Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


DALITS/KASTELOZEN

Dalits/Kastelozen - Informatie
VN-lidstaten: India moet meer doen om de rechten van Dalits te waarborgen
IDSN, 24 mei 2017
Bij de VN-toetsing (‘Universal Periodic Review’) van de mensenrechtensituatie in India deden meer dan tien VN-lidstaten aanbevelingen om maatregelen te nemen om de rechten van Dalits te waarborgen. »
HRW: India moet het geweld van ‘koe­beschermers’ tegen Dalits en Moslims stoppen
IDSN, 27 apr 2017
Human Rights Watch bracht een rapport uit over geweld tegen Dalits en moslims in India door extremistische hindoe-groeperingen die zich bezighouden met cow protection [‘koebescherming’]. HRW eist dat de overheid maatregelen neemt om de slachtoffers gerechtigheid te bieden en deze verontrustende ontwikkeling te bestrijden. »
Victory for 2,700 sanitation workers in Mumbai as Supreme Court grants them permanent jobs
scroll.in, 11 apr 2017
It has taken the workers 10 years to get relief from an exploitative contract system followed by the Mumbai municipal corporation. »
Historische VN-Richtlijn over kastendiscriminatie geïntroduceerd in Kathmandu, Nepal
IDSN, 31 mrt 2017
Tijdens een historische bijeenkomst in Kathmandu introduceerde het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een uitgebreide ‘Guidance Tool’ als leidraad voor de aanpak van kastendiscriminatie. »
Report: Dalit workers in India’s leather industry suffer serious rights abuses
IDSN, 20 mrt 2017
A report released by the India Committee on the Netherlands finds that workers in India’s leather industry suffer serious labour and human rights violations. Most of the 2,5 million leather workers are found to be Dalits and Muslims, exploited due to their marginalised status. India supplies leather to huge global brands. »
Rechtenactivisten bij evaluatie VN: Bangladesh moet kastendiscriminatie steviger aanpakken
IDSN, 17 mrt 2017
IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van Bangladesh door de VN-Mensenrechtencommissie (CCPR) in maart 2017. »
UPR 2017 recommendations: Caste discrimination in India and the UK
IDSN, 15 mrt 2017
India and the UK will be up for review by the Universal Periodic Review (UPR) mechanism of the United Nations Human Rights Council on 4 May 2017. »
EU bevestigt haar inzet voor maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers
IDSN, 1 mrt 2017
In een verklaring herhaalt de EU haar toezegging om de ruimte voor het maatschappelijk middenveld en mensen­rechten­verdedigers te beschermen. Dit is met name van belang voor organisaties en verdedigers die kastendiscriminatie bestrijden.... »
Expertrapport VN: India moet werk maken van geschikte huisvesting voor Dalits
IDSN, 3 feb 2017
De Speciale VN-Rapporteur voor het recht op passende huisvesting heeft een rapport over huisvesting in India uitgebracht. Het verslag vestigt de aandacht op de zorgwekkende toestand van Dalit-huizen.... »
India blokkeert financiering Dalit-organisatie Navsarjan
IDSN, 6 jan 2017
De meest recente in een reeks blokkades van buitenlandse financiering van mensenrechten NGO’s, is de intrekking door de Indiase overheid van de licentie (FCRA) van de Dalit-rechten NGO Navsarjan Trust. Dat betekent dat Navsarjan niet langer financiële steun van buitenlandse donoren kan ontvangen en dat de organisatie haar 80 medewerkers moet ontslaan. »
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken
persbericht LIW, 21 dec 2016
Nieuw LIW-rapport toont aan dat moderne slavernij voorkomt in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Jonge meisjes en vrouwen - in meerderheid Dalit - zijn op grote schaal onderworpen aan werkgevers die loon inhouden of hen opsluiten in hostels. »
Onderzoek: Gedwongen arbeid in de textiel en kledingsector in Tamil Nadu
Corporate Accountability Research, dec 2016
Rapport brengt situatie in beeld van jonge vrouwen, vooral van Dalit afkomst, die in afgelegen dorpen worden geronseld om in de textiel- en kledingfabrieken in Tamil Nadu te werken. Er wordt uitgebreid ingegaan op LIW- en SOMO-rapporten. »
Rapport Europees Parlement roept op tot EU-beleid tegen kastendiscriminatie
IDSN, 21 dec 2016
