terug


PERSBERICHT

19 oktober 2001

Wapenembargo India en Pakistan in gevaar:

Regering dreigt VS te volgen met toestaan wapenexporten

De Nederlandse overheid blijkt opnieuw te werken aan een opheffing van het wapenembargo tegen Pakistan en India. Volgens het VPRO radioprogramma Argos van vandaag wordt momenteel een beleidswijziging voorbereid, waarin wordt gepleit voor hervatting van wapenleveranties aan beide kernmachten. De parlementariërs Apostolou (PvdA), Verhagen (CDA) en Hoekema (D66) reageren sceptisch op de plannen in Den Haag. Zij zien geen van allen goede redenen om de thans geldende exportstop nu op te heffen. Apostolou meent dat de spanning weer is toegenomen en ziet daarom geen enkele rechtvaardiging voor een beleidswijziging op dit gebied.

Nog in januari van dit jaar werd de regering teruggefloten door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, die geen genoegen nam met het voornemen de in mei 1998 ingestelde sancties op te heffen. Het wapenembargo was afgekondigd als reactie op de kernproeven van beide landen.

De huidige ontwikkelingen in Den Haag lijken verband te houden met stappen van de Amerikaanse regering eind september. Als wisselgeld voor de steun van India en Pakistan aan de door de VS geleide 'oorlog tegen het terrorisme' trok Washington een serie wapenbeperkingen tegen de twee aartsrivalen in. Ook gaf het deze weken groen licht voor omvangrijke militaire leveranties aan Egypte en Oman.

Afgelopen week nog liepen de spanningen tussen India en Pakistan weer hoog op, na de zwaarste beschietingen in een jaar aan de bestandslijn die Kashmir verdeelt. Daarnaast is het zeer de vraag of de Pakistaanse machthebber Musharraf zich staande zal weten te houden naarmate de oorlog in Afghanistan langer duurt en mogelijk overslaat naar buurland Pakistan. India heeft al meerdere malen gezegd dat een oorlog tegen het terrorisme niet voorbij kan gaan aan de steun die Pakistan geeft aan separatisten in Kashmir.

De Landelijke India Werkgroep en de Campagne tegen Wapenhandel vinden het onbegrijpelijk en onverantwoord dat Nederland juist nu weer een poging waagt wapenexporten naar beide landen toe te staan. Nederland dreigt zo het cynische voorbeeld van de VS te volgen door wapens te verkopen als dank voor diplomatieke steun. Bovendien betekent opheffing van de sancties een impliciete erkenning van de kernwapenstatus van Pakistan en India.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Frank Slijper (050-3133247).


De Argos uitzending is te beluisteren via www.vpro.nl/argos.

Eerdere persberichten over deze kwestie:

30 jan 2001:Regering teruggefloten door Tweede Kamer over wapenembargo India en Pakistan
15 jan 2001:PvdA-fractie tegen regeringsbesluit opheffing wapenembargo India en Pakistan; bijna veertig organisaties pleiten voor handhaving wapenexportstop
18 dec 2000:Regering moet wapenembargo India en Pakistan handhaven; internationale veiligheid gaat voor economisch belangLandelijke India Werkgroep - 22 oktober 2001