200 nummers India Nu !

Van 'aktieblad' tot breed informerend tijdschrift
Eerste proefnummer (okt 1978)


De allereerste India Nieuwsbrief (jun 1979)


(nr.23, apr 1983)


(nr.27, dec 1983)


(nr.28, feb 1984)


(nr.46, jan 1987)


India Nieuwsbrief werd in 1990 omgedoopt tot India Nu
(nr.66, mei 1990)

Al 34 jaar lang en in 200 nummers bericht India Nu over India. Wat begon als een expliciet linkse publicatie gericht op structuurhervormingen en afschaffing van onderdrukking en ongelijkheid, is geworden tot een tijdschrift dat bericht over een breed scala aan onderwerpen, wel nog altijd vanuit een maatschappelijk betrokken invalshoek.

India Nu is in 1978 ontstaan als een gezamenlijke activiteit van de toen nog informeel opererende Landelijke India Werkgroep (LIW). Deze bestond uit een aantal regionale werkgroepen in onder meer Nijmegen, Amsterdam en Utrecht (in 1980 werd de LIW officieel een vereniging). De redactie bestond vooral uit vrijwillige actieve leden van de LIW, die meestal in India gewerkt of gestudeerd hadden. De reden voor oprichting van de India Nieuwsbrief, zoals de publicatie destijds heette, was volgens het tweede proefnummer in februari 1979 ‘dat er dringend een gat gevuld dient te worden met betrekking tot de informatieverspreiding over positieve en negatieve ontwikkelingen in India en de rest van Zuid-Azië’.

Politiek activisme
De India Nieuwsbrief was volgens het eerste officiële nummer in juni 1979 vooral bedoeld om ‘aandacht te besteden aan de progressieve beweging in India in de ekonomische strijd van vakbonden, boerenorganisaties, vrouwenorganisaties en basisgroepen als in de op struktuurhervormingen gerichte politieke akties’. De toon was expliciet links en politiek van aard en ook de gebruikte taal reflecteerde het politieke activisme van die dagen. Met minder dan ‘struktuurhervormingen om een einde te maken aan de onderdrukking, ongelijkheid, onrechtvaardige machtstrukturen en onderontwikkeling in India’ nam de LIW toen geen genoegen. De India Nieuwsbrief moest daar aan bijdragen met zowel artikelen over die onderdrukkende structuren als over de economische en politieke strijd daartegen. De doelgroep van de India Nieuwsbrief was vooral studenten, sociale wetenschappers, mensen die naar India waren geweest, journalisten en lokale activisten die in India waren geïnteresseerd.

Ontmythologisering
Samen met de Landenmap India – de eerste publicatie over maatschappelijke ontwikkelingen in India die de LIW voor de Novib schreef – heeft de India Nieuwsbrief er aan bijgedragen dat India eindelijk aandacht kreeg als land waar zich belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen afspeelden. Tot dan toe gingen de verhalen
Visumproblemen

De Indiase ambassade in Nederland is jarenlang geabonneerd geweest op India Nu en artikelen werden ook vertaald, zo bleek. Met de inhoud was men niet zo blij. Niet alleen medewerkers van de LIW, maar ook (hoofd)redacteuren van India Nu kregen problemen met hun visum. Zo heeft een oudeindredacteur die correspondent in India voor Nederlandse kranten zou worden geen werkvisum gekregen. De afgelopen jaren is dat probleem alleen maar erger geworden. Of dat te maken heeft met de toegenomen invloed van de LIW, de grotere gevoeligheid van de Indiase regering voor kritiek, of beide, is moeilijk te zeggen. Maar het is wel verontrustend dat de regering en ambassade van India dit soort maatregelen neemt tegen mensen die Nederlandse en Belgische lezers informeren over India, en Indiërs steunen bij hun strijd voor een beter bestaan.

over ‘de derde wereld’ vooral over (zuidelijk) Afrika en Zuid-Amerika, waar sterke oppositiegroepen waren tegen dictaturen en koloniale heersers. De India Nieuwsbrief heeft daardoor bijgedragen aan de ‘ontmythologisering’ van India en er een gewoner (ontwikkelings)land van gemaakt – de beeldvorming tot kort daarvoor bestond vooral uit vage noties over heilige koeien en het kastensysteem. De structurele armoede en ongelijkheid in India, maar ook de oppositie daartegen, kregen eindelijk aandacht in Nederland.

Breed informerend
In 1990 werd de naam van de India Nieuwsbrief gewijzigd in India Nu, omdat het blad veranderde én om daarmee een breder publiek te kunnen aanspreken. De India Nieuwsbrief gaf vooral de indruk dat het een clubblad voor leden was. Met de veranderde naam werd duidelijk gemaakt dat de inhoud van het blad breder was geworden dan verhalen over onderdrukking en maatschappelijke strijd. India Nu wilde ook een blad zijn dat tevens aandacht besteedt aan cultuur, literatuur, Indiërs in Nederland en vooral een breder scala aan maatschappelijke onderwerpen. India Nu werd van een ‘propagandablad voor de LIW’ meer een tijdschrift dat breed over India wilde informeren vanuit een maatschappelijk betrokken invalshoek. Het tijdschrift kreeg toen ook een redactie die qua invulling van de inhoud onafhankelijk van de LIW opereerde. Een onafhankelijke redactie was een logisch gevolg van de beslissing om een breed informerend blad over India te maken. Wel vanuit de inspiratie en maatschappelijke invalshoek van de LIW, maar ook geen actietijdschrift van de LIW. India Nu is gaan berichten over een veel breder scala aan onderwerpen dan waar de LIW zich mee bezighoudt en informeert over de bredere context waarbinnen de LIW werkt aan specifieke veranderingen op het gebied van mensenrechten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kinderarbeid en de positie van dalits en andere ‘onderliggende groepen’.

Gerard Oonk
Gerard Oonk is directeur van de Landelijke India Werkgroepoverzicht India Nieuwsbrief/India Nu per nummer

(nr.80, sep 1992)


(nr.90, mei 1994)


Eerste dubbelnummer
(nr.107/108, mei 1997)


(nr.120/121, jul 1999)


(nr.140, nov 2002)


(nr.160, mrt 2006)


(nr.183, jan 2010)

terug
MVO
HOME Landelijke India Werkgroep
tijdschrift INDIA NU
Landelijke India Werkgroep - 22 november 2012