Onderstaande boeken zijn te leen en/of ter inzage bij het documentatiecentrum van de Landelijke India Werkgroep. Boeken met een bibliotheeknummer beginnend met NI-... zijn NIET uitleenbaar.

 TERUG
(update: 18-2-2004)

HANDEL

jaar van uitgave: 1997 of later
(alfabetisch op auteur)


Bieckmann, Frans (2002): Minder armoede door meer markt: Verslag van een conferentie. NCDO, Amsterdam (28 pag). (UI-655-002) verantwoord ondernemen; ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking .
[ Op 4 maart 2002 organiseerden de NCDO en werkgeversorganisatie VNO-NCW een conferentie over de rol van de private sector in ontwikkelingslanden en de mogelijkheden om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Enkele honderden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de vakbeweging en NGO's, politici en ambtenaren van verschillende ministeries bijeen om te discussieren over de bijdrage die bedrijven, NGO's en overheden kunnen leveren aan een beter ondernemingsklimaat. Deze brochure is de weerslag van die dag en de discussie. ]

Brink, Timo W.M. van den (2002): Guide Screening and Rating Sustainability. Triple P Performance Center, Amsterdam (108 pag). (UI-655-016) verantwoord ondernemen.
[ Sustainable Responsible Investment (SRI), also known as socially responsible investing, has been growing considerably over the last decade. An extensive number of independent screening and rating agencies assess, screen and rate the sustainability of companies. Companies and investors are confronted with a number of approaches and techniques for screening and rating sustainability. This guide addresses the current situation, examining the patterns and profiles assessed from 28 rating agencies. ]

Curtis, Mark (2001): Trade for life: Making trade work for poor people. Christian Aid, London (231 pag). (UI-679-004) handel; Derde Wereld algemeen; GATT/WTO; handelsbelemmeringen; multinationals; IMF.
[ For a decade the rules covering trade, investment, services, agriculture and intellectual property have been negotiated through the WTO. Can we at the start of a new millennium rewrite these rules to serve the needs of poor people? Or as the rich get richer, will the poor continue to be pushed to the margins? This book shows why the global trading system is failing for poor people, using some case studies. It explains how the WTO's decision-making process is biased against the poor. ]

Durai, Jayanti (1999?): Helping Business to Help Stop Child Labour: Comments on How Company Codes of Conduct, 'Child Labour Free' Labels and the Social Clause ..... Anti-Slavery International, London (57 pag). (UI-655-010) India; kinderarbeid; kinderen; arbeidsomstandigheden; arbeid; gedragscodes; verantwoord ondernemen; industrie, tapijt- .
[ How meaningful are codes of conduct? This report takes a look at one particular aspect: how companies engaging in international trade can try to prevent the unacceptable commercial exploitation of children. While looking at the efforts which companies have taken to curtail other unacceptable forms of exploitation, it concentrates on the issue of child labour. It is this issue which has received special attention from some of the multinational retailing giants, such as Reebok. ]

Kuster, Margriet; Bais, Karolien (red.) (2000): Een sociaal offensief in de wereldhandel: De WTO en de ontwikkelingslanden. Min. van Buitenlandse Zaken, Den Haag (47 pag). (UI-656-010) handel, internationaal; handel; handelsbelemmeringen; GATT; liberalisering; Derde Wereld algemeen.
[ Dit boekje beschrijft wat de WTO precies is, hoe de spelregels voor verschillende groepen landen uitpakken en hoe hierover door diverse partijen en belangengroepen wordt gedacht. Het is een goede bijdrage aan het debat over de WTO en informatief voor iedereen die geinteresseerd is in handelsliberalisering en de invloed daarvan op ontwikkelingslanden. ]

Lange, V.P.A. de; Winkler, M.J. (2000): Social labelling and codes of conduct: a potential role for the Dutch government - Final report. CREM, SZW, Delhi (262 pag). (UI-663-008) handel, alternatieve; beleid overheid; Nederland.
[ Study with the following objective: To advise the Dutch government whether or not it should stimulate the development/promotion of social labels and/or codes of conduct. If it is decided that an active role by the government is desirable and feasible, recommendations for an integrated, strategic policy approach will be given. ]

Mehta, Pradeep S.; Narsalay, Raghav (1998): Multilateralisation of Sovereignty: Proposals for multilateral frameworks for investment. CUTS, Jaipur (148 pag). (UI-659-002) handelsverdragen; handel, internationaal; Derde Wereld algemeen; GATT.
[ Discussion paper; proposals for multilateral frameworks for investment. [FDI; MAI; OECD; GATT; WTO] ]

