terug
Uit: India Nu 169 (sep-okt 2007)


Zorg in de sloppenwijken is nog ondermaats
Staat van gezondsheidszorg

Alarmerend Rapport


De auteur houdt u de komende maanden op de hoogte van de razendsnelle economische hervormingen in de verschillende sectoren in India. Deel 4: De Gezondheidszorg.


Economische groei brengt ontwikkeling in de gezondheidszorg, maar die is voor sloppenwijkbewoners beperkt toegankelijk. Er is een scheefgroei in ontwikkeling: particuliere klinieken bieden hoogwaardige kwaliteit, terwijl de publieke zorgsector ver achterblijft. Rapport van een onderzoekscommissie.

De commissie die de vier grote publieke ziekenhuizen in New Delhi onderzocht, vond ernstige tekorten aan personeel, bedden en noodzakelijke medicijnen en abnormale wachttijden voor diagnostische onderzoeken en operatieve ingrepen. De helft van de ambulances is niet uitgerust met basaal levensreddend en ondersteunend materieel, terwijl miljoenen sloppenwijkbewoners aangewezen zijn op deze publieke gezondheidszorg. Een casus: Het Lok Nayak ziekenhuis in New Delhi had in de onderzochte periode op de Eerste Hulp een gemiddelde bedbezetting van 282 procent. Professionele behandeling beperkt zich tot het uiterst noodzakelijke. Aanwezige, maar onopgeleide familieleden verschonen verbanden, verzorgen wonden, dienen zelfs medicatie toe en voeren medische en verpleegkundige controles uit met alle mogelijke risico's van dien. In schril contrast hiermee staan de particuliere klinieken met hoogwaardige zorg voor Indiërs en buitenlanders met geld.


  Scheefgroei

De scheve verhoudingen tussen de particuliere en publieke zorg worden allereerst veroorzaakt doordat gekwalificeerde medische en verpleegkundige professionals naar het Westen gaan vanwege het personeelstekort en de hogere lonen aldaar. Achterblijvend personeel verdient liever hogere salarissen in de particuliere klinieken. Een tweede oorzaak zijn de lage investeringen in de basisgezondheidszorg en de hoge investeringen op het gespecialiseerde niveau, in het bijzonder in de particuliere sector. Maar naast scheefgroei tussen beide sectoren, is zorg niet zomaar voor iedereen toegankelijk. In de steden groeit de bevolking twee keer zo hard als die van het hele land door migratie. Eenvijfde van de stedelijke bevolking in India leeft in sloppenwijken. De lokale overheden bieden sloppenwijkbewoners liever geen zorg uit angst dat hierdoor hun illegale bestaan in de steden legitiem en dus definitief zal worden. De toegang voor miljoenen sloppenwijkbewoners tot de gezondheidszorg is daardoor beperkt. Ruim de helft van de geboorten in de sloppenwijken gebeurt thuis, zonder verloskundigen. Hoogwaardige zorg is nabij, maar voor arme bewoners onbereikbaar.


  Stad en land

De overtuiging dat de gezondheidszorg voor stedelingen beter moet zijn dan voor de landelijke gebieden heeft geleid tot verwaarlozing van de sloppenwijkbewoners, aldus directeur Siddharth Agarwal van het Stedelijk Gezondheidscentrum (UHRC). In 2004 gaf het Ministerie van Welzijn richtlijnen aan de deelstaatregeringen voor gezondheidsprojecten in sloppenwijken. Dit is echter nooit systematisch aangepakt en de gezondheidsindicatoren - die de kwaliteit van gezondheidszorg aangeven - blijven ondermaats.


  Uitdaging

Het beleid richt zich vooral op stabilisatie van de bevolkingsgroei en geboortebeperking, terwijl er gewerkt moet worden aan samenwerking tussen de publieke zorginstellingen en de particuliere sector. De capaciteit van de particuliere instellingen overtreft die van de overbelaste publieke sector en wordt lang niet helemaal benut. De barrière tussen beide sectoren is nu te groot. De migratie van arme boeren naar de steden zal nog groeien zolang er agrarische en economische crises op het platteland zijn. Het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde doel van 'gezondheid voor iedereen in 2015' biedt dus nog genoeg uitdaging.

xxxIn het volgende nummer neemt de auteur u mee naar het vijfde deel van zijn serie: Straathandel.terug
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
HOME Landelijke India Werkgroep
tijdschrift INDIA NU
Landelijke India Werkgroep - 20 september 2007