terug
betreft: wapenembargo India en Pakistan

Groningen, 14 januari 2001

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Hierbij betuigen wij onze steun aan het pleidooi van de Landelijke India Werkgroep en de Campagne tegen Wapenhandel om de vergunningenstop voor de export van militaire goederen naar Pakistan en India te handhaven, zoals verwoord in hun brief van 15 december jl. (zie bijlage).

Met vriendelijke groet,


Centraal Missie Commissariaat
Greenpeace
Humanistisch Overleg Mensenrechten
ICCO
Justitia et Pax
Kerk en Vrede
Landelijk Beraad Vredesorganisaties
Novib
Oikos
Pax Christi
Azië-programma Transnational Institute
Vrouwen voor Vrede
XminY Solidariteitsfonds

bijlage:   - brief LIW en CtW dd. 15 december 2000Landelijke India Werkgroep - 15 januari 2001