Onderstaande boeken zijn te leen en/of ter inzage bij het documentatiecentrum van de Landelijke India Werkgroep. Boeken met een bibliotheeknummer beginnend met NI-... zijn NIET uitleenbaar.

 TERUG
(update: 11-4-2003)

MILIEU

jaar van uitgave: 1998 of later
(alfabetisch op auteur)


Agarwal, Anil; Narain, Sunita; Sharma, Anju (ed.) (1999): Green Politics. Centre for Science & Environment, New Delhi (415 pag). (UI-813-025) Derde Wereld algemeen; milieu; milieubeleid; ecologie; biodiversiteit.
[ A close analysis of important environment-related conventions and institutions from their origins. ]

Arts, Bas (1998): The Political Influence of Global NGOs: Case Studies on the Climate and Biodiversity Conventions. International Books, Utrecht (352 pag). (UI-816-004) milieubeleid; klimaat/moesson; biodiversiteit; milieu; NGO's algemeen.
[ The world faces a number of international environmental problems today, such as ozone depletion, acidification, global warming and loss of biodiversity. To manage these problems international environmental policies have to be designed, with several countries and international organizations such as the UN and the EU acting as catalysts in their formation. NGOs also play a role. This book focuses on their political influence on the Framework Convention on Climat Change and the Convention on Biological Diversity (1990-92). ]

Baud, Isa; Mollinga, Peter (2000): The Contested Urban Environment / Contested Resource Use in the Rural Environment. ICSSR/WOTRO, New Delhi/Den Haag (19 pag). (UI-812-034) milieubeleid; milieu; Derde Wereld algemeen.
[ Two papers. The first paper deals with several broad areas of enquiry concerning urban environmental issues. The second paper deals with strategic debates on alternatives in sustainable resource and human development. ]

Brouwer, Nienke M. (1998): Kijk achter de prijs. Alternatieve Konsumenten Bond, Amsterdam (49 pag). (UI-836-050) duurzame ontwikkeling; landbouw; ecologische landbouw.
[ Onderzoek naar de achtergronden van de prijsverschillen tussen duurzame en gangbare producten. Duurzame producten zijn voedingsmiddelen van gecontroleerde biologische teelt, of voedingsmiddelen met het Max Havelaar keurmerk bij derde wereld producten. ]

Chopra, Kanchan; Kadekodi, Gopal K. (1999): Operationalising Sustainable Development: Economic-Ecological Modelling for Developing Countries. Sage Publications, New Delhi (303 pag). (UI-836-042) India; duurzame ontwikkeling; Bihar; milieu; bosbouw; veeteelt; waterbeheer/-projecten.
[ The concept of sustainable development has long been a focus of debate in the social and natural sciences. The debate currently rages principally between environmentalists who plead for resource sustainability, and economists who favour sustainable incomes and consumption levels. According to the authors, equitable and sustainable development is possible only if ecological constraints are internalised in the technological and institutional framework. They developed a model for operationalising sustainable development in Bihar. ]

Hagedoorn, Nanette (red.) (2000): Bodem van het Bestaan: Kroniek van duurzaam Nederland. NCDO/Agora, Amsterdam/Kampen (181 pag). (UI-836-027) duurzame ontwikkeling; milieubeleid; milieu.
[ Economie, technologie en ook democratie zijn bekende aangrijpingspunten in het streven naar een duurzame samenleving. Welk aangrijpingspunt wordt gekozen, hangt af van de vraag waar men denkt invloed uit te kunnen oefenen. De keus verraadt ook de visie op maatschappelijke ontwikkeling. In deze publicatie dringt het gebruik van de ruimte zich op als centrale invalshoek. In Afrika bijvoorbeeld hebben zich al onomkeerbare processen voorgedaan, waar woud is gekapt en de erosie toeslaat. Een discussie over ruimtegebruik. ]

Hassing, Paul (ed.) (1998): Technological Innovation and Environmental Sustainability: The Role of Environmentally Sound Technology. NEDA, Min. Foreign Affairs, Den Haag (24 pag). (UI-836-051) duurzame ontwikkeling; Derde Wereld algemeen; milieu; technologie; ontw.samenw. & Nederl. overheid.
[ This document delas with those technologies that arerelated to industrial processes and addresses the environmental concerns and damages related to industrial processes. ]

Labunska, I.; e.a. (1999): The Bhopal Legacy. Greenpeace, Exeter (110 pag). (UI-826-181) India; Bhopal; vervuiling, industriële; vervuiling.
[ Report on toxic contaminants at the former Union Carbide factory site, Bhopal, India: 15 years after the Bhopal accident. ]

Lintelo, Dolf te (2000): The Development of Environmental Policies in The Netherlands and their Influence on Dutch Development Co-operations. ICSSR/WOTRO, New Delhi/Den Haag (53 pag). (UI-812-033) Nederland; milieubeleid; milieu; ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking; India.
[ Paper. The Dutch environmental policies that can serve as a reference point for comparison with Indian environmental policies will be discussed. ]