Meyer, Rudy de (red.) (1998): WTO: Handel zonder grenzen. Wereldwijd, Antwerpen (147 pag). (UI-656-011) handel, internationaal; handel; Derde Wereld algemeen.
[ Aflevering van het tijdschrift Noord-Zuid-Cahier (jrg. 23, nr. 1, maart 1998), uitgegeven door de Belgische NGO Wereldwijd; special over de WTO. Inhoud: Pijnpunten in de werking van de Wereldhandelsorganisatie (WTO); Hoe de WTO democratische principes met voeten treedt; De minst ontwikkelde landen en de WTO; Vrijhandel en gender in Azië; Niet de WTO maar de OESO onderhandelt over een multilateraal investeringsakkoord; Onevenwicht in de WTO-akkoorden; Het multilateraal handelssysteem vijftig jaar oud; Structuur en werking WTO; ... ]

Moll, Henk; Staaij, Frank van der; Tilburg, Aad van (ed.) (2001): Smallholders and Markets. Ministry of Foreign Affairs, The Hague (102 pag). (UI-653-005) handel, kleinschalige; ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking; Derde Wereld algemeen ; landbouw; landbouw: economische structuur; landbouwpolitiek.
[ This document focuses on smallholders and markets, and has been prepared at the request of rural development specialists engaged in Dutch development co-operation. They felt that marketing constraints were partly responsible for poor results in smallholder agriculture. The document reviews the shift of government policies towards market liberalisation, changes in policy implementation and implications for the institutional environment and smallholders. ]

NN (1997): European Regulations Manual. CBI, Rotterdam (157 pag). (UI-660-008) handel met EU; EU; handel, internationaal; handel.
[ Information on technical, legal and regulatory requirements for industrial enterprises to access the unified European market. This report provides information on the harmonisation process which is currently progressing in the European Union, with special emphasis on technical legislation and (quality) standardisation. Contents: Basis concept of the EU; Quality (management) systems; Health and safety issues: CE marketing; The WTO: international trade aspects; Delivery and payment; Marketing aspects. ]

NN (2000): From Singapore to Seattle: The Free Trade Juggernaut Faces Peoples' Wrath. Centre for Education & Communic., New Delhi (290 pag). (UI-658-009) import/export beleid; handel, internationaal; Derde Wereld algemeen.
[ Compilation of the events of the last three Ministerial Conferences of the WTO which were held in Singapore, Geneva and Seattle in 1996, 1998 and 1999. It begins with a coverage on Seattle and has separate chapters on Geneva and Singapore. An exclusive chapter deals with a background to the fifty years of multilateral trading system and it gives a comprehensive picture of the merging trends in international trade and how the interests of the developed and developing countries are dealt with in the World Trade Organisation. ]

NN (2001): Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen in de detailhandel. Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Den Haag (72 pag). (UI-663-010) verantwoord ondernemen; duurzame ontwikkeling; handel, alternatieve.
[ Detaillisten beschrijven hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de dilemma's waarvoor zij daarbij staan. ]

NN (1999): Hulp door Handel: Evaluatie van het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) 1990-96. Ministerie Buitenlandse Zaken, Den Haag (197 pag). (pr-656-002) handel, internationaal; ontw.samenw. & Nederl. overheid; ontwikkelingssamenwerking ; ontwikkelingssamenwerking & EU; handel met EU; handel; handel, alternatieve; Derde Wereld algemeen.
[ Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) is in 1971 opgericht om de (schijnbare) tegenstelling tussen hulp en handel te doorbreken door met hulpgelden bedrijven in de Derde Wereld te helpen bij het exporteren naar Europa. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren en de resultaten van het CBI-programma gedurende de periode 1990-96. Dit is het evaluatierapport. ]

NN (2002): Voluntary Approaches to Corporate Responsibility: Readings and a Resource Guide. NGLS, Geneva (211 pag). (UI-655-015) verantwoord ondernemen; gedragscodes; naslagwerk/statistiek; Derde Wereld algemeen.
[ The focus of this book is the growing debate on corporate social and environmental responsibility. The first section details the changes that have taken place in corporate regulation, explores what is behind the growing numbers of corporate codes of conduct and describes the different stakeholders involved. The second section outlines the move from state-led command and control regulation in the 60s/70s to corporate self-regulation in the 80s/90s. The third section provides sources for further information. ]

