terug
persbericht Kerken in Aktie (25 juli 2001):
77 doden en 100.000 evacuees als gevolg van overstromingen in Orissa

  fotoreportage van Henk Braam
  'Orissa na de cycloon'
  Droogte treft ook Orissa
Verwoeste dorpen in Orissa krabbelen opDe Indiase journalist Bharat Dogra van het persbureau Inter Press Service bezocht eind maart Orissa. De Indiase deelstaat toont nog altijd de diepe wonden die de cycloon heeft achtergelaten, zowel materieel als geestelijk. Maar de dorpelingen gaan niet bij de pakken neerzitten. Een verslag uit dorpen in wederopbouw.

Rini Prabha woont in het dorp Kaliyakun in Erasma in het district Jagatsinghpur. De dorpen hier werden het zwaarst getroffen tijdens de cycloon die vorig jaar het kustgebied van Orissa verwoestte. Terugdenkend aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van 28 en 29 oktober 1999, zegt Rini: "Toen het water plotseling opkwam, zochten we beschutting in een betonnen huis. Maar de kracht van het water was zo groot dat de deur het begaf en het water binnenstroomde. Water en lijken."
          Rini kan zich in ieder geval troosten in de gedachte dat haar hele familie de ramp overleefde. Ze kan nog steeds glimlachen. Maar Urmila Das uit het dorpje Kochila is vergeten hoe ze moet lachen of glimlachen. Ze verloor drie zonen en een dochter in de zondvloed. Die hadden een schuilplaats gezocht in een grote boom. Maar de kinderen konden zich, nadat ze een tijd lang in de boom hadden gezeten, niet langer vasthouden en werden weggeblazen.
          Het naburige dorpje Chatipari had voor de cycloon 1365 inwoners. Daarvan kwamen er 565 om het leven toen de muur van water uit de Golf van Bengalen tien kilometer het land indrong en daarbij alle dorpen die hij op zijn weg tegenkwam overspoelde en vernietigde. Naar schatting 9500 mensen en 300 duizend stuks vee kwamen om het leven in de 7800 dorpen die door de cycloon werden getroffen. Bijna 12 miljoen mensen ondervonden de gevolgen van de cycloon en bijna 1,4 miljoen huizen werden vernietigd.
          De eerste hulpfase bestond uit het bergen van de lijken, en het weer bereikbaar maken van de getroffen dorpen en steden zodat voedselhulp en schoon drinkwater mensen konden bereiken die een week lang alleen maar kokosnoten hadden gegeten. Daarna begon het proces van de wederopbouw. Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) waren er snel bij met het distribueren van zaden van snelgroeiende gewassen. Binnen een paar weken beschikten deze dorpelingen al over groenten. Een plaatselijke bladgroentevariëteit was al in twee weken beschikbaar, vertelt hulpverlener Jagdish Pradhan. "Het schiep geestelijke voldoening om weer iets groens te zien nadat de cycloon de hele rijstoogst had vernietigd."

(foto:
Henk Braam)
 

          Januari en februari is de zaaitijd voor 'rabi' (lente) gewassen in India. Boeren in Orissa verbouwen rijst, en er werd moeite gedaan om met nieuwe irrigatiemethoden een overvloedige oogst in de getroffen kustgebieden te bevorderen. Daar veel laaggelegen akkers waren verzilt, werd in de regio Balikuda veel land dat normaal niet in de lente bebouwd wordt met rijst aangeplant. In sommige dorpen zoals Mallipur in de regio Erasma, bewerkten dorpeling gezamenlijk het land en zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst.
          Rijstzaden werden verdeeld door de 'Paschim Orissa Krishijivi Sangha' (organisatie van boeren en arbeiders van West-Orissa) die 90 duizend kilo rijstzaden betrok van boeren in het binnenland van Orissa. Van oudsher houden boeren altijd een deel van de opbrengst achter om als zaaigoed voor het volgende seizoen te dienen, maar de cycloon had alle reserves van de boeren in Orissa's kustgebied weggevaagd.
          De volgende stap is om een voldoende aanvoer van zaaigoed te verzekeren voor het komende ('kharif') groeiseizoen als rijst wordt verbouwd op zowel geïrrigeerde als door regen gevoede akkers. Bovendien herstellen de boeren momenteel de dammen die bescherming moeten bieden tegen overstromingen.
          Van het succes van dit seizoen hangt het lot af van miljoenen mensen die voor hun levensonderhoud aangewezen zijn op de landbouw. Net zoals veel andere staten in India, is Orissa een hoofdzakelijk agrarische staat. Hulpverleners hopen dat tot de volgende rijstoogst in november, de regering zal doorgaan met haar voedsel-voor-werk programma's in de verwoeste dorpen. Overlevenden krijgen rijst en peulvruchten in ruil voor arbeid, en geld om hun huizen te herstellen.
          Ook vragen ze de regering om haast te maken met de bouw van 'storm-schuilplaatsen': gebouwen die stevig en hoog genoeg (twee verdiepingen) zijn in het licht bezien van de cycloon van vorig jaar, die de ergste was die Orissa in een eeuw trof. De schuilplaatsen zouden multi-functioneel moeten zijn. In normale tijden kunnen ze dienen als scholen of gemeenschapscentra, daar veel scholen door de cycloon met de grond gelijk gemaakt zijn. Nog steeds zijn honderden mensen dakloos en zonder beschutting. Met de zomer in aantocht zullen ze moeten vertrekken om te ontsnappen aan de enorme hitte, die Orissa normaal in de zomermaanden teistert en de laatste jaren aan veel mensen het leven heeft gekost.
          Verder bestaat er dringend behoefte aan geestelijke hulpverlening. In plaatsen waar mensen zijn omgekomen, hebben vrijwillige hulpverleners de pijn van overlevenden kunnen verzachten.
          Ngo's werken via dorpsleiders en hebben 'dorpsontwikkelingscomité's' opgezet die alle geledingen van de dorpssamenleving bij elkaar brengen om te werken aan de wederopbouw. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ondersteuning van weduwen en wezen. Vrouwen die familieleden hebben verloren, zijn aangemoedigd om kinderen te adopteren.
          "Al mijn kinderen zijn dood", vertelt Sudamini in het dorp Chatipari. "Ik ben nu alleen, maar deze wezen zijn als mijn eigen kinderen. Ik wil nu voor hen zorgen." Het is vanuit zo'n houding dat de verwoeste dorpen in het kustgebied van Orissa zullen worden herbouwd.

Bharat Dogra
Inter Press Service
28-3-2000


  fotoreportage van Henk Braam
  'Orissa na de cycloon'
  Droogte treft ook OrissaLandelijke India Werkgroep - 30 maart 2000