terug
Schriftelijke vraag Europees Parlement

Indiener: Max van den Berg
Betreft: Kinderarbeid bij de vervaardiging van sportartikelen
Datum: 22 januari 2003


Op 13 juni 2002 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over kinderarbeid bij de vervaardiging van sportartikelen.

Hierin wordt de Commissie verzocht voor het eind van het jaar 2002 aan het Parlement te rapporteren over de stappen en maatregelen die door de Commissie genomen worden naar aanleiding van deze resolutie.

Tot nu toe heeft het Parlement een dergelijke rapportage niet ontvangen.

  1. Wanneer kan het Parlement een rapport over dit onderwerp verwachten van de Commissie?
  2. Heeft de Commissie al stappen en maatregelen genomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  3. Is de Commissie bereid samen met de ICTFU het intitiatief te nemen voor een ronde tafelgesprek met de FIFA?

Voor antwoord op deze vraag (21 maart 2003): klik HIER.


Landelijke India Werkgroep - 8 april 2003