Onderstaande boeken zijn te leen en/of ter inzage bij het documentatiecentrum van de Landelijke India Werkgroep. Boeken met een bibliotheeknummer beginnend met NI-... zijn NIET uitleenbaar.

 TERUG
(update: 18-2-2004)

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

jaar van uitgave: 1998 of later
(alfabetisch op auteur)


Bais, Karolien (1999): Kiezen voor Effect, Ontwikkelingssamenwerking in 2000. Dir. Voorl. & Comm.; Min. BuZa, Delhi (16 pag). (UI-625-081) ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ In deze brochure worden de nieuwe accenten van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid omschreven. Bovendien treft u een opsomming aan van de landen die in aanmerking komen voor structurele bilaterale hulp en de landen waar de speciale programma's op het gebied van 'milieu', 'mensenrechten', 'vredesopbouw en goed bestuur' en 'bedrijfsleven' op zijn gericht. Eind juni 1999 is in de Tweede Kamer overeenstemming bereikt over de hulp aan deze landen. ]

Bais, Karolien (2001): Jaarverslag 2000 Internationale Samenwerking. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (88 pag). (UI-625-085) ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking; jaarverslag; Derde Wereld algemeen.
[ Dit jaarverslag geeft een verantwoording van alle buitenlanduitgaven van de verschillende departementen. Die uitgaven zijn gebundeld in de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). De tot HGIS behorende uitgaven worden in deel II van dit verslag op hoofdlijnen toegelicht. ]

Berg, Max van den; Ojik, Bram van (1998): De goede bedoelingen voorbij: Ontwikkelingssamenwerking van de toekomst. Novib/Van Gennep, Amsterdam (123 pag). (UI-621-047) ontwikkelingssamenwerking; ontwikkelingsproblematiek; Derde Wereld algemeen.
[ Welke problemen hebben ontwikkelingshulp aan het Zuiden en hulpverlening in eigen land gemeen, en welke kant moet het op met de ontwikkelingshulp? Wie over deze vragen nadenkt, stuit op verschillende dilemma's en paradoxen. Hoe voorkom je afhankelijkheid bij de hulpontvanger? Hoe respecteer je enerzijds de soevereiniteit en de eigen verantwoordelijkheid van de ontvanger en houd je anderzijds vast aan universele normen en de noodzaak verantwoording af te leggen aan de eigen achterban? Hoe ga je preventief te werk, en niet curatief? ]

Diesen, Arthur van (1999): The Quality of British Aid to India. Christian Aid, (86 pag). (pr-647-001) India; ontwikkelingssamenwerking; Groot-Brittanië; gezondheid; onderwijs & educatie ; ontwikkelingsprojecten; armoedebestrijding.
[ This report presents the findings of a case study on the quality of British aid to India, looking specifically at the health and education sectors. Also included is a draft programme memorandum "India: Poorest Areas Civil Society (PACS) Programme". ]

Edwards, Michael; Gaventa, John (ed.) (2001): Global Citizen Action. Earthscan, London (328 pag). (UI-641-016) NGO's algemeen; NGO's, Indiase; NGO's, niet-Indiase; Derde Wereld algemeen; India; kinderarbeid; IMF; noord-zuid beweging; Wereldbank/ADB .
[ This book presents the cutting edge of contemporary thinking about non-state participation in the international system. Against the background of the changing global context, the authors present case studies of the most significant social movements and NGO networks influencing the course of world politics today. ]

Hagedoorn, Nanette (red.) (2001?): NCDO Jaarboek 2000-2001. NCDO, Amsterdam (70 pag). (UI-621-049) ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen; duurzame ontwikkeling; klimaat/moesson; internet; globalisering; sport; jaarverslag .
[ Jaarboek 2001-2002 van NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Met aandacht voor: duurzame ontwikkeling; klimaatverandering; ontwikkelingssamenwerking; mondiale problemen; jongeren; globalisering; internet; sport; .... ]