In haar "Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake" (2016) uit het Europees Parlement diepe bezorgdheid over de ernstige schendingen van de mensenrechten van Dalits. »
Ongelijkheid bij hulp besproken tijdens 9e zitting van Forum voor Minderheidsaangelegenheden
IDSN, 29 nov 2016
De 9e zitting van het Forum voor Minderheids­aan­gelegen­heden hield zich bezig met de situatie van minderheden in humanitaire crises. Het Forum biedt een unieke mogelijkheid voor overheids­vertegenwoordigers, het maatschappelijk middenveld en de minderheden zelf om deel te nemen aan een constructieve dialoog. »
IDSN tijdens overleg VN anti-racisme organisatie met maatschappelijk middenveld: Sla handen ineen voor beëindiging rassendiscriminatie
IDSN, 25 nov 2016
Overleg tussen de Commissie voor Uit­banning van Rassen­dis­criminatie en maat­schappelijke organi­saties met als doel na te denken over de manier waarop het Inter­nationaal Ver­drag inzake Uit­banning van Rassen­discriminatie bijdraagt aan en verschil maakt in de strijd tegen rassen­discriminatie. »
Wordt bij de Werelddoelen ‘niemand buitengesloten’ als er geen rekening wordt gehouden met kastendiscriminatie?
IDSN, 21 nov 2016
In 2015 werden doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling aangenomen als leidraad voor het ontwikkelingsbeleid in de komende 15 jaar. Toch zijn de indicatoren nog niet definitief vastgesteld. »
Rapport Amerikaans Ministerie Buitenlandse Zaken over mensenrechten in India 2015
IDSN, 6 okt 2016
Het Amerikaanse Min. van BuZa heeft haar 2015-rapport over mensenrechtenpraktijken in India uitgebracht, met daarin een uitgebreid overzicht van de mensenrechtensituatie in het land. Het rapport bestrijkt thema’s als beroving van het leven, gevangenschap, marteling, etc. »
De kastenkwestie op de huidige zitting van de Mensenrechtenraad
IDSN, 15 sep 2016
De VN-Mensenrechtenraad begon haar 33e zitting op 13 september. Dit jaar besteed het verslag van de Speciale Rapporteur voor Hedendaagse Vormen van Slavernij (met inbegrip van oorzaken en gevolgen) thematische aandacht aan schuldslavernij. »
Kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk
IDSN, 7 sep 2016
Onlangs publiceerde CERD, als onderdeel van het reguliere beoordelingsproces, haar afsluitende opmerkingen aan het VK. De Commissie uitte haar bezorgdheid dat “een aantal bepalingen van de Equality Act 2010 nog niet wettelijk van kracht zijn, met inbegrip van die m.b.t. kastendiscriminatie”. »
Moslims en Dalits slachtoffer van geweld in naam van Heilige Koe
MO.be, 16 aug 2016
In het noorden van India worden veehandelaars brutaal van hun bezittingen beroofd door gau rakshaks, beschermers van de Heilige Koe. Onder het voorwendsel dat de Heilige Koe niet mag worden gedood worden in de praktijk vooral moslims en kastelozen of Dalits brutaal aangepakt. »
Modi en de Dalits van India
The New York Times, 3 aug 2016
Een protest in Ahmedabad, de grootste stad van de deelstaat Gujarat, van duizenden Dalits (kastelozen) heeft de tegenstelling tussen premier Narendra Modi’s belofte van economische kansen voor iedereen en de politiek van verdeeldheid volgens de rechtse Hindoe-ideologie, op scherp gezet. »
Ondanks vele wetten is aanpak kastenwreedheden volkomen mislukt
Counterview, 14 jun 2016
Naarmate er meer Dalits voor hun rechten opkomen en proberen gebruik te maken van overheidsdiensten en -steun zien we een gelijktijdige toename van kastenwreedheden tegen onze gemeenschappen. »
Miljoenen Dalit-moslims slachtoffer van kastendiscriminatie
IDSN, 30 jun 2016
Er wonen naar schatting 100 miljoen of meer "Dalit-moslims" in India. Volgens activisten en sociale wetenschappers moet het positieve actie beleid voor Scheduled Castes ook toegepast worden voor deze groep. »
Europarlementariërs doen voor bestrijding kaste een appèl op hoofd buitenlands beleid EU
IDSN, 30 jun 2016
Europarlementariërs van verschillende partijen hebben de Hoge EU-Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, gevraagd ervoor te zorgen dat EU-maatregelen om kastendiscriminatie te bestrijden voorrang krijgen op het hoogste niveau. »
Sloop de barrières voor gerechtigheid voor Dalit-vrouwen!
