terug
DNN Dalit Netwerk Nederland
CMC • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

DNN campagne

De organisaties binnen het Dalit Netwerk Nederland (DNN) voeren al jaren actie tegen de schending van de rechten van Dalits. In Nederland gaat DNN de komende drie jaar dit grote mensenrechtenprobleem extra onder de aandacht brengen via de campagne 'Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!'. DNN voert ook internationaal actie bijvoorbeeld bij de VN en de EU en is aangesloten bij het International Dalit Solidarity Network (IDSN). In het IDSN zijn ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties uit India en andere landen waar kastendiscriminatie voorkomt actief. Ook organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International zijn bij het netwerk betrokken.

Waarom?

Dalits - 'kastelozen' - vallen buiten de vier grote groepen van het kastensysteem. Dalit betekent vertrapt of gebroken. Dalit is ook een
Elk uur worden er twee Dalits aangevallen, elke dag worden er drie Dalit vrouwen verkracht, twee Dalits vermoord en twee Dalit huizen platgebrand!

De daders worden vaak niet gestraft.

Bron: National Campaign on Dalit Human Rights

geuzennaam die het groeiende bewustzijn van de kastelozen weerspiegelt. In India wonen zeker 170 miljoen Dalits, meer dan een zesde van de bevolking. Wereldwijd zijn er zo'n 260 miljoen kastelozen. Behalve in India, wonen veel van hen ook in Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Japan en een aantal Afrikaanse landen.
Dalits worden vaak als 'onaanraakbaar' behandeld: ze moeten apart wonen van de hogere kasten, mogen uit vrees voor 'besmetting' geen gebruik maken van de dorpspomp en doen vaak vuil en slecht betaald werk. Vooral Dalits verrichten nog steeds dwangarbeid.

De Indiase grondwet en andere nationale wetten verbieden 'onaanraakbaarheid'. Ook zijn er internationale afspraken tegen discriminatie op grond van geboorte en afkomst, zoals het VN antiracisme verdrag. Toch krijgt het overgrote deel van de kastelozen nog dagelijks met discriminatie te maken.

Daarom:


Bestel HIER de DVD over Dalit-vrouwen!
Kunnen we kastendiscriminatie - ook wel 'verborgen apartheid' genoemd - niet accepteren. Dat miljoenen mensen enkel door hun geboorte tot een rechteloos leven zijn veroordeeld is een mensenrechtenprobleem dat de hele wereld aangaat. De campagne gaat o.a. over:
  • Het vaak onbestraft blijven van misdaden tegen Dalits.
  • Geweld tegen Dalit vrouwen.
  • Gelijke rechten voor Dalit kinderen.
  • Landbezit en toegang tot krediet.
  • Gedwongen arbeid en discriminatie bij werk en beloning.

Actie


Bekijk of reserveer HIER de tentoonstelling Stop kastendiscriminatie!
Tijdens de DNN campagne 'Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!' staat er veel te gebeuren, zoals:
  • Nederland, de EU en VN duidelijk maken dat ze landen als India moeten aansporen deze grove mensenrechtenschendingen aan te pakken, ook op de EU-India Top op 14 oktober 2004.
  • Acties rond concrete schendingen van rechten van Dalits en een petitie waaraan ook u mee kunt doen.
  • Fototentoonstelling en boek over het leven van Dalits vanaf maart 2005, onder andere te zien op het Festival Mundial.
Bezoek voor meer en up-to-date informatie over de DNN-campagne regelmatig deze site, e-mail naar dalits@indianet.nl of bel 030-2321340.


ACHTER DE FOTO'S.....

Kinderen van Murugesan, Dalit-leider, proberen te overleven. Hun vader werd samen met zes andere Dalits in 1997 vermoord door hindoes van hogere kasten. Hij nam het op voor de nabestaanden van twee Dalits die vijf jaar daarvoor waren vermoord.
(Melavalu, Mellur district, Tamil Nadu)
Misala Arjamma, 36 jaar, behoort tot de subkaste van bhangis die vanouds openbare toiletten en riolen moeten schoonmaken. Voor het werk dat ze al twintig jaar doet, krijgt ze geen salaris. Het handmatig schoonmaken van droge latrines is wettelijk verboden, maar de praktijk leeft voort. Op de achtergrond de muur van een toilet in het dorp Nellur, East Godavari, Andhra Pradesh.
foto's: Paul van der Stap / Titojoe Documentaries


Toespraak van Mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk,
ter gelegenheid van de start van de campagne op 9 oktober 2004

Meer informatie: Dalits en Europa: Kastendiscriminatie hoort op agenda 'Haagse' EU-India Top (India Nu 151, sep-okt 2004)


Landelijke India Werkgroep / India Committee of the Netherlands - 13 oktober 2004