terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Provinciale zeeuwse Courant, 12-11-1999      

India en Tsjetsjenië lopen tv-actie mis door desinteresse kijkers

DEN HAAG - Er komen geen grootscheepse hulpacties voor de slachtoffers van de overstroming in India en de oorlog in Tsjetsjenië. Het draagvlak in Nederland voor een nieuwe miljoeneninzameling is volgens de Samenwerkende Hulporganities (SHO) niet voldoende. Daarnaast is volgens de SHO de behoefte aan hulp niet groot genoeg om grootscheepse acties op te zetten.

Volgens R. Huurman van Artsen zonder Grenzen, een van de deelnemende organisaties in de SHO, is er een grote televisieactie overwogen. "Het bleek echter dat in beide gebieden de behoefte zodanig was, dat de reguliere hulporganisaties het aankonden. Extra geld is dus niet nodig."

Turkije
Daarnaast leven beide rampen niet voldoende bij Nederlanders. "De aardbeving in Turkije, die net als de Indiase overstroming meer dan tienduizend slachtoffers maakte, riep meer reacties op. Onze betrokkenheid bij Turkije is groter dan die bij India. Actie voeren heeft alleen zin als we zeker weten dat het genoeg geld oplevert", aldus Huurman.
Een televisieactie kan bovendien alleen plaatsvinden als er beelden uit het rampgebied zijn. "Uit India en Tsjetsjenië is weinig filmmateriaal. Een aantrekkelijke televisieshow is nu niet mogelijk."
Een medewerker van de Landelijke India Werkgroep denkt dat er ook andere motieven meespelen. "India is economisch volstrekt onbelangrijk. Daarnaast hebben wij geen historische banden met het land. In Engeland zie je veel meer aandacht voor de overstroming." GPD
LIW IN 'T NIEUWS

Hulp aan India

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 12 april 2005