Sisters for Change, 28 jun 2016
Een nieuw rapport, gepubliceerd door Sisters for Change en Karnataka Dalit Mahila Vedike (KDMV), brengt het geweld waarmee Dalit-vrouwen en -meisjes op het platteland in 8 districten van noordwest-Karnataka geconfronteerd worden, onder de aandacht. »
Beruchte NGO-Commissie houdt verdedigers mensenrechten buiten de VN
IDSN, 1 jun 2016
Voor de 18e keer sinds 2008 heeft de Commissie voor NGO's de aanvraag van IDSN voor een adviserende status bij ECOSOC [de Economische en Sociale Raad van de VN] – de langst lopende in zijn soort – opgeschort. »
IDSN al 8 jaar geblokkeerd bij VN door obstructie India
IDSN, 25 mei 2016
Meer dan 230 NGO's hebben een beroep gedaan op de leden van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) om de procedure van de Commissie van NGO’s te herzien die bepaalde mensenrechtenorganisaties - met inbegrip van ISDN – verhindert om zich vrijelijk te verbinden met de VN. »
India: Stop met het behandelen van critici als criminelen
Human Rights Watch, 24 mei 2016
De Indiase autoriteiten gebruiken routinematig vaag geformuleerde en te ruime wetten als politieke instrumenten om critici het zwijgen op te leggen of te intimideren, aldus Human Rights Watch in een nieuw rapport dat vandaag is vrijgegeven. »
Internationale conferentie moet rechten van 300 miljoen Dalit- en inheemse vrouwen bespreken
IDSN, 11 mei 2016
IWGIA en IDSN roepen de deelnemers aan de Women Deliver Conference in Kopenhagen op om discriminatie van honderden miljoenen Dalit- en inheemse vrouwen aan te pakken. »
VN-Rapporteur kritiseert Indiase wet buitenlandse donaties
IDSN, 9 mei 2016
Een controversiële Indiase wet kan worden ingezet om organisaties die de regering bekritiseren het zwijgen op te leggen. Het in strijd met India's internationale mensenrechtenverplichtingen, aldus een VN-expert. »
VN-expert Leilani Farha: India moet wet aannemen tegen discriminatie bij huisvesting
IDSN, 28 apr 2016
De Speciale VN-Rapporteur voor het Recht op Passende Huisvesting heeft haar 12-daags bezoek aan India afgerond waarna zij haar bezorgdheid heeft geuit over de erfenis van discriminatie van Dalits en andere gemarginaliseerde groepen in India. »
Wereldwijde viering van 125e geboortedag Ambedkar
IDSN, 14 apr 2016
14 april is de 125e geboortedag van de legendarische Dalit-leider, Dr. B.R. Ambedkar. Deze gebeurtenis wordt gevierd in de hele wereld gevierd, hoewel de erfenis van deze grote persoon voor verschillende mensen een verschillende betekenis kan hebben. »
Zelfmoord Rohith houdt gemoederen bezig in India
IDSN, 13 apr 2016
Bijna drie maanden zijn er verstreken sinds de tragische zelfmoord van Dalit-student Rohith Vemula, maar zijn vroegtijdige dood blijft nationale en internationale aandacht trekken. »
Protestmars geeft handmatige poepruimers hoop
