terug
Uit: India Nu 167/168 (mei-aug 2007)Scherpe verklaring VN tegen discriminatie Dalits

Verborgen Apartheid


Het enige vergelijkbare met de praktijk van onaanraakbaarheid in India was de apartheid in Zuid-Afrika. Duidelijker had premier Manmohan Singh zich op 27 december vorig jaar niet kunnen uitdrukken over de positie van 160 miljoen Dalits. Dat wekte grote verwachtingen van het rapport dat India - na acht jaar vertraging - onlangs voorlegde aan de VN Anti-Discriminatie Commissie. Het werd echter een hoorzitting vol teleurstellingen en irritaties.
Tijdens de hoorzittingen van de VN Anti-Discriminatie Commissie maakte Commissie rapporteur Mr. Linos-Alexander Sicilianos specifiek melding van het recent door Dalit Netwerk Nederland (DNN) gepubliceerde rapport Making Things Worse. Dit rapport toont uitvoerig aan dat Dalits in de hulpverlening na de tsunami van december 2004 systematisch zijn gediscrimineerd. De Indiase delegatie meende echter dat het om 'geïsoleerde gevallen' ging die adequaat zijn afgehandeld.

Zie voor meer info: www.indianet.nl/makingthingsworse.html
Op 23 en 26 februari van dit jaar vond de hoorzitting van de VN Anti-Discriminatie Commissie over kastendiscriminatie in India plaats. Iedere vier jaar moeten de deelnemende landen hun rapporten bij deze commissie inleveren, waarna het land daarover ondervraagd wordt. De Indiase regering, ondertekenaar van het verdrag tegen rassendiscriminatie, weigerde ook deze keer te rapporteren over kastendiscriminatie (en haar maatregelen daartegen) omdat deze vorm van discriminatie volgens India niet onder het verdrag tegen rassendiscriminatie zou vallen. De VN Commissie vindt echter unaniem dat dit wel het geval is, want volgens Artikel 1 van het Verdrag is ook discriminatie op basis van afkomst verboden.
De Indiase delegatie werd tijdens de hoorzittingen dan ook flink aan de tand gevoeld. Een aantal nieuwe rapporten van mensenrechtenorganisaties - waaronder Hidden Apartheid van Human Rights Watch - laten een onthutsend beeld zien van systematische discriminatie van Dalits en het gebrek aan overheidsactie daartegen. De VN-experts uit alle werelddelen waren bijzonder geïrriteerd dat de Indiase delegatie deze ernstige conclusies voortdurend bleef relativeren. Volgens de delegatie zouden de verschillende kasten elkaar juist discrimineren en de bovenstaande uitspraak van premier Singh zou verkeerd begrepen zijn.

Op 9 maart publiceerde de VN Anti-Discriminatie Commissie, bestaande uit achttien onafhankelijke experts, haar uiterst scherpe conclusies en aanbevelingen. De commissie dringt erbij India op aan om effectieve maatregelen te nemen tegen de segregatie (apartheid) van Dalits op het gebied van onderwijs, huisvesting, waterbronnen, politiebureaus en andere openbare plekken. Ook dringt zij aan op onmiddellijke maatregelen tegen willekeurige arrestaties, martelingen, buitengerechtelijke executies van kastelozen en 'tribalen', veelvuldig en meestal onbestraft seksueel geweld tegen vrouwen, vrouwenhandel, kinderhuwelijken en gedwongen prostitutie.
Hoewel India pas in 2010 haar volgende rapport moet indienen bij de VN Anti-Discriminatie Commissie, verzoekt de Commissie India dringend om al over één jaar te rapporteren over vervolging van daders én rehabilitatie van slachtoffers van geweld tegen Dalits.

Gerard Oonk
Gerard Oonk is directeur van de Landelijke India Werkgroep (LIW)
en voorzitter van het Dalit Netwerk Nederland (DNN)

Harde cijfers

Discriminatie en onaanraakbaarheid zijn in India sinds 1950 verboden. De eerste minister van Justitie, Bhimrao R. Ambedkar - zelf een Dalit, heeft daaraan een grote bijdrage geleverd bij het opstellen van India's eerste grondwet. De handhaving van deze wetgeving is daarentegen altijd gebrekkig gebleven, waardoor discriminatie en mishandeling van de zogenoemde 'onaanraakbaren' veelvuldig voorkomt. De Dalits vertegenwoordigen ongeveer zestien procent van de Indiase bevolking. Een onderzoek in 2006 naar de positie van Dalits in 565 dorpen in elf deelstaten wijst o.a. uit dat:

In 38% van de dorpen: moeten Dalit kinderen in overheidsscholen apart zitten
In 48% van de dorpen: wordt Dalits de toegang tot waterbronnen ontzegd
In 64% van de dorpen: mogen Dalits niet in hindoe tempels komen
In 70% van de dorpen: mogen Dalits en niet-Dalits niet in dezelfde ruimte eten
In 73% van de dorpen: is het Dalits verboden de huizen van een niet-Dalit te betreden

Zie voor meer informatie: www.dalits.nlterug
Dalits
HOME Landelijke India Werkgroep
tijdschrift INDIA NU
Landelijke India Werkgroep - 17 augustus 2007