Oppenhuizen, Rita (red.) (1998): Nieuwe Oogst: Tien jaar Max Havelaar. Stichting Max Havelaar, Utrecht (126 pag). (UI-663-005) handel, alternatieve; Derde Wereld algemeen.
[ Ter gelegenheid van 10 jaar Max Havelaar een 'vrolijke, kleurrijke' bundel van bekende schrijvers, journalisten, politici en ondernemers. Over het leven op een koffieplantage, coyotes, westers consumentengedrag, morele dilemma's en de niet-alledaagse verwikkelingen rondom een Colombiaans afgodsbeeldje. ]

Pennartz, Peter (1997): Open Borders Behind Closed Doors: The European Union and the South. International Books, Utrecht (61 pag). (UI-660-006) handel met EU; EU; migratie; vluchtelingen.
[ The European borders are lined with long lists of what may and may not be imported into the European Union (EU). They are complex lists. They include limitations to the free movement of persons within the EU. All these rules and sub-rules seem tangled in an incredibly confusing knot. This book unties the knot in text and cartoon strips. It helps you to get to know all about the real world of trade policies and protectionism, describing how this effects the EU's policies regarding migrants, asylum seekers and refugees. ]

Roozen, Nico; Hoff, Frans van der (2001): Fair trade: Het verhaal achter Max Havelaar-koffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans. Van Gennep, Amsterdam (312 pag). (UI-663-011) handel, alternatieve; Derde Wereld algemeen; verantwoord ondernemen; kleding, schone- .
[ Het verhaal achter de introductie van Max Havelaar-koffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans. Een verhaal over de tegenwerking die overwonnen moest worden, de resultaten die geboekt zijn en de kansen voor de toekomst. ]

Sanders, J. (ed.) (1999): ORET/MILIEV Review 1994-1999. Policy and Operations Eval. Dep., Den Haag (?) (159 pag). (pr-656-001) handel, internationaal; ontw.samenw. & Nederl. overheid; Nederland; Derde Wereld algemeen.
[ The Dutch programme for development-relevant export transactions, the ORET/MILIEV programme, enables developing countries to procure investment goods or services in the Netherlands. This review, carried out by the Policy and Operations Evaluation Department (IOB), looked into the effectiveness of the programme over the period 1994-1999 with regard to development in recipient countries and the export interests of the Netherlands. ]

Sarma, Atul; Faber, Gerrit; Mehta, Pradeep Kumar (1997): Meeting the Challenges of the European Union: Prospects of Indian Exports. Sage Publications, New Delhi (346 pag). (UI-660-010) India; handel met EU; handel; handel, internationaal; EU; export; import/export beleid; economische politiek, nationaal.
[ Study of India's trading relations with the EU. The book first outlines the changing policy environment in both India and the EU, while also discussing recent changes in the international environment, particularly the impact of the Uruguay Round. The second part analyses India's export performance and trade statistics vis-a-vis the EU in terms of growth, composition and other relevant indicators. The final part contains the responses of both Indian exporters and European importers of Indian goods to various policy changes. ]

Schuurmans, Marjolein (red.) (2002): Wereldburgers.nl 2001/2002: Een onvoors(t)(p)elbare campagne. Campagne wereldburgers.nl, Den Haag (53 pag). (UI-655-006) duurzame ontwikkeling; verantwoord ondernemen; Derde Wereld algemeen.
[ Verslag van de campagne wereldburgers.nl 2001/2002. De campagne had als doel krachten en gedachten in de samenleving te mobiliseren en om de aandacht voor onze rol ten aanzien van het Zuiden in het eerstvolgende regeerakkoord sterk aan te zetten. Daarom moeten wereldburgers zich inzetten voor bestrijding van extreme armoede, voor een betere toekomst voor vluchtelingen, voor gelijke kansen voor ieder kind, voor eerlijke wereldhandel en voor duurzame ontwikkeling. ]

Steg, Linda; Vlek, Charles; e.a. (2001): Towards a Comprehensive Model of Sustainable Corporate Performance: Three-Dimensional Modelling and Practical Measurement. University of Groningen, Groningen (56 pag). (UI-655-007) verantwoord ondernemen; Derde Wereld algemeen .
[ This report comes from a multidisciplinary research project on the definition and measurement of sustainable corporate performance (SCP). Leading questions are: how could SCP be meaningfully defined; how could it be practically measured? What functions does a useful model and measurement system for SCP need to serve? If a preliminary SCP model is available, can we demonstrate it to work for corporate assessments, reporting and stakeholder communication? ]overzicht BIBLIOTHEEK Landelijke India Werkgroep
   
HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 18 februari 2004