Onderstaande boeken zijn te leen en/of ter inzage bij het documentatiecentrum van de Landelijke India Werkgroep. Boeken met een bibliotheeknummer beginnend met NI-... zijn NIET uitleenbaar.

 TERUG
(update: 11-4-2003)

INDUSTRIE

jaar van uitgave: 1998 of later
(alfabetisch op auteur)


Ascoly, Nina; Zeldenrust, Ineke (2001): Clean Clothes Campaign: International Meeting, Barcelona 2001. Clean Clothes Campaign, Amsterdam (66 pag). (UI-696-035) industrie, textiel-/confectie-; Derde Wereld algemeen; arbeidsomstandigheden; vrouwenarbeid; industrie, voetbal/sportgoederen.
[ Report on the Clean Clothes Campaign International Meeting in Barcelona, 2001. Contents: Evaluation of CCC Activities; Strategic Concerns and Ideas for the Future; What are We Facing?; Regional Perspectives on Priorities and Strategies for the CCC International Network; An Agenda for Action. ]

Boon, Henk (red.) (2000): Het zit me niet lekker: Werken aan schone kleding uit India. Landelijke India Werkgroep, Utrecht (24 pag). (UI-696-010) India; industrie, textiel-/confectie-; industrie, weef-/garen-; gewassen, textiel-; vervuiling, industriële; vervuiling; arbeidsomstandigheden.
[ Aantal artikelen over de kledingindustrie in India. Hoewel deze industrie centraal staat gaat de publicatie ook in op de katoenteelt en het bewerken van stoffen en garens. Hierbij zijn de arbeidsomstandigheden vaak onacceptabel, en is er sprake van een forse milieubelasting. Verder wordt ingegaan op de vraag wat consumenten, bedrijven en overheid hieraan kunnen doen, en wat voor initiatieven er al zijn genomen. En: hoe ver staat het met het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de kledingbedrijven hier? ]

Coursen-Neff, Zama (2003): Small Change: Bonded Child Labor in India's Silk Industry. Human Rights Watch, New York (85 pag). (UI-554-132) India; kinderarbeid; kinderen; arbeidsomstandigheden; gebonden arbeid; industrie, weef-/garen- .
[ At every stage of India's silk industry, hundreds of thousands of children work as bonded labourers, twelve or more hours a day, seven days a week. They do not go to school and are often beaten by their employers. The Indian government knows about these children and has a mandate to free them. Instead, for reasons of apathy, caste bias, and corruption, many government officials deny that they exist at all. ]

Dorren, Gaston (1998): Rugmark: Uw tapijt zonder kinderarbeid. Novib, Den Haag (28 pag). (UI-698-010) India; kinderarbeid; industrie, tapijt-; kinderen; onderwijs & educatie; handel, alternatieve.
[ Deze brochure gaat over tapijten die zonder kinderarbeid worden gemaakt. Daaruit blijkt hoe een initiatief in India kan uitgroeien tot een daadwerkelijke bijdrage aan de strijd tegen kinderarbeid. De brochure vertelt hoe de consument daaraan mee kan doen en legt uit wat het Rugmark keurmerk inhoudt, hoe het wordt gecontroleerd en waarom het zinvol is bij de aankoop van een tapijt te letten op dat keurmerk. ]

Dorren, Gaston; Wiel, Han van de (1998): Made in China, made in misery: Misstanden in de Aziatische speelgoedindustrie. Novib, Delhi (28 pag). (UI-711-003) China; arbeidsomstandigheden; industrieën, diverse; vrouwenarbeid; kinderarbeid.
[ Boekje over de arbeidsomstandigheden in de speelgoedindustrie in (met name) China. Hoofdstuk 1 beschrijft de schrijnende omstandigheden waaronder honderdduizenden jonge vrouwen Teletubbies en Power Rangers produceren. Welke beroepsziektes doen zich voor? Wat verdienen de werknemers? Hoeveel uren moeten ze werken voor dat loon? Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag waarom die arbeidsomstandigheden zo slecht zijn. Het laatste hoofdstuk bekijkt initiatieven tot verbetering van die omstandigheden. ]

Eijk, Janneke van (1998): Ethiek in de Fabriek. Schone Kleren Kampagne, Amsterdam (24 pag). (UI-696-028) Derde Wereld algemeen; arbeidsomstandigheden; industrie, textiel-/confectie-; vrouwenarbeid.
[ Al jaren wordt actie gevoerd om arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken te verbeteren door campagnes van vakbonden, vrouwenorganisaties, wereldwinkels, consumentengroepen en solidariteitsbewegingen. De campagnes stellen dat de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden ligt bij de grote bedrijven die kleding verkopen of produceren. Vele bedrijven beweren nu hier iets aan te doen via eigen gedragscodes, maar de campagnes hebben nog steeds kritiek. Hoe moet het dan wel? Wat komt er bij kijken? Deze brochure biedt voorstellen. ]

Guha Biswas, N. (2000): Impact of Liberalisation on the Food Processing Sector in India. Minerva Press, New Delhi (54 pag). (UI-701-005) India; industrie, voedsel-; liberalisering; zaden; structurele aanpassing; landbouw; landbouw: economische structuur; landbouwpolitiek .
[ This booklet presents an entire picture from the raw food in the fields and trees to the finished product that we see on our dining tables. It is a study of the economics of the food industry. The author has subtly balanced the importance of food science in politics and economics. ]

Krishnan, Shekhar (2000): Murder of the Mills: A Case Study of Phoenix Mills. Lokshahi Hakk Sanghtana, Bombay (46 pag). (UI-696-037) India; industrie, textiel-/confectie-; Bombay; werkgelegenheid, steden; economische ontwikkeling; stedelijke problematiek.
[ Case study of the development of the Phoenix Mills, in order to question the claims of those who are refashioning Mumbai's landscape and its citizen's lives. Behind the golden promise of a globalised Mumbai lie massive financial frauds committed in the name of workers' livelihood and urban development, devastating job losses and the various tactics used by employers to pressure workers. The authors hope to demystify the deindustrialisation and the closure of the industries. They narrate the history of the textile mill and industry. ]

NN (1999): Annual Report 1998-99 - Ministry of Textiles. Min. of Textiles, Gov. of India, New Delhi (106 pag). (UI-696-032) India; industrie, textiel-/confectie-; jaarverslag; industrie, weef-/garen-.
[ Annual Report (1998-99) of the Indian Ministry of Textiles. Contents: functions and organisational set-up, organised textile mill industry, powerlooms, handloom industry, raw materials, woollen textiles industry, sericulture, handicrafts, textile exports, jute, public sector undertakings, textile research associations, SC/ST & women welfare in textiles, information technology in textiles. ]

NN (1998): Wantoestanden onder het tapijt geveegd: Kinderarbeid in de Indiase tapijtindustrie. India Werkgroep Vlaanderen, Kessel-Lo (34 pag). (UI-698-012) India; kinderarbeid; kinderen; arbeid; industrie, tapijt-; NGO's algemeen; NGO's, Indiase; NGO's, niet-Indiase; wetgeving; beleid overheid.
[ In deze brochure wordt speciale aandacht gevraagd voor kinderarbeid in de tapijtindustrie. De tapijtindustrie is een van de belangrijkste tewerkstellingssectoren voor kinderen. Het is een sector waar vele uitwassen en misbruiken bestaan. De brochure bestaat uit twee delen: in het eerste deel wordt de kinderarbeid in India geschetst, het tweede deel gaat gedetailleerd in op de situatie in de tapijtindustrie. ]