Mistry, Madhusudan (1999?): The Pattern of Spending During 1995-2000 from the Calamity Relief Fund in the State of Gujarat. Patheya, Ahmedabad (52 pag). (UI-818-001) India; natuurrampen; Gujarat.
[ This paper aims to examine public expenditure on calamity relief by the state of Gujarat. ]

NN (2002): Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling: Maatschappelijke Verkenning. Ministerie van VROM, Den Haag (164 pag). (UI-836-057) duurzame ontwikkeling; Nederland; milieu; milieubeleid .
[ Beeld van hoe we er in Nederland voorstaan in het gezamenlijke streven naar duurzame ontwikkeling. Met CD-ROM: documenten en de film "Real Life Sustainability in Holland". ]

NN (1999): Water Links: Water Harvesters Directory. Centre for Science & Environment, New Delhi (170 pag). (NI-846-005) India; naslagwerk/statistiek; waterbeheer/-projecten.
[ An increasing number of people are experimenting with, reviving, innovating or propagating methods of water harvesting. This directory helps like-minded individuals and groups to interact and share information to enhance their own knowledge of water harvesting. The directory is divided into two sections: India and International. The Indian section is laid out statewise while the international is countrywise. The directory contains addresses of academic institutions, (non-)government organisations, media, funding agencies, .... ]

NN (2000): Dossier on Tannery Pollution in Tamil Nadu. Peace Trust, Dindigul, Tamil Nadu (280 pag). (UI-832-003) India; vervuiling, industriële; industrie, leer-; Tamil Nadu; drinkwater/-projecten ; waterbeheer/-projecten; vervuiling; vervuiling, water-.
[ Reader circulated for the National Conference on "Environment Protection Against Tannery Pollution" held at Vellore, December 16, 2000. ]

NN (2001): Do or die: The people versus development in the Narmada Valley. New Internationalist Publication, Oxford (18 pag). (UI-849-022) India; dammen: Narmada.
[ Edition of The New Internationalist (no. 336, July 2001) on the Narmada dams. ]

Rai, Raghu (2002): Exposure: Portrait of a Corporate Crime. Greenpeace, New Delhi (78 pag). (NI-826-001) India; fotoboek; Bhopal.
[ Photos taken in Bhopal in the years after the accident, by Raghu Rai. Introduction by Anil Sharma. ]

Schuurmans, Marjolein (red.) (2002): Wereldburgers.nl 2001/2002: Een onvoors(t)(p)elbare campagne. Campagne wereldburgers.nl, Den Haag (53 pag). (UI-836-055) duurzame ontwikkeling; verantwoord ondernemen; Derde Wereld algemeen.
[ Verslag van de campagne wereldburgers.nl 2001/2002. De campagne had als doel krachten en gedachten in de samenleving te mobiliseren en om de aandacht voor onze rol ten aanzien van het Zuiden in het eerstvolgende regeerakkoord sterk aan te zetten. Daarom moeten wereldburgers zich inzetten voor bestrijding van extreme armoede, voor een betere toekomst voor vluchtelingen, voor gelijke kansen voor ieder kind, voor eerlijke wereldhandel en voor duurzame ontwikkeling. ]

Waagmeester, Kees (red.) (1998): Verleidelijke Groei: Kroniek van duurzaam Nederland. NCDO/Kok Agora, Amsterdam (175 pag). (UI-836-026) duurzame ontwikkeling; milieu; Derde Wereld algemeen; ecologie; biodiversiteit; economische ontwikkeling.
[ Boek uitgegeven ter gelegenheid van de Nationale Duurzaamheids Debatten, gehouden van 6 t/m 8 april 1998 te Utrecht. In het boek verkennen tien journalisten het spanningsveld tussen economische groei en kwaliteit van de samenleving. Drie verleidingen staan centraal die een grote belofte inhouden: een wereld waarin nauwelijks grondstoffen en energie worden verbruikt, waarin een ware vrije markt heerst die ieder het zijne geeft en waarin de natuur en de biologische verscheidenheid behouden blijven. ]

Wielenga, Bas (1999): Towards an Eco-Just Society. Centre for Social Action, Bangalore (192 pag). (UI-812-031) milieubeleid; milieu; milieubewegingen; vervuiling, lucht-; pesticiden; vervuiling; ontbossing ; biodiversiteit; vervuiling, water-; radioactiviteit; technologie, schone; vervuiling, industriële; energie ; Bhopal.
[ Eco-problems are multiplying and merging into global threats. The pollution of air and water, the depletion of resources and the hasty introduction of new technologies such as those of genetic engineering are together pushing humankind to the brink of an unmanageable eco-crisis. Eco-movements are responding to this major threat in various ways. Their struggles have to be integrated with the struggles for social justice and people's control over resources. ]overzicht BIBLIOTHEEK Landelijke India Werkgroep
   
HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 11 april 2003