Onderstaande boeken zijn te leen en/of ter inzage bij het documentatiecentrum van de Landelijke India Werkgroep. Boeken met een bibliotheeknummer beginnend met NI-... zijn NIET uitleenbaar.

 TERUG
(update: 27-11-2001)

ANDERE LANDEN

jaar van uitgave: 1993 of later
(alfabetisch op auteur)


Moiwana '86 (1994): Human Rights in Suriname, 1992 - 1994. SIM, Utrecht (58 pag). (UI-986-002) Suriname; mensenrechten; sociale ongelijkheid.
[ Annual report by Moiwana '86, Human Rights Organisation in Suriname. Contents: Government Position on Human Rights; System of Governance and the Right to Participation; Civil Rights; Social and Economic Rights; Equality and Non-Discrimination; Rights of Peoples and Minorities. ]

NN (1993): Tibet. Anti-Imperialistische Bond, Brussel (38 pag). (UI-965-001) Tibet; geschiedenis; China; politiek; landbezit; onderwijs & educatie; recht; boeddhisme; opstanden; gezondheidszorg; economie; economische ontwikkeling; mensenrechten.
[ Aflevering van 'Internationale Solidariteit' over Tibet. Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van Tibet en aan de historische fasen die in de loop der tijden geleid hebben tot de integratie van Tibet in China. Vervolgens zijn enkele hoofdstukken gewijd aan de imperialistische inmenging in Tibet, eerst rond de eeuwwisseling door het Britse rijk en later, in de tweede helft van de 20e eeuw door de VS. Er wordt besloten met een overzicht van de politieke en sociaal-economische ontwikkeling in Tibet als deel van China. ]

NN (1995): Other Voices from Pakistan. Wiley Eastern Limited, New Delhi (196 pag). (UI-968-005) relatie India-Pakistan; Pakistan; godsdiensttwisten; godsdienst; vrouwen; vrouwenbewegingen/feminisme ; persvrijheid & censuur; mensenrechten; martelingen; vredesbeweging.
[ A collection of essays, news reports and literary writing, compiled by Pakistan-India Peoples' Forum for Peace and Democracy. Subjects: defence of democratic rights, assertion of women's freedom, protection of the cultural identity of minority communities, curbing of religious intolerance, reduction in defence expenditure and friendship between India and Pakistan. ]

Oedayrajsingh Varma, F.H.R. (1993): De Slavernij van Hindustanen in Suriname. F.H.R. Oedayrajsingh Varma, Amsterdam (187 pag). (UI-986-001) Suriname; slavernij; geschiedenis; India.
[ De geschiedenis van de Hindustaanse slavernij in Suriname. Het boek handelt o.a. over de komst van de Hindustanen naar Suriname, het begin van de slavernij, de behandeling van de Hindustanen en de vrijheidsstrijd van de Hindustaanse slaven. ]overzicht BIBLIOTHEEK Landelijke India Werkgroep
   
HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 3 december 2001