Harriss, John (2002): Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital. LeftWord Books, New Delhi (145 pag). (UI-632-020) India; Wereldbank/ADB; Derde Wereld algemeen; ontwikkelingsproblematiek.
[ The idea of social capital - meaning 'social connections' - was unheard of outside a small circle of sociologists until very recently. Now it is proclaimed by the World bank to be 'the missing link' in international development, and it has become the subject of a flurry of books on India. This book explores the origins of the idea of social capital, and its diverse meanings. ]

Karkara, Ravi (1999): Advocacy in India: A Training Workshop. Save the Children, New Delhi (52 pag). (UI-642-042) India; NGO's, Indiase; ontwikkelingsproblematiek.
[ Summary of a training workshop on "Advocacy in India" from 27-30 September 1999 at Kesroli, Rajasthan. The broad objectives of the workshop were: (1) to develop a common understanding on Advocay theory, concept, strategies and various tools like media, film and theatre for development; (2) to gain knowledge of practical instances of Advocay, at national and global level, and relate this to the existing programme work; (3) to develop a plan to use Advocacy in programme work. ]

Maharishi, Anuradha; Dhillon, Rasna (ed.) (2002): A Common Cause: NGOs & Civil Society. National Foundation for India, New Delhi (192 pag). (UI-642-045) India; NGO's, Indiase; NGO's algemeen; sociale verandering; sociale beweging.
[ This book brings together views from varied quarters on the role of the voluntary sector and concerns for its future. Grassroots workers, leaders of movements, founders of NGOs, programme managers of funding agencies, keen observers from the state, and intellectuals share their observations and reflections on diverse aspects of voluntary action. ]

NN (2000): Institutional Development: Netherlands support to the water sector 1988 - 1998. Policy and Operations Eval. Dep., Den Haag (?) (113 pag). (pr-625-001) ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking; waterbeheer/-projecten; India; Bangladesh ; drinkwater/-projecten; irrigatie.
[ During the 1980s the view gradually appeared that on the one hand water resources would become increasingly scarce in the future and on the other hand new institutional solutions would have to be found for a sustainable management of these scarce sources. These ideas solidified into a general consensus. Both developing countries and donor agencies have started to implement this consensus. This IOB-report evaluates the new institutional objectives in Dutch aid in Bangladesh, Egypt, India and Mozambique. ]

NN (2001): Netherlands Development Assistance 1999 - New development policy well under way. Ministry of Foreign Affairs, The Hague (16 pag). (UI-625-083) ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Contents: Development cooperation expenditure in 1998 and 1999; 2001: New-style budget for Ministry of Foreign Affairs. ]

NN (2000): Ondernemen tegen armoede: Notitie over Economie en Ontwikkeling. Min. BuZa/Min. Econ. Zaken, Den Haag (78 pag). (UI-625-088) ontw.samenw. & Nederl. overheid; armoedebestrijding; Derde Wereld algemeen; ontwikkelingssamenwerking.
[ Over de rol van de private sector bij armoedebestrijding is het afgelopen decennium veel gedebatteerd. Nieuwe inzichten zijn doorgedrongen, zowel in de theorie als in de praktijk van het ontwikkelingswerk. Ook het Nederlandse beleid heeft op deze veranderingen ingespeeld en is deels nieuwe wegen ingeslagen, bilateraal en multilateraal. Deze notitie, die beoogt deze veranderingen in beeld te brengen, is mede op verzoek van de Tweede Kamer geschreven. ]

NN (1998): Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why. Oxford University Press, New York (148 pag). (UI-621-046) ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen; Wereldbank/ADB.
[ A World Bank Policy Research Report. Research into aid, growth, and power reduction provides important evidence about making aid more effective. This report summarizes the findings of recent World Bank research on aid effectiveness. ]

NN (1998): Human Development Report 1998. Oxford University Press, New Delhi (228 pag). (NI-649-045) Derde Wereld algemeen; naslagwerk/statistiek; ontwikkelingsproblematiek; armoede; voedselproblematiek ; consumptie; milieu.
[ Contents: Changing today's consumption patterns - for tomorrow's human development; The state of human development; Consumption from a human development perspective; Consumption in a global village - unequal and unbalanced; Unequal human impacts of environmental damage; Agenda for action. With human development indicators. ]

