De tekst van deze handleiding kan worden gedownload als Worddocument (358 kB)!
Volledig herziene versie: 28-3-2002!

INLEIDING

Informatie en ondersteuning:
Schone Kleren Kampagne
Postbus 11584
1001 GN Amsterdam
tel: 020 4122 785
fax: 020 4122 786
e-mail: ccc@xs4all.nl
www.cleanclothes.org

Workshop:
In samenwerking met COS Utrecht biedt de Schone Kleren Kampagne u een workshop beleidsbeïnvloeding aan. Doel van deze workshop is om u te ondersteunen bij het benaderen van de gemeente en lokale politici.

E-mailnieuwsbrief:
Als u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen in andere gemeenten dan kunt u zich abonneren op de e-mailnieuwsbrief door een berichtje te sturen naar info@indianet.nl.

SCHONE KLEREN GEMEENTE

Dat de meeste kleren die u aantrekt onder mensonwaardige omstandigheden zijn gemaakt en dat de productie van grondstoffen en textiel ook nog eens zeer schadelijk is voor het milieu, is geen prettige gedachte. De Schone Kleren Kampagne streeft samen met consumenten naar verbetering van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in de kledingindustrie wereldwijd.

Ook gemeenten kopen jaarlijks voor een aanzienlijk bedrag aan kleding in. Het gaat hierbij om werkkleding en uniformen voor diverse gemeentelijke diensten zoals bijvoorbeeld de brandweer, de plantsoenendienst, de reinigingsdienst en de vervoersbedrijven. De gemeente kan laten zien dat zij het belangrijk vindt dat kleding op een goede manier geproduceerd wordt door zelf het goede voorbeeld te geven.


TREK UW GEMEENTE OVER DE STREEP

Deze actiehandleiding beschrijft hoe u een bijdrage kunt leveren aan verbeteringen op het gebied van arbeid en milieu in de kledingsector, door in uw eigen gemeente aan de slag te gaan.

Een Schone Kleren Gemeente zorgt er voor dat in de toekomst alleen dienstkleding wordt ingekocht die onder goede arbeids-omstandigheden is gemaakt en niet schadelijk is voor het milieu.

We streven naar 30 Schone Kleren Gemeenten. Dit kunnen we alleen bereiken als u uw gemeente en lokale politici over de streep trekt. Natuurlijk ondersteunen we u daarbij!


Schone Kleren Gemeente is een gezamenlijk project van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en de Alternatieve Konsumenten Bond. Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Unie, DGVIII.INHOUDSOPGAVE

 • Hoofdstuk 1: IN ACTIE VOOR MENS- EN MILIEUVRIENDELIJKE KLEDING
  Schone Kleren Kampagne, Wat is het probleem?, Arbeidsrechtenschendingen, Milieuprobleem, Arbeids- en milieuwetgeving

 • Hoofdstuk 2: LOKALE ACTIE
  De rol van de lokale overheid, De eerste ervaringen, Lokale actie

 • Hoofdstuk 3: CONSUMENTEN
  Brochures, Protestbrieven, Campagnes, Actuele informatie

 • Hoofdstuk 4: BEDRIJVEN
  De verantwoordelijkheid van kledingbedrijven, Dienst- en werkkleding, Gedragscodes en keurmerken

 • Hoofdstuk 5: DE GEMEENTE
  Hoe werkt de gemeente?, Schone Kleren Gemeente, Voorstel om Schone Kleren Gemeente te worden, Schone Kleren Gemeenten in andere landen

 • Hoofdstuk 6: ACTIEMOGELIJKHEDEN
  Lobby bij de gemeente, Hoe kunt u te werk gaan?, Subsidies, Resultaten tot nu toe

 • Bijlage 1: VOORBEELDBRIEVEN

 • Bijlage 2: ADRESSENbegin document

Bewerking voor website: Hans Maas
Landelijke India Werkgroep - 28 maart 2002