Landelijke India Werkgroep

NO CHILD LEFT BEHIND: Blog over werken aan kinderarbeidvrije zones in de Indiase natuursteenindustrie > >

6 feb 2017

Child Labour Free Zones in India en Afrika

Een Child Labour Free Zone is een (geografisch) gebied waar alle werkende kinderen uit kinderarbeid worden weggehaald en – zonodig via ‘brugonderwijs’ - kunnen instromen in formeel, voltijds en volwaardig onderwijs. Als kinderen ouder zijn dan de wettelijke leeftijd waarop ze mogen werken, dan wordt hun de kans gegeven om hun opleiding af te maken en/of om een beroepsopleiding te volgen, of om te beginnen met geschikte werkgelegenheid voor jongeren.

Deze aanpak is met succes uitgevoerd in India door de MV Foundation, die meer dan een miljoen kinderen uit het werk haalde en naar school begeleide naar school. Hun aanpak is nu ook onderdeel van de nieuwe Onderwijswet.

De MVF aanpak wordt ook nagevolgd in Afrika, waar ze al in (bepaalde regio’s van) 6 landen wordt uitgevoerd, terwijl meer landen zijn van plan om dit te doen.
Tussen 16 en 19 april 2013 kwamen 120 afgevaardigden uit 24 landen, van binnen en buiten het Afrikaanse continent, samen op de conferentie Van werk naar school - Werken aan Child Labour Free Zones in Kampala, Oeganda. Tijdens deze conferentie, georganiseerd door Stop Kinderarbeid en haar lokale partners, werden de gebiedsgerichte aanpak en de Child Labour Free Zones besproken als de meest effectieve en succesvolle manier om kinderarbeid in Afrika te bestrijden.

Lees meer over o.a. de Child Labour Free Zones, bekijk de toespraak van de Nederlandse minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en lees de verklaring van Kampala en de achtergrondstukken voor de Conferentie.

jan 2017:  Child Labour Free Zones in India (folder Stop Kinderarbeid)
A child labour free zone is a specific area, such as a village, plantation, urban neighborhood or an industrial cluster, where everyone is convinced that ‘No child should be working, every child should be in school!’ Teachers, local authorities, village leaders, employers, parents and children in these zones work together to get children out of work and into school. Child labour is no longer accepted, because all children are entitled to good, full-time education.

12-1-2017:  SAVE verbant kinderarbeid uit 2 wijken in Tirupur, India (FNV)

dec 2016:  Twee wijken in Indiase T-Shirt Town Tirupur nu kinderarbeidvrij
In mei 2014 startte Stop Kinderarbeid het programma Out of Work and into School, waarin de LIW een actieve partner is. We werken aan het uitbreiden en versterken van kinderarbeidvrije zones, waar mogelijk met actieve betrokkenheid van bedrijven. Zo werken we er aan om kinderen uit sectoren als kleding, natuursteen (beide India) en koffie (Oeganda) uit het werk naar school te krijgen. Sinds 2014 zijn er in 76 gebieden wereldwijd kinderarbeidvrije zones opgezet. Bijna 10.000 kinderen zijn uit het werk gehaald en naar school gebracht of tegen schooluitval beschermd. Op 28 december werd in de Indiase stad Tirupur, waar veel van onze T-shirts vandaan komen, gevierd dat twee wijken in Tirupur nu kinderarbeidvrij is. Het is tevens het begin van meer activiteiten om meer kinderen van werk naar school te krijgen.
Zie het 5-minuten-filmpje dat daarover werd gemaakt: https://youtu.be/VvYK-eW0kRw. Een geschreven verslag is ook beschikbaar: http://www.indianet.nl/pdf/SAVE-CLFZ-StateConferenceReport.pdf.

5-9-2016:  Succesvolle conferentie over Kinderarbeidvrije Zones in India (Stop Kinderarbeid)

sep 2016:  Second annual report - Out Of Work And Into School: Joint Efforts Towards Child Labour Free Zones [summary] (Stop Kinderarbeid)

mrt 2016:  Stop Kinderarbeid coalitie: Verslag van de resultaten (LIW)

18-9-2015:  Child Labour Free Zone - Budhpura: "Building Partnership to overcome challenges - Cobble Making in Budhpura" (Stop Kinderarbeid/Manjari)

10-6-2015:  Zeg Dag tegen Kinderarbeid: Minister Ploumen neemt handboek 5x5 Stepping Stones for creating Child Labour Free Zones in ontvangst (Stop Kinderarbeid)

10-1-2015:  Kinderarbeidvrije zone: kraakhelder concept in weerbarstige praktijk (Joop.nl)
8-1-2015:  Where are the children? (Vice Versa)
okt 2014:  Verslag bijeenkomst Stop Kinderarbeid in Mali (Stop Kinderarbeid)
4-2-2014:  Filmpje over Child Labour Free Zones ( 11 min; Engels/Frans/Spaans) (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
12-6-2013:  Report of the Conference "Out of Work and into School – Working towards Child Labour Free Zones" (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
12-6-2013:  Foto-impressie Kampala Conference (april 2013) (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
11-6-2013:  The Human Rights Council side event, 4 June in Geneva (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
3-6-2013:  Minister Ploumen: "Child Labour Free Zones 'ontzettend goed'" (Hivos)
22-4-2013:  Kampala Declaration "Working towards Child Labour Free Zones" unaniem aangenomen! (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
19-4-2013:  Kampala Verklaring: ‘Werken aan Child Labour Free Zones (Kinderarbeidvrije Zones)’ (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
(ook verschenen in Engels, Frans en Spaans)
Annex bij Kampala Declaration (Eng.) (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
19-4-2013:  Toespraak Minister Ploumen voor de internationale Stop Kinderarbeid Conferentie "Out of Work, Into School - Working Towards Child Labour Free Zones" in april 2013 ( 2m29, Engelstalig) (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
12-4-2013:  Kampala Declaration “Working towards Child Labour Free Zones” unaniem aangenomen! (Stop Kinderarbeid)
apr 2013: What are Child Labour Free Zones? (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
apr 2013: Waar zijn de Child Labour Free Zones en wie voeren ze uit? (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
nov 2009: Kinderarbeidvrije zones: India bewijst dat het kan, maar lukt het Nederland ook? (India Nu)
--Promotiefilm Child Labour Free Zones ( 11m16, Engelstalig) (Campagne 'Stop Kinderarbeid')

juni 2012:
Position Paper - Working Towards Child Labour Free Zones (Campagne 'Stop Kinderarbeid')
september 2011:
Report: Lobbying and Advocacy for Child Labour Free Zones (Campagne 'Stop Kinderarbeid')Landelijke India Werkgroep - 30 december 2016