NN (1999): Human Development Report 1999. Oxford University Press, New Delhi (262 pag). (NI-649-046) Derde Wereld algemeen; naslagwerk/statistiek; ontwikkelingsproblematiek; armoede; voedselproblematiek.
[ Contents: Globalization with a human face; Human development in this age of globalization; New technologies and the global race for knowledge; The invisible heart - care and the global economy; National responses to make globalization work for human development; Reinventing global governance - for humanity and equity. ]

NN (2000): Begroting Buitenlandse Zaken 2001. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (323 pag). (UI-625-201) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2001. ]

NN (2001): Begroting Buitenlandse Zaken 2002. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (201 pag). (UI-625-202) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2002. ]

NN (2001): De Staat van de Europese Unie: De Europese agenda vanuit Nederlands perspectief - 2002. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (203 pag). (UI-625-203) Nederland; financiën; EU.
[ Overzicht van de financiele en beleidsimplicaties van Europese besluitvorming voor Nederland, alsmede een overzicht van beleidsintenties en financiele gevolgen in het komende jaar. ]

NN (2001): HGIS-Nota 2002. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (67 pag). (UI-625-204) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Overzicht van de doelstellingen van het buitenlands beleid, de belangrijkste beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitgaven en ontvangsten. ]

NN (2002): Begroting Buitenlandse Zaken 2003. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (227 pag). (UI-625-205) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen .
[ Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2003. ]

NN (2002): Staat van de Europese Unie - 2003. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (150 pag). (UI-625-206) Nederland; financiën; EU .
[ De Europese agenda 2002-2003 vanuit een Nederlands perspectief beschreven. ]

NN (2002): HGIS-Nota 2003. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (69 pag). (UI-625-207) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen .
[ Overzicht van de uitgaven bestemd voor de uitvoering van het buitenlands beleid, en de buitenland-uitgaven van de andere betrokken departementen. ]

NN (2003): Begroting Buitenlandse Zaken 2004. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (232 pag). (UI-625-208) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2004. ]

NN (2003): Staat van de Europese Unie - 2004. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (167 pag). (UI-625-209-A) Nederland; financiën; EU .
[ Overzicht van de financiële en beleidsimplicaties van Europese besluitvorming voor Nederland, alsmede een overzicht van beleidsintenties en financiele gevolgen in het komende jaar. ]

NN (2003): Sociaal Europa: Europese Verkenning 1. CPB / SCP, Den Haag (98 pag). (UI-625-209-B) EU; sociaal beleid overheid; Nederland.
[ Bijlage bij "Staat van de Europese Unie - 2004" (UI-625-209-A). Analyse van de diverse aspecten van de sociale dimensie van de Europese integratie, met als doel een bijdrage aan de nog te beperkte discussie over dit onderwerp in Nederland en de vorming van een visie op de richting van de ontwikkeling te stimuleren. ]

NN (2003): HGIS-Nota 2004. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (55 pag). (UI-625-210) Nederland; ontw.samenw. & Nederl. overheid; financiën; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Overzicht van de uitgaven bestemd voor de uitvoering van het buitenlands beleid, en de buitenland-uitgaven van de andere betrokken departementen. ]

NN (2002?): European Union - India: Partners in Progress. European Union, New Delhi (44 pag). (UI-626-009) India; ontwikkelingssamenwerking & EG; ontwikkelingssamenwerking; NGO's, Indiase; plattelandsontwikkeling; onderwijs, basis- .
[ A summary of EU actions in the areas of development, NGO/governance, economic co-operation and trade. ]

NN (1999): Into the Media World: An Introduction to Media Relation for Voluntary Activists. VANI/NCAS, New Delhi/Pune (87 pag). (UI-641-101) NGO's algemeen; pers; India.
[ Voluntary organisations and activists have been stressing on the need to develop a better understanding on the functioning of the mass media. They have also been emphasising on the need to develop necessary skills to build effective relation with the media. This book mentions some do's and don'ts which activists need to keep in mind while approaching the mass media. It discusses in detail how to deal with both the print and audio-visual media. ]

Oppewal, Jolke (2001): Ontwikkelingssamenwerking heeft een wereldtaak: Zeven vuistregels voor beleid. Min. van Buitenlandse Zaken/DVL, Den Haag (30 pag). (UI-625-090) ontwikkelingssamenwerking; ontw.samenw. & Nederl. overheid; armoedebestrijding; Derde Wereld algemeen.
[ In de jaren negentig hebben rijke en arme landen samen harde afspraken gemaakt over terugdringing van de armoede voor het jaar 2015. Die zijn vastgelegd in zeven doelstellingen (halvering aantal mensen in extreme armoede, universeel basisonderwijs, gelijke kansen jongens en meisjes etc.). Deze brochure geeft uitleg over hoe het huidige ontwikkelingsbeleid die wereldtaak invult. ]

Put, Marcel (1998): Innocent Farmers?. Thela Publishers, Amsterdam (427 pag). (UI-622-035) India; ontwikkelingsprojecten; dryland-landbouw; Andhra Pradesh; NGO's, Indiase; landbouw: overheidsprogramma's; landbouw; waterbeheer/-projecten.
[ This study contributes to the discussion on the effect of government versus NGO activities, and compares different intervention strategies. Farmers cultivating the less-endowed dryland areas in India's risk-prone, semi-arid tropics, are confronted with the whims of nature. The expectation that they would benefit from Green Revolution innovations, hardly materialized. The Indian government implemented special projects in the 1980s. In addition, NGOs did the same (AWARE, Maheswaram watershed project). A comparison.... ]

Randel, J.; German, T. (ed.) (1998): The Reality of Aid 1998/1999: An Independent Review of Poverty Reduction and Development Assistance. Earthscan Publications, London (260 pag). (UI-621-035) Derde Wereld algemeen; ontwikkelingssamenwerking; ontwikkelingsproblematiek; ontwikkelingssamenwerking & EU; ontw.samenw. & Nederl. overheid; onderwijs & educatie; armoedebestrijding.
[ This report analyses the 'fair share' of bilateral aid for basic social services - basic education, basic health, reproductive health, nutrition, clean water and sanitation - that should come from each donor. The report focuses on basic education, and its role in development cooperation and poverty elimination. ]

Randel, J.; German, T.; Ewing, D.(ed.) (2000): The Reality of Aid 2000: An Independent Review of Poverty Reduction and Development Assistance. Earthscan Publications, London (288 pag). (UI-621-036) Derde Wereld algemeen; ontwikkelingssamenwerking; ontwikkelingsproblematiek; ontwikkelingssamenwerking & EU; ontw.samenw. & Nederl. overheid; onderwijs & educatie; armoedebestrijding.
[ This report looks at how the performance of OECD donor countries on aid and development cooperation has matched up to the challenge of eliminating absolute poverty. The report charts some improvements at the level of donor policy and rhetoric. But its stark conclusion is that the potential of aid to combat poverty is constantly undermined by governments, both North and South, who fail to address the extreme inequalities of income and the structural, social and political injustices that entrench people in poverty. ]

Randel, Judith; German, Tony; Ewing, Deborah (ed.) (2000): The Reality of Aid 2000: An Independent Review of Poverty Reduction and Development Assistance. Earthscan Publications Ltd, London (288 pag). (pr-621-001) ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen; armoedebestrijding; armoede.
[ This book looks at how the performance of OECD donor countries on aid and development cooperation has matched up to the challenge of eliminating absolute poverty. The report charts some improvements at the level of donor policy and rhetoric. Its conclusion is that the potential of aid to combat poverty is constantly undermined by governments, both North and South, who fail to address the extreme inequalities of income and the structural, social and political injustices that entrench people in poverty. ]

Sanders, J. (ed.) (1999): Cofinancing between the Netherlands and the World Bank, 1975-1996. Ministry of Foreign Affairs, The Hague (485 pag). (UI-625-082) ontw.samenw. & Nederl. overheid; Wereldbank/ADB; Derde Wereld algemeen; ontwikkelingssamenwerking.
[ This report presents the findings of the evaluation of cofinancing between the Netherlands and the World Bank between 1975 and 1996. During that period over Dfl. 4.2 billion was disbursed as programme and project aid in nearly 60 developing countries, and also for regional and global development-related activities. ]

Shariff, Abusaleh (1999): India: Human Development Report - A Profile of Indian States in the 1990s. NCAER/Oxford University Press, New Delhi (368 pag). (NI-649-067) India; naslagwerk/statistiek; armoede; armoedebestrijding; inkomensverdeling; alfabetisering; onderwijs & educatie; voedselproblematiek; gezondheid; infrastructuur, platteland.
[ Major indicators of human development in the Indian context. Contents: Poverty and Relative Income; Assets and Distribution of Income; Household Expenditure and Food Security; Literacy and Education; Health, Morbidity and Disability; Demograhic Parameters and Reproductive Health Care; Village-level Infrastructure and Human Development; Synthesis of the Village Studies; Statistical Appendix. ]

Smit, Carolien; e.a. (red.) (1999): Move Your World 1998. Move Your World, Den Haag (80 pag). (UI-647-006) ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen.
[ Evaluatieboek van Move Your World 1998. Move Your World is een discussie onder jongeren over internationale samenwerking in de toekomst. ]

Tandon, Rajesh; Srivastava, S.S. (2002): Invisible, Yet Widespread: The Non-Profit Sector in India. PRIA, New Delhi (17 pag). (UI-642-050) India; NGO's, Indiase; NGO's algemeen .
[ Study on the scale and size of the non-profit sector in India. ]

Tandon, Rajesh (2002): Voluntary Action, Civil Society and the State. Mosaic Books, New Delhi (151 pag). (UI-642-046) India; NGO's, Indiase; NGO's algemeen; sociale verandering; sociale beweging.
[ This book is about the voluntary action in India. It describes and analyses the history, evolution and challenges facing voluntary association and civil society in India today. It aims at providing an insight into the dynamics of the relationship between voluntary action and government. The book also identifies and elaborates upon the emerging requirements of capacity building of voluntary organisations in India. Leaders of voluntary organisations, donors, government officials and policy makers will find the book of interest. ]

Tandon, Rajesh; Mohanty, Ranjita (2002): Civil Society and Governance. Samskriti, New Delhi (157 pag). (UI-642-047) India; NGO's, Indiase; NGO's algemeen; sociale verandering; sociale beweging.
[ The potential of civil society in influencing governance has gained currency in academic and policy debates in the recent times. This becomes particularly relevant in an old democracy like India where the state has not been able to meet the need for water, shelter, education, and as recent events show even the food requirements of a large number of people, but where a democratic framework of the state provides space and freedom for people to engage in collective action to question the state and demand a revision in policy. ]

Wolffers, Ivan (1999): Gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking. DVL/OS, Den Haag (70 pag). (UI-621-025) Derde Wereld algemeen; gezondheidszorg; ontwikkelingssamenwerking; armoedebestrijding.
[ In deze brochure geeft de auteur zijn visie op gezondheid in ontwikkelingslanden. Hij stelt dat hulp bij verbetering van gezondheidszorg niet los kan worden gezien van duurzame armoedebestrijding. Hij baseert zijn visie op ervaringen in Bangladesh, Brazilië en Zambia. ]

World Bank (2001): World Development Report 2000/2001. Oxford University Press, New York (335 pag). (NI-649-015) Derde Wereld algemeen; ontwikkelingsproblematiek; naslagwerk/statistiek; armoede; armoedebestrijding.
[ At the start of the 21st century, poverty remains a global problem of huge proportions. Of the world's 6 billion people, 2.8 billion live on less than $2 a day. 8% of the infants do not live to see their fifth birthday. Nine of every 100 boys and 14 of every 100 girls do not attend school. Poverty is also evident in poor people's lack of political power and vulnerability to ill health and natural disasters. This report argues that major reductions in all these poverty dimensions are indeed possible..... ]overzicht BIBLIOTHEEK Landelijke India Werkgroep
   
HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 18 februari 2004