terug

Geen bewijs schending OESO richtlijnen door adidas in India

Datum: 12-12-2002

Het Nationaal Contact Punt NCP, een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van het Ministerie van Economische Zaken, constateert dat adidas haar leverancier in India stimuleert maatschappelijk verantwoord te ondernemen door middel van een gedragscode, waarin zaken als kinderarbeid, lonen onder het wettelijk minimum, ongezonde arbeidsomstandigheden en belemmering van recht op organisatie, aan de orde komen. Het NCP is verantwoordelijk voor de bevordering van de toepassing van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het NCP onderzocht een vraag van de Landelijke India Werkgroep LIW op dit punt over adidas.

Het NCP heeft geen bewijs gevonden van kinderarbeid bij de voetbalproductie voor adidas. Wel werd duidelijk dat adidas niet had gereageerd op het verzoek van LIW om te reageren op haar rapport over de arbeidsomstandigheden in India. Over het in praktijk brengen van de gedragscode van adidas heeft het NCP inmiddels de communicatie op gang gebracht tussen adidas en LIW. Het NCP concludeert dat adidas en LIW nu beter met elkaar communiceren, en beter samenwerken en op die manier beter kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen bij de productie van goederen in ontwikkelingslanden.

NCP, adidas en LIW hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht (zie link onderaan deze pagina en selecteer Documenten), waarin bovenstaande wordt toegelicht.

Zie ook: www.ez.nl/beleid/ext_frame.asp?site=/beleid/home_ond/mvo/home.htm


Landelijke India Werkgroep - 13 december 2002