print terug
(16-2-2009)


Winst Aldi en Lidl door misbruik vrouwen / EU-onderzoek naar strafbaarheid bedrijven


Op 10 februari jl. publiceerde de Schone Kleren Kampagne, waarvan ook de Landelijke India Werkgroep deel uitmaakt, het rapport "Cashing In". Het rapport diende als aftrap van de campagne "Better Bargain". Het rapport beschrijft de arbeidsomstandigheden van werknemers, waarvan 80% vrouwen, in India, Sri Lanka, Bangladesh en Thailand die kleding fabriceren voor de mega retailers Aldi, Lidl, Carrefour, Walmart en TESCO.

Onderbetaling en misbruik van vrouwen - van verbaal en fysiek geweld tot gedwongen lange werkdagen bij zwangerschap, ongelijke betaling en weinig kans op promotie - zijn meer regel dan uitzondering. 'Armoedelonen', buitensporig lange arbeidsdagen, de onmogelijkheid om je bij een vakbond aan te sluiten en het gebrek aan enige arbeidszekerheid, treffen bijna alle werknemers.

U vindt het volledige rapport, de samenvatting en het Engelstalige persbericht onder http://www.cleanclothes.org/betterbargain. Het Nederlandstalige persbericht van de Schone Kleren Kampagne staat hier.

Rapporten als de bovenstaande, en vele andere over de schending van arbeids-, mensenrechten en milieunormen in de wereldwijde productieketens van bedrijven, versterken het debat over de vraag of bedrijven niet wettelijk aansprakelijk (zouden moeten) zijn, als zij doelbewust laten gebeuren - ook door slechte betaling aan deze leveranciers - dat zulke schendingen optreden.

Op een MultiStakeholder Forum van het bedrijfsleven, vakbonden en NGO's in Brussel heeft de vice-president van de Europese Commissie, Günther Verheugen, deze week voor het eerst aangegeven dat de mogelijkheden daartoe bekeken moeten worden. Verheugen zei daarover:
'Our citizens expect European companies operating abroad to represent their values and their identity as Europeans, starting with respect for human rights and for the laws of the countries in which they operate. This is what the European Alliance on CSR has itself committed to. As I have learnt over the last year through fruitful contacts with the NGO community and others, this is not a trivial issue. It is not a purely CSR or enterprise issue either. I will therefore encourage my fellow Commissioners responsible for the different aspects of this matter to further deepen our knowledge about the nature and scope of the existing EU legal framework applicable to European companies operating in third countries, for example through an analytical report with multi-stakeholder involvement. It is in our interest and in the interest of obtaining a level-playing field for our businesses to remind each and everybody that human rights are universal and should be globally respected.'

De European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), waarin ook het MVO Platform actief is, heeft daartoe concrete voorstellen gedaan: zie http://www.corporatejustice.org/IMG/pdf/ECCJ_FairLaw.pdf.

In Nederland heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs geopperd om een expertbijeenkomst te organiseren over de vraag in hoeverre het Nederlandse OM bevoegd is bedrijven te vervolgen wegens medeplichtigheid aan de schending van mensenrechten elders in de wereld. De uitkomst van een onderzoek daarnaar wordt binnenkort verwacht.


Gerard Oonk
directeur Landelijke India Werkgroep

16 februari 2009Kamervragen ChristenUnie en SP n.a.v. schending van arbeidsrechten van werknemers in Azië door in Nederland actieve bedrijven (16-2-2009)


Landelijke India Werkgroep - 16 februari 2009