Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - TIJDSCHRIFT INDIA NU

4 april 2017

Oude nummers nu € 1,00 per stuk (excl. portokosten)

India Nu was een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Landelijke India Werkgroep, en het enige Nederlandstalige tijdschrift dat specifieke informatie gaf over India. In het blad werden achtergrond- en actuele artikelen, interviews, boekbesprekingen etc. opgenomen over onder meer cultuur, economie, politiek, milieu, ontwikkelingssamenwerking en toerisme.

Helaas hield het tijdschrift per 1-3-2015 op te bestaan. Door het sterk teruglopende aantal abonnees was het niet meer mogelijk het blad financieel 'op de been te houden'.

Oude nummers
Van een groot aantal afleveringen van India Nu (voorheen India Nieuwsbrief) zijn nog exemplaren na te bestellen (via onderstaand formulier). Zie hiervoor de index op nummer.
Zie ook de thematische index (vanaf februari 1983). Daar vindt u ook een overzicht van de verschenen 'specials' en themanummers.

Online artikelen
Een aantal in India Nu verschenen artikelen is online te bekijken.    Ik wens de volgende losse nummers te ontvangen:

               

Adresgegevens (* verplicht):

naam: *
organisatie:
straat + huisnr: *
postcode: * plaats: *
land: (indien NIET Nederland)
e-mail: *
telefoon:
opmerkingen: