terug
CMC Mensen met een Missie • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax Nederland • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep


De dorpelingen van hogere kaste zeggen dat we geen schoenen mogen dragen of fietsen in het dorp. We mogen alleen lopen. We moeten de afstand bewaren.
The upper caste community says that we may not wear shoes or cycle in the village. We may only walk. We have to keep distance from them.

Als Dalit-vrouw kan ik niet omgaan met vrouwen uit andere groepen. We kunnen omgaan met vrouwen uit onze eigen groep, niet met vrouwen uit hogere kastes.

As a Dalit woman, I can't mix with women from other communities. We can mix with women from our own community, not with upper caste women.

Hoe meer je lijdt, hoe meer energie je hebt. En vrouwen lijden het meest.

The more you suffer, the more energy you have. And it is the women who suffer the most.
Deze 10 minuten durende DVD bevat een documentaire in diavorm, waarin enkele Dalit-vrouwen over hun leven vertellen.

Productie: Elise Veini & Paul van der Stap / Titojoe Documentaries (2005).
Taal: Engels, Tamil, Telugu.
Ondertiteling: Nederlands, Engels.
Zwartwit.U kunt deze DVD (€ 5,00 incl. porto) bestellen bij de Landelijke India Werkgroep:

door overmaking van € 5,00 op rekening 2483548 van Landelijke India Werkgroep (Utrecht), o.v.v. "Een vrouw apart" en uw postadres.

Wij zullen u de DVD z.s.m. toezenden.


India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 22 november 2005