terug
*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering met betrekking tot het wapenexportbeleid aan India en Pakistan actief wil deelnemen aan de bij de EU-gedragscode behorende notificatie- en consultatie-procedure om daarmee de mogelijkheid van beïnvloeding van het toetsingsproces bij de EU-partners beter te benutten;

van mening dat, in aanmerking nemende de spanningssituatie tussen India en Pakistan, een zeer restrictieve toepassing van de wapenexportcriteria vereist is;

verzoekt de regering, exportvergunningen voor strategische goederen aan India en Pakistan te beperken tot retourzendingen na reparatie en onderhoud van reeds geleverde goederen en voorshands geen vergunningen te verlenen voor nieuwe wapenleveranties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Apostolou, De Haan en Hoekema. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
      Zij krijgt nr. 55 (22054).Landelijke India Werkgroep - 1 februari 2001