IDSN, 12 apr 2016
In de afgelopen vier maanden hebben activisten India doorkruist India om te protesteren tegen handmatig poepruimen. Hun mars - de Bhim Yatra – eindigt vandaag in New Delhi, aan de vooravond van de 125e geboortedag van de grote Dalit-leider Dr. Ambedkar. »
IDSN-leden pleiten bij de Verenigde Naties voor Dalits
IDSN, 7 apr 2016
De derde week van maart 2016 was voor het IDSN een bewogen week. De Algemene Vergadering, een baanbrekend rapport over kastendiscriminatie van de Speciale VN-Rapporteur en ontmoetingen met een aantal hooggeplaatste VN-functionarissen. »
Plaatsvervangend Hoge VN-Commissaris ernstig bezorgd over kastendiscriminatie
IDSN, 30 mrt 2016
Tijdens de 31e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hadden Dalit-mensenrechtenactivisten een ontmoeting met de hoge VN-ambtenaar voor mensenrechten, Kate Gilmore. »
Human Rights Watch: EU moet India aanmoedigen om Dalits te beschermen
IDSN, 30 mrt 2016
Aan de vooravond van de EU-India Top, op 30 maart, heeft Human Rights Watch een brief aan de EU geschreven over talrijke belangrijke mensenrechtenkwesties. Daarbij hoort ook het falen van de Indiase regering om haar Dalit-bevolking te beschermen. »
ILO asks Indian Government to react to statement by ITUC on forced labour in textile industry
LIW, mrt 2016
ILO’s Committee of Experts on the Application on Conventions and Recommendations has requested the Indian government to react to observations by the International Trade Union Confederation (ITUC) and the Garment Labour Union (GLU) about forced labour and other labour rights violations in the textile industry in Tamil Nadu affecting a large number of young women employed in spinning mills. »
Samenvatting Jaarverslag 2015 van het International Dalit Solidarity Network (IDSN)
IDSN, mrt 2016
In 2015 waren de belangrijkste thema's van het werk van IDSN: wreedheden begaan tegen Dalits en de toegang tot het strafrecht, de strijd van Dalit-vrouwen voor hun rechten, gedwongen arbeid & slavenarbeid en kastendiscriminatie bij humanitaire hulp. »
Indiase begroting schiet voor Dalits sterk tekort
IDSN, 9 mrt 2016
In de begroting van de regering van India voor 2016 wordt voor de Dalit- en Adivasi-bevolking minder dan de helft van het benodigde bedrag uitgetrokken. »
VN-expert roept landen op eind te maken aan kastendiscriminatie
IDSN, 17 mrt 2016
Nieuw rapport over kastendiscriminatie door Speciale VN-Rapporteur is mijlpaal, aldus Human Rights Watch, Minority Rights Group en IDSN in gezamenlijk persbericht. »
De vrouwen die weigeren India's smerigste werk te doen
The Guardian, 1 mrt 2016
"Iedere ochtend ging ik met een bezem en een blik naar de huizen van de hoge kaste Thakurs om hun uitwerpselen op te halen. Ik verzamelde het afval in een rieten mand en gooide het later op een stortplaats buiten het dorp."
Als u ziet hoe een zelfverzekerde Ranikumari Khokar een groep jongens en meisjes uitlegt hoe je aangifte doet bij de politie, is het moeilijk voor te stellen dat deze 21-jarige het grootste deel van haar jeugd werkte als poepruimer. »
Dalit student suicide – the last drop in a cauldron of injustice
IDSN, 26 jan 2016
The suicide of 26 year-old Indian PHD student, Rohith Vemula, is both a human tragedy and a symbol of centuries of systemic abuse and injustice metered out at India’s Dalits. “My birth is my fatal accident,” writes Rohith Vemula in his suicide note. This notion rings true for far too many Dalits in India, destined for discrimination from birth. »
Zelfmoord [Dalit-]student leidt tot protesten in India
NOS, 19 jan 2016
Een 26-jarige PhD-student aan de universiteit van Hyderabad in India pleegde zondag zelfmoord. Rohith Vemula was een van de Dalits, de laagste kaste in India, die aan de universiteit studeren. Hij ontpopte zich tot activist. Zijn dood leidde tot protesten en een tijdelijke sluiting van de universiteit. »
Belangrijke wetswijziging tegen kastengeweld in India aangenomen
IDSN, 4 jan 2016
Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is op 21 december aangenomen door het Indiase Hogerhuis (Rajya Sabha). Deze was in augustus al goedgekeurd door het Indiase Lagerhuis (Lok Sabha). »
Rapport: Wreedheden tegen Dalits nemen toe, toegang tot recht wordt slechter
IDSN, 18 dec 2015
Geweld en wreedheden tegen Dalits in India nemen toe en het is dringend noodzakelijk om stappen te ondernemen om gerechtigheid voor slachtoffers te garanderen. Aldus een nieuw rapport over de toegang tot de rechtspraak, uitgebracht door de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) met steun van Christian Aid en de Europese Unie. »
Scholen van schande: Dalit-kinderen nog steeds ernstig de dupe van onaanraakbaarheid
The Hindu, 28 nov 2015
Toen Sandeep aankwam bij zijn school in het dorp Bedhua in Pratapgarh, Uttar Pradesh, op een dag in maart 2015, lag er een karkas van een dode hond te rotten op het schoolterrein. De schoonmaker van de school was met verlof. Het schoolhoofd beval Sandeep het rottende honden­lijk op te pakken en buiten het schoolterrein te brengen. »
Rapport: Dalits onevenredig zwaar getroffen door overstromingen, maar voor hen geen hulp
IDSN, 3 dec 2015
Dalit-families zijn de belangrijkste slachtoffers van de overstromingen van 9 november 2015 in Tamil Nadu; zij ontvangen geen hulp van de overheid. Niet-Dalits kregen die hulp wel. Statistieken tonen aan dat meer dan 95% van de huizen die als gevolg van de overstromingen beschadigd raakten van Dalits zijn. »
Extra aandacht voor kaste op 50e verjaardag VN anti-racisme conventie
IDSN, 2 dec 2015
Tijdens de 50e verjaardag van het anti-discriminatie verdrag van het International Committee on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) op 26 november vroegen de International Movement Against all forms of Discrimination and Racism (IMADR) en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) speciale aandacht voor kastendiscriminatie. »
VN Minderhedenforum: Dalit-rechtenverdedigers spreken zich uit over schokkend gebrek aan gerechtigheid voor Dalits
IDSN, 2 dec 2015
Drie Dalit-mensenrechtenverdedigers uit Nepal en India spraken op het VN Forum over Minderhedenvraagstukken. Ze deden krachtige uitspraken over de ellendige toestand van de rechtstoegang voor Dalits en de slechte behandeling van Dalits binnen het strafrechtelijk systeem. »
Kastengeweld neemt toe wanneer Dalits in India opkomen voor hun rechten
IDSN, 9 nov 2015
Het feit dat Dalits in India in toenemende mate aanspraak maken op hun rechten heeft geleid tot een golf van tegenstand in de vorm van geweld tegen en misbruik van Dalits. Dit bleek al uit de nieuwsberichten van het afgelopen jaar, en wordt nu ook weerspiegeld in de officiële nationale misdaadstatistieken in India. »
Nepal – VN leden diep bezorgd over kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid
IDSN, 5 nov 2015
