terug
Onderstaand artikel is gepubliceerd in: NRC Handelsblad, 28-4-1997

Campagne 'schone kleren'

ROTTERDAM, 28 APRIL. Actiegroepen en vakbonden zijn dit weekeinde begonnen met een campagne die het bedrijfsleven moet aanzetten tot deelname aan het Eerlijk Handels Handvest, dat zich onder meer verzet tegen kleding die is vervaardigd met inzet van kinderarbeid. Daarnaast willen de belangengroepen bedrijven bewegen tot verkopen van milieuvriendelijk vervaardigde kleding.

Onder de leuze 'kies voor schone kleren' stellen de belangengroepen kaarten ter beschikking waarmee consumenten detaillisten en grootwinkelbedrijven kunnen oproepen tot deelname aan het Eerlijk Handels Handvest (EHH) en het voeren van een ruim assortiment milieuvriendelijke kleding.

Ondertekening van het EHH bindt bedrijven aan gedragsregels die zijn opgesteld binnen het kader van de arbeidsorganisatie ILO van de VN. Daaraan is een winkelkeurmerk verbonden dat goede arbeidsomstandigheden garandeert en bijvoorbeeld (illegale) kinderarbeid bij fabricage uitsluit. Het handvest voorziet in controle door een onafhankelijke toezichthouder. Er zijn nog geen bedrijven die het hebben ondertekend.

Volgens H. Boon van de Landelijke India Werkgroep, een van de deelnemende organisaties, zijn daarover wel onderhandelingen gaande met overkoepelende organisaties in de kledingbranche. C&A heeft een eigen gedragscode ingevoerd die goede arbeidsomstandigheden moet afdwingen. Volgens Boon wordt deze code echter niet door een onafhankelijke partij gecontroleerd.terug LIW in de pers Schone kleding HOME Landelijke India Werkgroep


Landelijke India Werkgroep - 7 september 2005