open brief (19 november 1999) aan premier Kok en minister Herfkens n.a.v. hun bezoek aan India, 22 t/m 25 november 1999.
Een verslag van hun werkbezoek.

Brief (1 december 1999) van de Landelijke India Werkgroep gestuurd naar Tweede Kamer-leden n.a.v.
- de behandeling van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2000, en
- de brief van minister Herfkens aan de Tweede Kamer over de hulp aan India (10 november 1999).
Een door de Tweede Kamer breed aanvaarde motie over verhoging van de hulp voor basisonderwijs komt tegemoet aan een van de wensen van de LIW en andere organisaties.

Brief (juni 1999) van de Landelijke India Werkgroep gestuurd naar Tweede Kamer-leden n.a.v. overleg met minister Herfkens over bilaterale hulp op 28 juni 1999.

Brief (d.d. 11 mei 1999) van de Landelijke India Werkgroep gericht aan een aantal fracties van de Tweede Kamer, aansluitend op de brief aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken (d.d. 1 april 1999).

Brief (d.d. 1 april 1999) van de Landelijke India Werkgroep aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken als commentaar op de brief van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 26 februari 1999 inzake het Landenbeleid voor de structurele bilaterale hulp (een tweede brief van de minister over het proces van landenkeuze voor bilaterale hulp verscheen op 17 mei 1999).

Over het Nederlandse landenbeleid voor structurele bilaterale hulp aan India is in India Nu nr. 120 (juli-oktober 1999) een artikel verschenen.

Hulp aan India niet beperken tot drie deelstaten (artikel, in iets gewijzigde vorm verschenen in: Algemeen Dagblad, 23 november 1999).Wilt u op de hoogte worden gehouden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking?
Klik dan HIER !


English version of this page
Landelijke India Werkgroep - 28 mei 2012