Zeventien lidstaten van de VN hebben hun bezorgdheid en aanbevelingen over kastendiscriminatie geuit tijdens de UN Periodic Review van Nepal, waarbij ze met name bij de regering aandringen op daadwerkelijke uitvoering van de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet van 2011. »
Dalit-zanger gearresteerd en vergunning film over kaste geweigerd: Recht op meningsuiting in India beknot
IDSN, 9 nov 2015
Nieuwe incidenten hebben de bezorgdheid vergroot over nieuwe pogingen om de vrijheid van meningsuiting in India te beperken. Een Dalit-volkszanger is gearresteerd en gevangen gehouden en beschuldigd van opruiing louter op grond van het zingen van liedjes met de boodschap dat staatsslijterijen gesloten moeten worden. »
Vervloekte kaste
Outlook, 23 okt 2015
Twee Dalit-kinderen, 9 maanden en 2½ jaar oud, koelbloedig verbrand. »
Nepalese Dalits eisen vertegenwoordiging nu de ontwerp-grondwet in stemming wordt gebracht
IDSN, 16 sep 2015
Ondanks politieke chaos en wijdverbreide ontevredenheid over de ontwerpgrondwet zal de stemming over de grondwet deze week plaatsvinden. In de grondwet die in stemming wordt gebracht ontbreken cruciale passages over het politiek en maatschappelijk zeggenschap geven aan Dalits en andere gemarginaliseerde groepen zoals eerder wel was overeengekomen met beide Constituent Assembly (CA) commissies. »
Hier is het bewijs dat armen de galg krijgen en de rijken meestal ontsnappen
Times of India, 21 jul 2015
Uit een eerste onderzoek in zijn soort, waarbij gegevens werden geanalyseerd uit interviews met 373 ter dood veroordeelden over een periode van 15 jaar, bleek dat driekwart van degenen die de doodsstraf kregen tot achtergestelde groepen en religieuze minderheden behoorde. »
Mars voor Zelfrespect van Dalit- en Adivasi-vrouwen geconfronteerd met geweld en nalatigheid politie
IDSN, 2 jul 2015
Vrouwen die geslagen, verkracht, uitgekleed en gedwongen worden naakt door hun dorpen te lopen, en een verkrachtingszaak zo barbaars als die van Nirbhaya in 2012. Deze wreedheden kwamen op het pad van vrouwen die marcheerden voor zelfrespect en voor beëindiging van geweld tegen Dalit- en tribale vrouwen in Odisha. »
Oproep tot meer actie ter bestrijding van kasten- en vrouwenslavernij tijdens VN-bijeenkomst IDSN
IDSN, 1 jul 2015
Tegelijk met de 29e zitting van de VN-Mensenrechtenraad organiseerde ISDN een bijeenkomst over "Kasten- en gendergerelateerde gedwongen arbeid en slavernij". Tijdens die bijeenkomst werd op video een thematoespraak van de Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij - mevrouw Urmila Bhoola - getoond. »
Rapport: Dalits sterk te kort gedaan bij hulpverlening in Nepal
IDSN, 29 mei 2015
Uit een eerste beoordelingsrapport over de situatie van Dalit-gemeenschappen - van oudsher gemarginaliseerd in Nepal – blijkt dat Dalits worden gediscrimineerd bij de verdeling van hulpgoederen in Nepal. Zij ontvangen minder steun dan de dominante kasten en krijgen restjes toebedeeld van kasten die hoger in Nepal’s kastensysteem staan. »
Afzwakking van India’s kinderarbeidwet houdt veel gezinnen in armoedeval
The Guardian, 18 mei 2015
Een wijziging van de wet die werd opgesteld om kinderarbeid illegaal te maken zal miljoenen gemarginaliseerde kinderen eerder aan het werk zetten dan naar school brengen. »
IDSN vraagt hulporganisaties om kastendiscriminatie bij hulpverlening na aardbeving Nepal te bestrijden
IDSN, 30 apr 2015
Terwijl hulporganisaties en NGO’s zich enorm inzetten om hulp te bieden en de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Nepal te helpen, wil IDSN de aandacht vestigen op mogelijke kastendiscriminatie bij het bieden van die hulp in Nepal. »
Van slavernij naar zelfredzaamheid: Een verhaal van Dalit-vrouwen in Zuid-India
IPS, 21 apr 2015
HuligeAmma, een Dalit-vrouw van ruim veertig jaar, en haar 22-jarige dochter leiden een eenvoudig maar tevreden leven - ze komen rond van een halve dollar per dag, maken hun eigen kleren en nemen deel aan programma’s voor de ontwikkeling van hun gemeenschap. »
Dalit-vrouwen ontmoeten Amerikaanse 'women of colour' en transgenders
31 mrt 2015
Tijdens de conferentie Incite's Color of Violence 4 in Chicago (26-29 maart 2015) hadden Dalit-vrouwenleiders een historische ontmoeting met vrouwen van de North American Radical Women of Color and Trans Peoples Movements. Een verslag... »
Resolutie tegen kastendiscriminatie in VS Congres
IDSN, 24 mrt 2015
De parlementsresolutie die op 16 maart werd ingediend door congreslid Eleanor Holmes Norton veroordeelt kastendiscriminatie en vraagt de internationale gemeenschap om hiernaar te handelen. De 1st Global Conference on Defending Dalit Rights, die plaatsvond in Washington DC van 19 tot 21 maart, prees het congreslid voor de indiening van de resolutie en drong er bij het Congres op aan die krachtig te steunen. »
Harde aanpak regering tegen Dalit- en Adivasi-demonstranten: Dalit-vrouwenactiviste politiebureau in gesleurd
National Coalition on SCSP/TSP Legislation, 12 mrt 2015
Op 12 maart zijn meer dan 30 Dalit- en Adivasi-studenten en -activisten gearresteerd in Shastri Bhavan, een regeringsgebouw in New Delhi, toen ze een ontmoeting eisten met de minister van Human Resource Development, Smriti Irani. »
Gujarat: vervijfvoudiging aantal geregistreerde verkrachtingen van Dalit-vrouwen sinds 2001
The Indian Express, 8 mrt 2015
Het aantal verkrachtingen van Dalit-vrouwen steeg in Gujarat in de afgelopen 13 jaar, met een piek in 2014 waarin dat aantal vijf maal zo hoog lag als in 2001, aldus informatie op basis van de Right to Information Act (RTI). »
Unieke bestrijding van wreedheden tegen Dalits
The Hindu, 12 feb 2015
Om wreedheden begaan tegen Dalits en Adivasi op het spoor te komen en snelle rechtspraak te waarborgen is er een unieke web-based tool gelanceerd - het Atrocity Tracking and Monitoring (ATM) System (“Systeem om wreedheden op te sporen en te volgen”). »
Dalit-meisje opgehangen gevonden in textielfabriek
The New Indian Express, 27 feb 2015
Een 19-jarig Dalit-meisje werd afgelopen woensdag op verdachte wijze dood gevonden in een toilet van een particuliere textielfabriek nabij Vedasanthur, district Dindigul (Tamil Nadu). Hoewel de politie beweerde dat het meisje zelfmoord pleegde omdat ze haar maagpijn niet meer kon verdragen, hebben NGO's twijfels geuit over haar dood. »
Rapporten 2015 HRW en Amnesty uiten ernstige zorg kastendiscriminatie
IDSN, 26 feb 2015
Het onlangs uitgebrachte Human Rights Watch World Report 2015 en het rapport van Amnesty International 2014-15 concluderen dat kastendiscriminatie aanhoudt, met grote nadelige gevolgen voor mensenrechten op meerdere niveaus. »
India blokkeert nog steeds VN-status internationaal Dalit-netwerk
IDSN, 20 feb 2015
Ondanks de ernstige bezorgdheid geuit door de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, de Internationale Dienst voor Mensenrechten (ISHR) en anderen over de 8 jaar uitstel van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor een adviserende VN-status (ECOSOC), duurt de onrechtvaardige ondervraging van ISDN voort en is de aanvraag opnieuw uitgesteld. »
Dalits/Kastelozen - Politiek
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 31-1-2017) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid
13 feb 2017
Antwoorden op Vragen Europees Parlement
(ingez. 3-3-2015) aan de Europese Commissie over kastendiscriminatie
14 mei 2015
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
14 nov 2014
Brief Landelijke India Werkgroep aan Tweede Kamer
n.a.v. Notaoverleg Mensenrechten op 30 jun 2014
LIW, 26 jun 2014
Seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen: Minister Timmermans spreekt met Indiase regering - inzet in VN nog goeddeels afwezig
Kamerleden van CU, SP, GroenLinks, D66 en SGP riepen Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op 11 juni op tot actie om het veelal onbestrafte geweld tegen Dalit-vrouwen bij de Indiase regering, de VN Mensenrechtenraad en de EU aan de orde te stellen.
DNN, 23 jun 2014