INDIA Kinderkoerier

TAAL en REKENEN

Jongens en meisjes hebben recht op onderwijs. Want kinderen die geleerd hebben, worden mensen waar anderen niet zo snel misbruik van kunnen maken. In Nederland is het zelfs bij de wet verplicht voor kinderen tot en met 16 jaar om naar school te gaan. In India is er zo'n wet niet.


Indiase leerlingen in kleermakerszit aan hun schoolwerk
India is sinds 1947 een onafhankelijk land. Nog steeds is er door de regering geen wet gemaakt, die verplicht basisonderwijs voorschrijft. Zodoende gaat de helft van de Indiase kinderen tussen de 5 en 14 jaar niet naar school. De scholen zijn vaak slecht, vooral op het platteland. Soms moet de onderwijzer(es) les geven aan wel 100 kinderen tegelijk. Er zijn weinig boeken. Soms is er zelfs geen schoolbord en moeten de kinderen op de grond zitten, omdat er geen schoolbanken zijn.

Rekenen en taal zijn ook in India belangrijke vakken. Net als vroeger bij ons schrijven veel Indiase kinderen op een lei en ze rekenen op een telraam. In India zijn heel veel verschillende talen. Er zijn 17 officiële talen en honderden dialecten. Ongeveer 40 procent van alle mensen spreekt het Hindi. De meeste moslims spreken het Urdu, dat veel op het Hindi lijkt (maar het wordt wel in een ander schrift geschreven: zie afbeelding hieronder!). Bovendien spreken zo'n 30 miljoen Indiase mensen de Engelse taal.Meer informatie over Hindi vind je op de Hindi-pagina van de website van de Landelijke India Werkgroep!!
Op die website is ook een overzicht van het Hindi-alfabet te vinden.
En als je wil weten hoe je in dat alfabet jouw naam schrijft, klik dan hier!!
Landelijke India Werkgroep - 21 januari 2003