terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: Wereldzaken, juni-juli 1997      

Ecologische en sociaal verantwoorde productie

Hoorzitting Tweede Kamer

door:
Herman van Beek

Helemaal gepland was het niet, maar het kwam wel mooi uit. Voorafgaand aan de start, op de Europese Wereldwinkeldag op 3 mei, van de campagne 'Handel met respect', stelden de Wereldwinkels samen met vijftien andere organisaties de noodzaak van duurzame handel aan de orde tijdens een hoorzitting voor Tweede-Kamerleden.

Aanleiding voor de hoorzitting was een notitie van minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris van Dok-Van Weele van Economische Zaken. In die notitie zetten de twee bewindslieden de mogelijkheden op een rij om de invoer te bevorderen van producten, die gemaakt zijn met respect voor mensen milieu.
De Landelijke India Werkgroep nam het initiatief om een hoorzitting te vragen over de notitie. Behalve de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en de Fair Trade Organisatie sloten ook het FNV, Hivos, Milieudefensie, Novib, Max Havelaar en het Schone Kleren Overleg, zich bij dit initiatief aan.
Op 9 april was het zover. De hoorzitting vond plaats in de vorm van een 'Ronde Tafel '-gesprek voor de Vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Economische Zaken van de Tweede Kamer.

Doorbraak
Dat er een beleidsstuk bij de Tweede Kamer ligt over de mogelijkheden om de invoer in Nederland te bevorderen van producten, die onder behoorlijke sociale en ecologische voorwaarden zijn gemaakt, is een - bescheiden - doorbraak. Een doorbraak, omdat de steun aan initiatieven die beogen de handel eerlijker te maken zo een plaats krijgt in het Nederlandse beleid. Bescheiden, omdat de notitie wel héél voorzichtig is. Met veel omhaal mondt deze uit in vier aanbevelingen, die erop neerkomen dat: 1. Nederland naast milieumaatregelen ook mogelijke beleidsinitiatieven op sociaal gebied moet inventariseren; 2. Zich actief moet opstellen ten aanzien van keurmerken; 3. In Europees verband moet na- denken over producten waarvoor invoertarieven verlaagd zouden kunnen worden, én 4. Samenwerking van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op het gebied van handel en arbeidsnormen moet steunen.

Gezamenlijke reactie
In hun gezamenlijke reactie pleiten de vijftien organisaties eronder meer voor om die aanbevelingen duidelijk in te vullen. Door bijvoorbeeld als overheid het goede voorbeeld te geven en Max Havelaar-koffie en duurzaam geproduceerd hout te gebruiken. Door keurmerken een steun in de rug te geven bij hun marketing en voorlichting. Via Postbus 51 bijvoorbeeld zoals de notitie aan de Tweede Kamer zelf al suggereert. Door keurmerkproducten onder het lage BTW-tarief te laten vallen en geen invoerrechten te heffen. En door de totstandkoming van - onafhankelijk gecontroleerde - gedragscodes voor bedrijven te stimuleren. Gedragscodes waarin regels staan op sociaal en ecologisch gebied. Dat laatste was aanleiding voor één van de Kamerleden om te verzuchten dat het wel lijkt of we in het decennium van de gedragscodes leven. Dat het maar waar moge zijn. Als de jaren negentig de geschiedenis ingaan als het decennium van de gedragscodes en de keurmerken is 'Handel met respect' een flinke stap dichterbij gekomen. De Kamer praat er op 11 juni verder over.
LIW IN 'T NIEUWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kinderarbeid & Onderwijs

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 17 juni 2003