terug

Toelichting Maria Martens in plenaire op 12.06.02

Resolutie Kinderarbeid in de voetbalindustrie

Voorzitter,

Het is niet omdat mijn land zich niet gekwalificeerd heeft voor het wereldkampioenschap voetbal, maar mèt mijn collega's vind ik dat wij de euforie rond het Wereldkampioenschap Voetbal in Korea en Japan moeten aangrijpen om stil te staan bij de eeuwige verliezers - de kinderen van 6, 10, 12 jaar die in India en Pakistan voetballen in elkaar stikken.

Vorige maand zijn drie rapporten gepresenteerd op een persconferentie van de Global March against Child Labour in New Delhi. Alledrie leveren ze het bewijs dat in de productie van sportgoederen, kinderarbeid nog steeds aan de orde van de dag is. Uit het rapport van de Nederlandse "Landelijke India Werkgroep" blijkt bijvoorbeeld, dat de afgelopen vier jaar het aantal kinderen dat full-time in de Indiase sportgoederenproductie werkt, nauwelijks is afgenomen. Dit ondanks een door de FIFA betaald inspectiesysteem. De twee andere rapporten hekelen de situatie in Pakistan en China.

Natuurlijk, de FIFA heeft haar goede wil getoond door een akkoord te sluiten met de internationale vakbeweging over een gedragscode om kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden uit te bannen. Deze code is echter tot nu toe niet geïmplementeerd en uit de bovengenoemde rapporten blijkt dat we nog heel ver van het gestelde doel af zijn. Vandaar het uitdrukkelijke beroep op de FIFA om haast te maken met de uitvoering van deze code.

We weten allemaal dat kinderarbeid een complexe aangelegenheid is. Onze actie moet zich niet beperken tot een retorisch ter verantwoording roepen van de FIFA en de fabrikanten. De sportgoederenproductie is niet de enige, en zelfs niet de belangrijkste branche waarin kinderen werken. Bovendien, om het probleem bij de wortels aan te pakken, is een samenwerking tussen industrie, maatschappelijk middenveld, betrokken regeringen en internationale organisaties noodzakelijk. Er moeten immers alternatieven geboden worden voor inkomen, opleiding en werkomstandigheden. Betrokken landen gehouden aan de controle op bestaande regels.

De resolutie moet niet gezien worden als een aanval op één specifieke vorm van kindermisbruik, gericht tegen één specifieke bedrijfstak en één product. Het wereldkampioenschap is echter een zeer rake illustratie van de schrijnende tegenstelling in onze wereld. Enerzijds de gezonde blozende kinderen in de rijke landen die het WK op straat naspelen en anderzijds kinderen op het Indiase subcontinent die de gehele dag in ateliers leren voetballen in elkaar naaien. Het WK 2002 is een aanknopingspunt om iedereen, fabrikanten, overheden, internationale organisaties, het publiek te wijzen op ieders verantwoordelijkheid daarbij.

Voorzitter, dank u wel.Landelijke India Werkgroep - 17 juni 2002