terug  MV Foundation


Land:
India
Naam organisatie:
M. Venkatarangaiya Foundation
Regio:
Deelstaat Andhra Pradesh, Ranga Reddy District
Wanneer opgericht:
1981 (in 1989 begonnen met huidige werk)
Waarom opgericht:
MVF meent dat het alleen door het bestrijden van alle vormen van kinderarbeid mogelijk is om elk kind recht te geven op behoorlijk basisonderwijs. MVF wijst tussenoplossingen - zoals de combinatie van werk en avondonderwijs - af.
Website:
www.mvfindia.in.Belangrijkste doelstelling

Het uitbannen van kinderarbeid door kinderen goed formeel onderwijs te bieden. MVF werkt aan het beter functioneren van het bestaande basisonderwijs. Zij laat zien hoe het kan, maar de overheid moet daarvoor uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen.


Strategie

MVF werkt op het platteland van de deelstaat Andhra Pradesh. Zij richt zich vooral op kinderen van kastelozen en kinderen die als schuldslaaf werken. Verder zijn meisjes - wellicht de moeilijkste groep om op school te krijgen - een heel belangrijke 'doelgroep'.
Voor de kinderen vanaf een jaar of 9 organiseert MVF 'brugkampen' van zes maanden tot een jaar waarin ze worden voorbereid voor deelname aan het reguliere basisonderwijs. Ze kunnen daarna meteen in een hogere klas - bijvoorbeeld 4, 5 of 6 - beginnen. De MVF organiseert ook steeds meer 'brugklassen' voor ex-werkende kinderen zodat ze sneller hun achterstand in kunnen halen.
Ongeveer 7000 jongeren - vaak 'eerste generatie alfabeten' in hun familie - helpen mee om kinderen te benaderen voor de 'brugkampen' en met de ouders te praten over het belang van onderwijs. MVF motiveert de ouders om hun jonge kinderen meteen vanaf 6 jaar naar school te sturen. Tegelijk worden hulp-onderwijzers getraind om de vaak grote klassen op de dorpsschool te verkleinen. Het dorp betaalt mee aan de hulp-onderwijzer. Tegelijk oefent MVF druk uit op de regering om meer in basisonderwijs te investeren.

MVF mobiliseert niet alleen ouders en jongeren maar ook dorpsraden, ambtenaren, politici etc. Een bijzonder belangrijke groep zijn de onderwijzers. MVF heeft het Onderwijzersforum Tegen Kinderarbeid opgericht om onderwijzers actief te betrekken bij het naar school halen én het op school houden van kinderen die eerst gewerkt hebben. Het Forum telt inmiddels 1500 leden.
De onderwijzers van het Forum gaan bij de ouders op bezoek om kinderen naar school te krijgen, ze werken aan verbetering van het onderwijs en houden contact met ouders van schoolgaande kinderen. Vaak wordt er een commissie van ouders en onderwijzers in het dorp gevormd.


Enkele resultaten

  • De MV Foundation is er inmiddels in geslaagd om meer dan 80.000 kinderen uit full-time werk te halen en op school te krijgen. De kwaliteit van dat onderwijs is behoorlijk verbeterd. Circa 100 dorpen zijn 'kinderarbeidvrij'.
  • MVF heeft laten zien dat niet armoede maar gebrekkig onderwijs de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid is.
  • De huwlijksleeftijd voor meisjes is sterk verhoogd omdat ze nu naar school gaan.
  • Zowel de overheid van Andhra Pradesh als diverse NGO's hebben de 'brugkamp/klas-methode' van de MV Foundation overgenomen en inmiddels honderdduizend kinderen de kans gegeven om alsnog basisonderwijs te volgen.

MVF wordt door velen gezien als de meest succesvolle en vernieuwende organisatie in India tegen kinderarbeid en voor het recht op onderwijs. De voorzitter van MVF, mevrouw Shantha Sinha, kreeg in 1998 de onderwijsprijs van de internationale koepel van onderwijsbonden: Education International.
pagina KINDERARBEID

begin document

Landelijke India Werkgroep - 3 juli 2000