Decennialange roep om onafhankelijkheid beantwoord

Telangana wordt India's 29e deelstaatHyderabad wordt de gedeelde hoofdstad van Telangana en Andhra Pradesh (foto: flickr-Creative Commons-Ryan)


De door de Congrespartij geleide Indiase regering heeft eind juli definitief aangekondigd een nieuwe deelstaat te gaan vormen, Telangana, vanuit de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh. Na vele decennia is de knoop nu dan eindelijk doorgehakt, ook al riekt de beslissing met de nationale verkiezingen van 2014 in het vooruitzicht naar een politieke manoeuvre om stemmen te winnen.
Wat vooraf ging

De roep om een onafhankelijk Telangana stamt al af vanaf de vorming van de deelstaat Andhra Pradesh in 1956. De deelstaat ontstond na de herindeling van de Indiase deelstaten langs taalgrenzen. Zo zijn de Telugu sprekende delen van de Madras Presidency (het huidige Tamil Nadu) en de staat Hyderabad samengevoegd. De verdeling van geld en middelen tussen de verschillende regio’s van Andhra Pradesh leidde tot veel onvrede en protest. In tijden van economische malaise speelt het onderwerp telkens weer op. Het eerste echt serieuze protest stamt uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw toen India te kampen had met politieke onrust en een haperende economie. In 1973 werd een akkoord gesloten om de achtergestelde gebieden in Andhra Pradesh meer aandacht te geven. Die intentie bleef overeind, maar van de uitvoering kwam bitter weinig terecht. Toen India begin jaren negentig opnieuw te maken kreeg met een economische malaise werd de kwestie weer actueel.

Het was de BJP die destijds de onafhankelijkheid van Telangana weer op de kaart zette. Met kleinere deelstaten, zo luidde het argument, was het makkelijker om de ontwikkeling van een gebied te stimuleren. Toen de BJP in 2000 voor langere tijd aan de macht kwam, leidde dit dan ook tot de formatie van drie nieuwe deelstaten – Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand. De BJP had graag ook de nieuwe deelstaat Telangana willen vormen, maar de Telugu Desam-partij, coalitiepartner van de BJP in Andhra Pradesh, was hier destijds fel op tegen.
Speciaal voor de oprichting van de deelstaat Telangana werd in 2001 de Telangana Rashtra Samithi-partij (TRS) in het leven geroepen. Tijdens de deelstaatverkiezingen in 2004 was de TRS coalitiepartner van de Congrespartij, die welwillend stond ten opzichte van de vorming van de nieuwe deelstaat. Nadat de coalitie aan de macht was gekomen, leek de Congrespartij ineens geen haast meer te hebben met de vorming van Telangana als aparte deelstaat. Als gevolg hiervan trok de TRS haar steun aan de Congrespartij in, die echter wel aan de macht bleef. Door voortdurend op de het onderwerp te hameren, en meerdere deelstaatverkiezingen te hebben gewonnen, heeft de TRS evenwel de kwestie definitief op de agenda weten te zetten.


De vorming van Telangana betekent het sluitstuk van een lange weg: al sinds de vorming van het op taalgrenzen gebaseerde Andhra Pradesh in 1956 gaan er met grote regelmaat stemmen op voor een onafhankelijk Telangana. Die roep ging ook altijd vergezeld van heftige burgerprotesten tegen onafhankelijkheid, met vele stakingen, gewonden en zelfs doden tot gevolg. Politieke coalities zijn erdoor gevormd en gebroken. Dat de Congrespartij de knoop nu definitief heeft doorgehakt, lijkt vooral te zijn ingegeven door korte termijn-motieven: met de nationale verkiezingen van komend jaar in het vooruitzicht hoopt de partij kiezers te winnen in de regio en in andere gebieden waar de roep om onafhankelijkheid klinkt.

Buiten spel zetten
De Congrespartij verwacht met de beslissing de Telangana Rashstra Samithi-partij (TRS), in 2001 opgericht voor de vorming van een onafhankelijk Telangana, en de BJP, die ook voor de vorming van de nieuwe deelstaat is, buiten spel te zetten bij de aankomende verkiezingen. Het voorspelde verlies aan stemmen voor de Congrespartij in 2014 zou zo gecompenseerd kunnen worden. De partij deed er in de aanloop naar de bekendmaking dan ook alles aan om een hype rond de Telangana-kwestie te creëren en probeert het beeld te doen ontstaan dat zij in haar eentje het land een nieuwe deelstaat ‘geeft’. Maar eigenlijk wist de Congrespartij al jaren geen duidelijk standpunt in te nemen over de kwestie. Het enige verschil met andere politieke partijen die voor afscheiding zijn, is dat de partij de huidige regeringscoalitie in India leidt.

Argumenten
De discussie over het al dan niet opsplitsen van Andhra Pradesh is altijd heftig geweest. Voorstanders beroepen zich met name op economische, politieke, historische, taalkundige en culturele argumenten. Tegenstanders wijzen vooral op het belang van eenheid binnen India en vrezen dat de beslissing een precedent schept voor andere regio’s waar de roep om afscheiding klinkt.

De nieuwe deelstaat Telangana zal gaan bestaan uit tien districten, te weten: Hyderabad, Medak, Adilabad, Khammam, Karimnagar, Mahbubnagar, Nalgonda, Nizamabad, Rangareddy en Warangal. Negen van de dertien districten die in het Backward Regions Grant Fund 2009-2010 zijn aangemerkt als ‘onderontwikkeld’ zullen binnen de grenzen van Telangana gaan vallen. Hyderabad zal ten minste de komende tien jaar de gedeelde hoofdstad worden van Telangana en Andhra Pradesh.
Zo zijn er, naast andere regio’s, in India’s noordoostelijke deelstaten veel afscheidingsbewegingen - voorstanders bijvoorbeeld van een onafhankelijk Gorkhaland zijn sinds de aankondiging van de deelstaat Telangana continu aan het protesteren en eisen afscheiding. De Congrespartij heeft zich grotendeels buiten deze discussie gehouden en lijkt de beslissing enkel te hebben ondersteund vanuit de afweging dat afscheiding meer stemmen zal opleveren bij de verkiezingen.

Lastig
Toch zal de Congrespartij het volgend jaar nog lastig krijgen om zetels te winnen in het zuiden. De BJP en TRS, en ook de Telugu Desam-partij, zullen er alles aan doen om te laten zien dat zij net zo betrokken zijn bij de zaak en dat de Congrespartij geen alleenrecht heeft op afscheiding van Telangana. Daarnaast heeft de partij met het uitbuiten van de beslissing ook veel tegenstanders gemaakt in diverse regio’s van Andhra Pradesh die geen afscheiding willen. Ten slotte zal de partij, die van grote invloed is geweest op de staatsinrichting van India na de onafhankelijkheid, moeten uitleggen waarom het afstand heeft genomen van de politiek om India in te delen naar taalgrenzen, een leidend principe in de vorming van India. Want met de afscheiding van Telangana van Andhra Pradesh wordt voor het eerst in de geschiedenis na de onafhankelijkheid een deelstaat opgesplitst die werd gemaakt voor de sprekers van een regionale taal.


terug
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt
HOME Landelijke India Werkgroep
tijdschrift INDIA NU
Landelijke India Werkgroep - 13 januari 2014