back/terug
‘ZAAK IS GESLOTEN’

Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep (SKK en LIW) hebben begin 2008 met het Indiase kledingbedrijf Fibre & Fabrics International en dochterbedrijf Jeans Knit Private Limited (FFI/JKPL), een oplossing bereikt voor hun geschil van mening over de arbeidsvoorwaarden in de Indiase kledingfabrieken van FFI/JKPL. In overleg met de lokale organisaties en vakbonden in Bangalore wordt een Ombudspersoon in Bangalore aangezocht om toekomstige problemen op te lossen. Wanneer werknemers, lokale organisaties, SKK of LIW klachten over de arbeidssituatie hebben, kunnen zij deze aan de Ombudspersoon voorleggen, die ze zal trachten op te lossen. De werknemers zijn vrij zich daarnaast desgewenst te organiseren in een vakbond van hun keus. Op grond van deze overeenkomst hebben SKK en LIW er vertrouwen in dat eventuele schendingen van arbeidsrechten tijdig kunnen worden gerapporteerd en op een goede manier worden opgelost. Partijen hebben daarom geen behoefte meer hun verschil van mening over de door de locale Indiase organisaties gestelde, en door FFI/JKPL betwiste, gebeurtenissen uit het verleden (2005/2006), verder voor de rechter uit te vechten. Het Indiase bedrijf trekt alle juridische procedures in en SKK en LIW beëindigen daarom hun campagnes tegen FFI/JKPL en tegen het Nederlandse jeansmerk G-Star. SKK en LIW juichen het toe dat G-Star, als belangrijkste voormalige afnemer van FFI/JKPL hun commerciële relatie met FFI/JKPL nu herstelt.”

‘CASE CLOSED’

At the beginning of 2008, Clean Clothes Campaign and India Committee of the Netherlands (CCC and ICN), and Fibre & Fabrics International along with its subsidiary Jeans Knit Private Limited (FFI/JKPL), have resolved their differences as to labour conditions at the Indian clothing production facilities of FFI/JKPL. In consultation with local organisations and unions in Bangalore, an Ombudsperson in Bangalore will be appointed to resolve future problems. Should employees, local organisations, CCC or ICN have any complaints concerning labour conditions, they can submit these to the Ombudsperson, who will attempt to resolve them. Employees will be free to organise themselves in a union of their choice. On the basis of this agreement, CCC and ICN are confident that any violations of labour rights will be reported in a timely fashion and will be resolved in a correct manner. Parties therefore no longer require the courts to provide judgement on the difference of opinion as to the allegations put forward by local Indian organisations, and disputed by FFI/JKPL, as to events lying in the past (2005/2006). Therefore, the Indian company withdraws all legal proceedings, and CCC and ICN bring to an end all campaigns against FFI/JKPL and the Dutch jeans brand G-Star. CCC and ICN applaud the fact that G-Star, as the most important former client of FFI/JKPL restores their commercial relationship with FFI/JKPL.”


Zie verder / See also
* archief Landelijke India Werkgroep / archive India Committee of the Netherlands
* archief Schone Kleren Kampagne / archive Clean Clothes Campaign
* website FFILandelijke India Werkgroep/India Committee of the Netherlands - 29 januari 2008