terug
Uit: India Nu 169 (sep-okt 2007)
Nieuwe president India

Voor het eerst een vrouwGekleed in een wit met groene sari, gedeeltelijk om haar hoofd geslagen, verscheen Pratibha Patil (72) bij het parlement voor haar beëdiging tot president van India. Een historische gebeurtenis, omdat zij de eerste vrouw is die deze positie bekleedt. Maar zonder slag of stoot ging de verkiezing niet. Machtsstrijd binnen de coalitieregering en schandalen rondom haar kandidatuur waren niet van de lucht.

0p 19 juli heeft bijna tweederde van de volksvertegenwoordigers in het federale parlement en in de deelstaatparlementen de voormalige gouverneur van Rajasthan gekozen tot de eerste vrouwelijke president van India. Verwacht wordt dat zij zich vooral zal inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen in India. Haar verkiezing lijkt er een traditie van te maken om opmerkelijke figuren te kiezen tot president. Zij volgt atoomgeleerde Abdul Kalam op, moslim, in een land met ruim tachtig procent hindoes. Diens voorganger Kocheril Raman Narayanan was kasteloze.


  Ervaring en loyaLiteit

Pratibha Patil begon haar politieke loopbaan ruim veertig jaar geleden in de deelstaatregering van Maharashtra. Zij bekleedde diverse ministersposten, waaronder die van gezondheid, onderwijs en stedelijke ontwikkeling. In 1985 werd Patil gekozen in de Rajya Sabha, het Indiase Hogerhuis en in 1991 in de Lok Sabha, het Lagerhuis. Haar gouverneurschap in Rajasthan (2004) maakte haar de eerste vrouwelijke deelstaatgouverneur van India. Naast deze lange loopbaan heeft ook iets anders sterk bijgedragen aan haar kandidatuur voor het presidentschap: haar loyaliteit aan de Gandhi's. In 1977 bleef Patil onvoorwaardelijk Indira Gandhi steunen, toen deze de eerste algemene verkiezingen na de door haar ingestelde noodtoestand (1975-1977) verloor. Dat was opmerkelijk aangezien Patils mentor Yashwantrao Chavan en collega Sharad Pawar weigerden verder samen te werken met Indira Gandhi. Algemeen wordt aangenomen dat Patil aan die loyaliteit het gouverneurschap van Rajasthan en de kandidatuur voor het presidentschap te danken heeft.


  De juiste zet?

Eerder circuleerden andere namen voor de kandidatuur, maar zij vielen af. Ofwel teruggetrokken door Sonia Gandhi, zoals minister van buitenlandse zaken Pranab Kumar Mukherjee, vanwege zijn onmisbaarheid in de door de Congres partij geleide regering United Progressive Alliance (UPA). Ofwel onacceptabel voor de linkse (communistische) coalitiegenoten van de Congres partij. Openlijk stelden die linkse partijen dat zij een kandidaat zouden steunen als die maar politiek ervaren was en garant zou staan voor de seculiere inslag van de Indiase staat. Meerdere kandidaten voldeden niet aan die eisen. Maar belangrijker was dat de linkse coalitiepartijen hun kracht wilden tonen door de kandidaten van de Congres partij niet zonder meer te accepteren. Het werd steeds moeilijker voor de Congres partij een geschikte kandidaat te vinden. Tenslotte schoof Sonia Gandhi de - ondanks haar lange politieke carrière - landelijk vrij onbekende Patil naar voren. Voor velen was het onverwacht, omdat haar naam niet eerder was genoemd. Volgens sommigen was het een wanhoopspoging van de Congres partij om de linkse coalitiepartners tevreden te stellen.


  Moddergooien

Aanvankelijk waren de reacties positief. Patil geldt als streng en conservatief. En vooral als iemand met schone handen. Dat veranderde. De eerste oproer ontstond toen Patil zei dat ze bij de spirituele beweging Brahma Kumaris in Mount Abu, Rajasthan, met de geest van de in 1969 overleden grondlegger van de beweging Dada Lekhraj had gecommuniceerd. Zijn geest had haar kandidatuur en verkiezing voorspeld. Hoewel spiritualiteit en astrologie niet ongebruikelijk zijn in de Indiase politiek, meenden haar tegenstanders dat zij hierdoor ongeloofwaardig was. Daarnaast kwam de oppositie, vooral de Bharatiya Janata Partij (BJP), met diverse beschuldigingen van financieel gesjoemel, fraude en bescherming van haar broer in een moordzaak. De BJP bracht de beschuldigingen actief naar buiten via de media. De Congres partij ontkende alles en beschuldigde de BJP van moddergooien voor politiek gewin. Het was onvoldoende om Patil van het presidentschap af te houden.


xxx

terug
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
HOME Landelijke India Werkgroep
tijdschrift INDIA NU
Landelijke India Werkgroep - 20 september 2007