NN (1999): Multinationale Ondernemingen + Mensenrechten. Pax Christi/Amnesty Internat., Utrecht/Amsterdam (64 pag). (UI-725-033) Derde Wereld algemeen; multinationals; mensenrechten.
[ Met dit boekje wordt een raamwerk geboden waarmee ondernemingen hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten kunnen bepalen. Wat is de internationaal wettelijke status van multinationale ondernemingen? Wat zijn hun internationaal wettelijke verplichtingen? Moeten ondernemingen de mensenrechten van hun werknemers verdedigen? Wat is de rol van de staat? Moeten ondernemingen in het openbaar rekenschap afleggen voor hun activiteiten op het gebied van mensenrechten? [gedragscodes] ]

NN (2000): Multinational Enterprises and Human Rights. Amnesty Intern./Pax Christi, Utrecht (72 pag). (UI-725-035) multinationals; mensenrechten; Derde Wereld algemeen.
[ A framework to determine corporate responsibilities in human rights. Over the past thirty years, multinational enterprises have again and again been confronted with charges to take responsibility for the realization of human rights. It is unclear, however, how far-reaching this should be. What is the international legal status of multinational enterprises? What are their international legal obligations? Should companies defend the human rights of their employees? What is the state's role? ]

Shiva, Vandana; Antony, Margaret (2000): The Beedi Ban, Tobacco Monopolies and the Myth of Child Labour: Deconstructing the Politics of Trade Sanctions. RFSTE, New Delhi (33 pag). (UI-700-002) India; industrie, beedi-/tabak-; thuiswerk; handel; vrouwenarbeid; kinderarbeid; handelsbelemmeringen ; import/export beleid.
[ On November 29, 1999, the US Government announced the imposition of trade sanctions on the Indian beedi industry under the pretext of protecting the welfare of children and workers' rights. But these sanctions have nothing to do with human rights. They threaten the 'right to livelihood' of millions of Indian women and tribal people involved in the production and sale of beedi. Children constitute less than 2.5 % of the work force and are concentrated in the informal sector where beedi making is a household based economy. ]

Simons, Margreet; Femer, Natascha (2000): Geef 'm van biologische katoen!. Alternatieve Konsumenten Bond, Amsterdam (27 pag). (UI-696-036) India; industrie, textiel-/confectie-; gewassen, textiel-; milieu; pesticiden.
[ Deze brochure belicht de bezwaren die kleven aan de gangbare productie en verwerking van katoen en het alternatief: biologische katoen als grondstof voor kleding. ]

Smit, Marijke; Zeldenrust, Ineke (1998): Kleding in Beweging: Het Werk achter het Merk. Schone Kleren Kampagne, Amsterdam (25 pag). (UI-696-021-B) Derde Wereld algemeen; industrie, textiel-/confectie-; arbeidsomstandigheden; handel, alternatieve ; vrouwenarbeid.
[ Brochure die deel uitmaakt van een Europese kampagne over arbeid in de kledingindustrie, van start gegaan in januari 1995. In Nederland loopt de "Schone Kleren Kampagne" waarin winkelbedrijven wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsomstandigheden waaronder hun kleren worden gemaakt. In deze brochure staat informatie die de winkel niet aan de consument geeft. Verder aandacht voor oplossingen: gedragscodes, sociale clausules, keurmerken, Eerlijk Handels Handvest (EHH). ]

Wick, Ingeborg (2001): Worker's tool or PR ploy? A guide to codes of international labour practice. Friedrich Ebert Stiftung, Bonn (99 pag). (UI-696-034) vakbonden; multinationals; arbeidsomstandigheden; arbeid; Derde Wereld algemeen; NGO's algemeen ; industrie, textiel-/confectie-; industrie, schoenen-.
[ Since the early 1990s codes of conduct for multinational corporations have been proliferating. It is increasingly difficult to distinguish between the different code models. Workers all over the world are confronted with new instruments which claim to improve their labour conditions. What are the pros and cons of codes of conduct? In which way can they be useful instruments for trade unions? How can trade unions and non-governmental organisations cooperate with regard to codes of conduct? ]overzicht BIBLIOTHEEK Landelijke India Werkgroep
   
HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 11 april 2003