terug naar vorige pagina

Mahatma Gandhi


Mahatma Gandhi wordt ook wel de 'geestelijke vader' van India genoemd. Hij was de leider van de beweging die wilde dat India onafhankelijk werd. 'Mahatma' is Gandhi's erenaam: het betekent 'grote ziel'. Zijn eigenlijke voornaam was Mohandas Karamchand. Gandhi werd in 1869 geboren in de Indiase provincie Gujarat. Na zijn studie rechten in Londen, vestigde Gandhi zich als advocaat in Zuid-Afrika. Daar maakte hij kennis met het onrecht van de 'apartheid', het systeem dat mensen op ras indeelt. De blanken hadden het er voor het zeggen. De kleurlingen (waartoe Gandhi als Indiër zelf behoorde) kwamen er op het tweede plan. Helemaal onderaan stond de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Gandhi bestreed deze discriminatie. Maar hij wilde geen geweld gebruiken. Gandhi was een man van vrede.

In 1915 keerde Gandhi terug naar India. Hij vond dat India onafhankelijk moest worden. Hij riep de bevolking op tot geweldloos protest. Heel veel Indiërs volgden zijn oproep. Bijvoorbeeld door zich niet langer te houden aan de regels van de Britten. Of door Indiase kleding te dragen in plaats van Westerse kleren die in Britse fabrieken van Indiase katoen werd gemaakt. Ook vond Gandhi (zelf een hindoe uit een hoge kaste) dat iedereen gelijk is. Het maakt niet uit of je hindoe, moslim of van welk geloof dan ook bent, of uit welke kaste je komt. Hij noemde de kastelozen of onaanraakbaren harijans (wat 'kinderen van God' betekent). In het onafhankelijke India moesten alle mensen gelijke rechten hebben.

Verder vond Gandhi dat je sober moet leven. 'Er is genoeg voor de behoeften van iedereen, maar te weinig voor de begeerten van enkelen'. Zelf gaf hij het goede voorbeeld. Zo at Gandhi heel matig en droeg hij zeer eenvoudige kleren.

Gandhi's geweldloze verzet heeft de Indiërs uiteindelijk onafhankelijkheid gebracht. Op 15 augustus 1947. Maar tot zijn verdriet ook een splitsing van het land in India en Pakistan, gevolgd door bloedige moordpartijen tussen hindoes en moslims. Gandhi zelf stierf op 30 januari 1948. Op gewelddadige manier. Hij werd vermoord door een fanatieke hindoe, die vond dat Gandhi te veel voor de moslims was.begin tekst

terug naar vorige pagina

Landelijke India Werkgroep - 2 juni 2000