terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Metro, 4-7-2001      

Nederland stelt controversieel
kaste-stelsel ter discussie

door:
Yvonne van Doesum

De Nederlandse regerong wil tijdens de Wereld Racisme Conferentie (WACR) in september het Indiase kaste-stelsel aan de kaak stellen.

Nederland maakt zich daarmee hard om een van de meest controversiële onderwerpen die tijdens de WACR aan de orde zullen komen op de agenda te houden.
   Het kaste-stelsel dat ruim 240 miljoen mensen binnen en buiten India op grond van hun afkomst tot derderangsburgers bestempelt, is in strijd met artikel 1 van het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie.
   Hoewel het standpunt van Nederland inmiddels bijval vindt van een twintigtal Europarlementariërs is het nog niet zeker dat het onderwerp de conferentie gaat halen.
   India is namelijk fel tegen het ter discussie stellen van het stelsel en doet er alles aan om het onderwerp van de agenda te krijgen. Zo bestaat de kans dat India Afrikaanse landen tijdens de conferentie gaat steunen in een andere controversiële kwestie: de roep om financiële compensatie voor de gevolgen van slavernij en kolonisatie. Met name EU-landen zijn hiervoor bevreesd met het oog op grote claims.naar LIW IN 'T NIEUWS

naar DALITS

terug

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 26 juni 2001