Laatste nummer - of niet?


Ruim dertig jaar berichtte India Nu over politieke, sociaaleconomische en culturele gebeurtenissen in India. Maar terwijl India zich explosief ontwikkelde, daalde de belangstelling voor de neerslag daarvan op papier. De gestage afname van het abonneebestand deed ons besluiten er een punt achter te zetten. Of wordt het een komma?

In de roerige jaren zestig en zeventig hadden maatschappelijk betrokken Nederlanders veel aandacht voor conflictgebieden als Latijns Amerika, Zuid-Afrika en Vietnam, maar India stond niet op het netvlies – tot een groep mensen begin jaren tachtig de Landelijke India Werkgroep (LIW) oprichtte. Zij hadden er gewerkt en wisten dat India niet alleen het land was van kaste en heilige koe, maar ook van vakbonden, boerenorganisaties en politieke partijen. De gestencilde India Nieuwsbrief groeide uit tot India Nu, aanvankelijk een sterk politiek getint clubblad van marxistische signatuur, met bijbehorende dogmatiek. In de loop van de tijd is de redactie verzelfstandigd. De onderwerpkeuze werd veelzijdiger en de toon lichtvoetiger.

nummer 1
Levenslustige journalistiek
Een tiental jaar geleden begon het aantal abonnees te dalen. Deels als gevolg van vergrijzing, deels door een tekort aan geld voor marketing. Ongetwijfeld speelt ook het uit de gratie raken van papieren media een rol, en de informatievloedgolf van het internet.
Met spijt in het hart moeten we erkennen dat India Nu niet langer voldoende draagvlak heeft. Toch denken we dat er wel degelijk een enthousiast en groot publiek is voor veelzijdige, levenslustige journalistiek over India. We noemen een aantal brandpunten, waaronder de thema’s waarop de LIW zich, in samenwerking met partnerorganisaties, een stevige reputatie heeft verworven.
De Indiase economie groeit, en dat doen ook de banden daarvan met Nederland. Met de mondiale verstrengeling van handels- en productieketens neemt de verantwoordelijkheid toe van bedrijven hier voor arbeidsomstandigheden daar. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hot.
Indiase bevolkingsgroepen die eeuwenlang het onderspit dolven, treden krachtig naar buiten. Mensenrechtschendingen als slavernij, kinderarbeid en verkrachting komen vaker aan het licht en veroorzaken wereldwijd verontwaardiging.
Wetenschappers en professionals vinden in India een proeftuin voor de toekomst. Zo onderzoeken stedenbouwkundigen hoe India slimme, duurzame steden kan bouwen, buigen biologen zich over het behoud van de biodiversiteit en zoeken milieuwetenschappers oplossingen voor de explosieve verkeersdruk.
India is een cultureel luilekkerland. Denk niet alleen aan tempels en tikka massala, maar ook aan popmuzikanten die klassieke Indiase muziek versmelten met hiphop, aan Bollywoodfilms met sterren als halve goden, aan literatuur die heikele thema’s aansnijdt als trouwen uit liefde en de overschrijding van kastegrenzen.
Een laatste brandpunt dat we willen noemen is India als reisbestemming. Het land is populair bij mensen die op zoek zijn naar cultuur, verdieping en spiritualiteit, bij ecotoeristen en bij iedereen die zich wil onderdompelen in de energie van die gigantische bijenkorf.
En voor berichtgeving over deze veelbewogen en bewegende samenleving zou geen publiek zijn? Wij denken van wel – maar dan op het internet.

De komma
We broeden momenteel op een website met journalistiek getoonzette artikelen over bovengenoemde onderwerpen, met aantrekkelijk beeldmateriaal, een continue stroom actueel nieuws, en ruimte voor reacties en discussie. Een platform voor mensen die betrokken willen zijn bij het wel en wee van India, en mogelijk ook de buurlanden. Als het ons lukt, hopen we u daar weer te ontmoeten.

Namens redactie, vormgeving en LIW,

Hannah Valk
terug
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt
HOME Landelijke India Werkgroep
tijdschrift INDIA NU
Landelijke India Werkgroep - 26 januari 2015