terug
Uit: India Nu 82 (jan-feb 1993)


Aids in India

Ontkennen heeft geen zin meerBegin november werd de tweede conferentie over Aids in Azië en de Pacific gehouden in New Delhi. De minister van Volksgezondheid, M.L. Fotedar, en andere hoogwaardigheidsbekleders noemden de conferentie een succes. Homoseksuelen verenigd in het Aids Bhedbhav Virodhi Andolan (ABVA) vonden het meer een padvindersreanie die gehouden werd onder het mom van een Aidsconferentie. Zij zijn van mening dat dit soort congressen een vorm van geldverspilling is: er gebeurt praktisch gezien niets. In het land vinden er echter wel degelijk initiatieven plaats op het gebied van de Aidsbestrijding. De stand van zaken aan het Indiase Aidsfront.

In zijn slotverklaring gaf de minister van Volksgezondheid te kennen dat er hard aan een groter bewustzijn over het hoe en wat van Aids moet worden gewerkt. Verder zei hij dat India per doelgroep aan een gerichte strategie werkt om het aantal slachtoffers te beperken. Een van de suggesties die het ABVA deed, het scheppen van mogelijkheden voor junks om hun gebruikte naalden in te ruilen voor schone (zoals in Nederland gebeurt), werd door de minister naar de prullenmand velWezen. Hij wenste op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij drugmisbruik oogluikend zou toestaan. Wel vond de minister dat duidelijk moest zijn dat de Indiase overheid discriminatie van Aidspatiënten wil voorkomen.
Een van de plekken waar besmetting plaatsvindt zijn de bloedbanken. In India kun je je bloed verkopen en het testen gebeurt slechts mondjesmaat omdat de middelen daartoe ontbreken. Een ander terrein waar de ziekte welig begint te tieren, is de prostitutie. Veel mannen maken gebruik van de diensten van prostituées en geven, in geval van besmetting, het HIV-virus door aan hun echtgenotes, die veelal niet op de hoogte zijn van dergelijke bezOekjes en zich dus onbewust zijn van de risico's die zij lopen. Professor Kubi, uit Nigeria, maakte op de conferentie duidelijk dat door geldgebrek het arme deel van de bevolking geen condooms kan kopen. Dat is in Nigeria zo, dat is in India niet anders.


Seksuele voorlichting

In Madras wordt het Instituut voor Microbiologie (IMM) van de Medische Universiteit steeds vaker geconfronteerd met het verzoek van jongelui om hun bloed te testen. Dat Madras een conservatieve stad zou zijn, waar scholieren en studenten onderling niet eens over seks kunnen praten, laat staan eraan doen, blijkt zo langzamerhand een fabeltje te zijn. Van de ongeveer 300 studenten die zich lieten testen, bleken er 7 positief. Allen hadden het virus via seksuele contacten opgelopen. Ouders en scholen hebben zolang mogelijk het hete hangijer van seksuele voorlichting voor zich uitgeschoven. Sinds 1987 treft de politie af en toe studentes aan in de bordelen van de stad. Tot voor kort waren zij virusvrij, maar de eerste positieven zijn nu onder deze groep aangetroffen, aldus een microbiologe van het IMM.

(foto:   D o r a   T r a u t w e i n)
In Madras doen jongelui 'het' niet, zo was de heersende opvatting op scholen en onder ouders. Vorig jaar heeft het IMM een lezing gehouden over Aids voor 42 schoolhoofden, waarna medewerkers van het instituut werden gevraagd om voorlichting te geven op scholen. Tot nu toe zijn 20 middelbare scholen in Madras bezocht.


Religieuze tenen

'Het valt niet mee om seksuele voorlichting te geven op scholen. Er moet heel omzichtig worden gepraat over vrijen. We praten eerst over oude normen en waarden, die belangrijk zijn. Na dit soort inleidingen, kunnen we verdergaan over het wisselen van seksuele partners en de risico's die dat met zich meebrengt. Het noemen van condooms als beschermende factor is iets wat men op sommige katholieke scholen liever niet hoort,' vertelt M. Ganapathy van het IMM. 'Vrijen voor het huwelijk mag ook in India niet van de bisschoppen en de paus, dus kan je er beter niet over praten. Er komen dan ook veel vragen boven tafel als: "Kan ik het ook opgelopen hebben bij de kapper via een besmet scheermes." De jongeren die denken dat ze wel eens besmet zouden kunnen zijn, wordt gevraagd om bloed aan het instituut af te staan. Niemand rept dan echter over de Aidsafdeling om te voorkomen dat dergelijke jongeren dan toch wegblijven. Als iemand seropositief is, is de reactie meestal: "Vertel alstublieft niets aan mijn ouders, ze zijn orthodox en zullen me vermoorden." Vaak worden om die reden valse namen en adressen opgegeven.' Op drie oktober heeft het instituut voor zo'n 250 vertegenwoordigers van 70 scholen een lezing over Aids gegeven. Aanvankelijk waren de schoolhoofden nogal terughoudend ten aanzien van seksuele voorlichting. Maar met de verspreiding van Aids in het vooruitzicht, groeit de bereidheid van hun kant om serieus seksuele voorlichting te geven op school.


Schone naalden

Het Indiase 'Council of Medical Research' heeft in de deelstaat Manipur samen met de Wereldgezondheidsorganisatie een driejarig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Aidsepidemie binnen de perken te houden. De aandacht richtte zich op de heroïnespuiters. Een van de onderdelen van het programma dat daaruit voortvloeide is een bewustmakingscampagne onder drugverslaafden. Men probeert hun onder andere duidelijk te maken dat het gebruik van elkaars naalden dodelijke gevolgen kan hebben. De overheid heeft het programma slechts in grote lijnen goedgekeurd. Men wenst verslaafden niet de mogelijkheid te geven om hun gebruikte injectienaalden gratis om te wisselen voor nieuwe. Delhi is ervan overtuigd dat dat wel eens averechts zou kunnen uitpakken. 'De drugsmafia is zeer stevig gevestigd in het Noordoosten van het land. Als we nu gratis schone naalden gaan verstrekken, dan zouden we het hun wel zeer gemakkelijk maken om de antidrugscampagne te ondermijnen. We zouden de indruk wekken dat we drugsgebruik oogluikend toestaan en die indruk willen we ze juist niet geven,' aldus P.R. Dasgupta, hoofd van het Ministerie van Volksgezondheid in New Delhi.


Aids voorkómen

De deelstaat Andhra Pradesh heeft een oproep gedaan aan NGO's die daar actief zijn, om een of meerdere van hun medewerkers naar een cursus over aids te sturen. Tijdens die cursus zal voorlichting worden gegeven over oorzaken en gevolgen van de ziekte en hoe deze te voorkomen is. In Bandar, de administratieve hoofdplaats van het Krishna-district, hangen boven het postkantoor posters over Aids. Op Star-TV, een soort van Aziatische RTU, dat in veel gezinnen wordt bekeken zijn met enige regelmaat spots te zien over Aids. De deelstaat Tamil Nadu hield in de tweede week van december een 'Aids Awareness Week'. India heeft op dit moment zo'n 10.000 Aidspatiënten en naar schatting 1 miljoen seropositieven. de Indiase overheid begint zich bewust te worden van de ernst van de zaak. Het is te hopen dat dit inzicht zich ook snel onder de Indiërs zal verspreiden zodat het aantal slachtoffers beperkt zal blijven.

xxx
begin document

tijdschrift India Nu

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 juli 2008