terug


PERSBERICHT

30 januari 2001

Regering teruggefloten door Tweede Kamer
over wapenembargo India en Pakistan

De Tweede Kamer heeft vanmiddag met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin de regering wordt verzocht "geen vergunningen te verlenen voor nieuwe wapenleveranties" naar India en Pakistan. De motie, ingediend door de Kamerleden Apostolou (PvdA), De Haan (CDA) en Hoekema (D66), is een reactie op de aankondiging van de regering een einde te willen maken aan de vergunningenstop voor militaire goederen, zoals die sinds de kernproeven van beide landen in mei 1998 van kracht was. Ook GroenLinks en de Socialistische Partij steunen de motie. De motie laat nog wel ruimte voor "retourzendingen na reparatie en onderhoud van reeds geleverde goederen".

De Campagne tegen Wapenhandel en de Landelijke India Werkgroep zijn voorlopig tevreden met de uitkomst van het debat rond het wapenembargo tegen India en Pakistan. Toch hadden zij liever gezien dat de regering zou vasthouden aan een algeheel wapenembargo, zoals dat tot voor kort gold. Beide organisaties achten de kans aanzienlijk dat gezien de houding van de regering die louter 'verwacht' maar niet garandeert dat vergunningaanvragen worden afgewezen én de opening die nu wordt geboden voor retourzendingen, op termijn zal leiden tot verdere uitholling van het wapenexportbeleid met betrekking tot beide landen.

Gesteund door een groot aantal organisaties uit binnen- en buitenland, waaronder Novib, Greenpeace, Pax Christi en Justitia et Pax hebben de Campagne tegen Wapenhandel en de Landelijke India Werkgroep de afgelopen weken handhaving van het wapenembargo bepleit (zie persberichten van 15 januari 2001 en 18 december 2000).
Vanuit de Zuid-Aziatische regio werd dit pleidooi onder meer gesteund door de Pakistan-India Forum for Peace and Democracy, een gerenommeerd samenwerkingsverband van Indiase en Pakistaanse organisaties.

Voor tekst motie, zie: www.indianet.nl/motie55.html.

Voor tekst persbericht 15 januari 2001, zie: www.indianet.nl/emb2pers.html.
Voor tekst persbericht 18 december 2000, zie: www.indianet.nl/emb_pers.html.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Slijper (050-3133247).Landelijke India Werkgroep - 1 februari 2001