Home LANDELIJKE INDIA WERKGROEP

Bezoek de website van de LANDELIJKE INDIA WERKGROEP!!!

ABN AMRO investeert in omstreden Vedanta Resources Group8 juni 2007


Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben ABN AMRO Bank aangesproken op mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling door hun Brits Indiase klant Vedanta Resources Group. Dit is een van de grootste mijnbouwbedrijven in India waarmee ABN AMRO financiële relaties onderhoudt. De activiteiten van Vedanta gaan lijnrecht in tegen het duurzaam mijnbouwbeleid van ABN AMRO. De bank heeft een gedragscode voor banken ondertekend (‘Equator Principles’) waarin sociale en milieurichtlijnen staan die worden gehanteerd bij investeringen. De implementatie van het duurzame beleid van de bank in de praktijk laat te wensen over.

Oxfam Novib en LIW hebben deze case steeds gezien als een kans voor de bank om hun duurzaam mijnbouwbeleid uit te voeren. Sinds 2005 hebben Oxfam Novib en LIW hierover enkele gesprekken gevoerd met de ABN AMRO en gevraagd aan de bank haar invloed aan te wenden om de geplande projecten en de situatie in de mijnen van Vedanta te verbeteren. De bank heeft ons laten weten dat zij inderdaad enkele gesprekken heeft gevoerd met Vedanta over hun duurzaam mijnbouwbeleid en dat zij vertrouwen heeft dat Vedanta aan verbeteringen werkt. Berichtgeving uit India geeft echter geen aanwijzingen van een veranderde houding van Vedanta.

In de Indiase deelstaat Orissa is Vedanta van plan om in Nyamgiri-heuvels bauxiet te winnen op meer dan 1000 meter hoogte. Dit gebied is een zeldzaam nat natuurreservaat van bomen, planten en dieren (o.a. olifanten) in een droge omgeving. Dit maakt dat het ook een belangrijke watervoorziening is waardoor grootschalige mijnbouw de irrigatie en waterbevoorrading voor mens en natuur in de wijdere omgeving zal verstoren. Deskundigen geven aan dat het afgraven van deze heuveltoppen het ecosysteem onomkeerbaar zal aantasten. Het gebied is het thuisland van één van Indiaas meest traditionele stammen: het inheemse volk de Dongaria Kondh. Hun rechten worden geschonden wanneer zij worden verdreven uit hun leefgebied. Deze heuvels hebben een belangrijke plaats in hun cultuur- en erfgoed welke onomkeerbaar zal worden aangetast. Het proces van ‘open-mijnbouw’ van bauxiet levert ook diverse afvalproducten op zoals rode alkaline modder en soda-substanties die het water verontreinigen.Vedanta ontkent al deze gevolgen stelselmatig.

Om koste wat kost dit project te realiseren heeft volgens diverse bronnen Vedanta zich schuldig gemaakt aan o.a. omkoping, campagnes en studies met onjuiste gegevens, activiteiten in het gebied zonder vergunning en de premature bouw van een verwerkingsfabriek voor aluminium om de druk op te voeren. Volgens vele deskundigen zijn alternatieve locaties beschikbaar, maar Vedanta is niet bereid om dit te onderzoeken.

Op 18 mei j.l. besloot het Hooggerechtshof in India om de definitieve uitspraak over het verlenen van de vergunning uit te stellen. Het hof gaf aan dat het ecosysteem onherstelbaar zal worden beschadigd en daarmee werd Vedanta in het ongelijk gesteld. In augustus volgt de definitieve uitspraak. De situatie blijft zorgelijk omdat de centrale regering het uiteindelijke besluit zal nemen. Dit Ministerie handelde tot nu toe ten gunste van Vedanta. Met lokale stakeholders is door Vedanta geen dialoog gezocht.

Ook vele andere Nederlandse en internationale organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Amnesty International, hebben in de afgelopen jaren ABN AMRO aangesproken op dit project. Voor Oxfam Novib en LIW is het nu zeer de vraag in hoeverre ABN AMRO bank in staat is Vedanta te beïnvloeden, ervan uitgaande dat hier serieuze pogingen toe zijn ondernomen. Samen met de andere investeerders van Vedanta (o.a. Barclays, Deutsche Bank) zou deze invloed groter kunnen zijn. Wanneer er geen verbeteringen zichtbaar zijn, moeten toepassing van de principes van het mijnbouw- en duurzaamheidsbeleid van de bank er in dat geval toe leiden dat de relatie met Vedanta wordt beëindigd. Dat geldt te meer nu er berichten zijn dat ABN AMRO met een consortium van andere banken bezig is om Vedanta een nieuwe grote lening te verstrekken voor de overname van een collega-mijnbouwbedrijf.

LIW en Oxfam Novib beraden zich nu op hun aanpak in deze zaak waarbij we afwegen om naast onze dialoog met ABN AMRO meer publieke aandacht te vestigen op de misdragingen van het Brits Indiaas bedrijf Vedanta Resources

Meer informatie:

* Landelijke India Werkgroep: Gerard Oonk, tel: 030 2321340 / 06 51015260 / g.oonk@indianet.nl

* Oxfam Novib: Liesbeth Unger, tel: 070 3421991

* Zie ook de TV-uitzending van Zembla van 10 juni 2007. Waarin investeren 4 grote Nederlandse banken het spaargeld van de Nederlanders?


Landelijke India Werkgroep - 11 juni 2007